Excellent Excel : Makroprogramy
Aplikacje dla MS Excel

Nie zobaczysz = Nie uwierzysz
że możliwe jest wykonanie prezentowanych programów
w „zwykłym” arkuszu/skoroszycie Excela

      pożegluj dalej z nami ...

 

Zobacz nowości ⇒  EURo Monitor - Ewidencja Ubrań Roboczych i Monitorowanie Terminów

Zobacz nowości ⇒  Szybkie Kosztorysowanie w Excelu - Program XL Wycennik - XLW 3.55

 

MAPA STRONY

 

Rating for excelfan.waw.pl

Liczba odwiedzin strony głównej XLF :

Chro-Nat – New Music Notation System, Chromatically Natural and chromatically isotropic, unequivocal, compressed – multi-octave - RECOMMENDED Music Notation System. VERY EASY to learn, write and read music notes. This system does not require the use of quirks and difficulties used in the conventional, archaic music notation system such as accidentals and key chromatic signatures Chro-Nat – Nowy System Zapisu Nutowego, Chromatycznie Naturalny i chromatycznie izotropowy, jednoznaczny, kompresowany – wielo-oktawowy, REKOMENDOWANY System Zapisu Nutowego. BARDZO ŁATWY do nauczenia, zapisywania i odczytywania nut. System ten nie wymaga stosowania udziwnień i utrudnień które są stosowane w standardowym archaicznym zapisie nutowym jak np. znaki chromatyczne przygodne i przykluczowe Tworzenie Katalogów Norm Zakładowych (KNZ) konkretnej Firmy, z wzorcowymi pozycjami wyceny wykorzystywanymi do szybkiego wykonywania kosztorysów ofertowych i powykonawczych, jest tak proste jak tworzenie kosztorysów. Użytkownik programu KLX lub XLW może zlecić wykonanie swojego katalogu KNZ przez ExcelFan Strony www ExcelFan dla starszych typów urządzeń MOBILNYCH i Smartfonów EURo Monitor - Program do Ewidencji Odzieży Roboczych i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania pracownikom - Prosta i Szybka Zautomatyzowana obsługa EURo Monitor - Program do Ewidencji Ubrań Roboczych i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania pracownikom - Prosta i Szybka Zautomatyzowana obsługa

Ubezpieczenia Prudential - Konsultant Piotr Mularczyk - Rybnik