Excel Fan
Excellent Excel : Makroprogramy
Aplikacje dla MS Excel

Nie zobaczysz = Nie uwierzysz
że możliwe jest wykonanie prezentowanych programów
w „zwykłym” arkuszu/skoroszycie Excela

pożegluj dalej

z nami

 

MAPA STRONY

 

Rating for excelfan.waw.pl   strona excelfan.waw.pl oraz jej podstrony i subdomeny  
używają plików cookies (ciasteczek) dla celów
statystycznych i analitycznych ruchu na stronach


Liczba odwiedzin strony głównej XLFan :EURo Monitor - Program do Ewidencji Ubrań Roboczych i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania pracownikom - Prosta i Szybka Zautomatyzowana obsługa EURo Monitor - Program do Ewidencji Ubrań Roboczych i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania pracownikom - Prosta i Szybka Zautomatyzowana obsługa Chro-Nat – New Music Notation System, Chromatically Natural and chromatically isotropic, unequivocal, compressed – multi-octave - RECOMMENDED Music Notation System. VERY EASY to learn, write and read music notes. This system does not require the use of quirks and difficulties used in the conventional, archaic music notation system such as accidentals and key chromatic signatures Chro-Nat – Nowy System Zapisu Nutowego, Chromatycznie Naturalny i chromatycznie izotropowy, jednoznaczny, kompresowany – wielo-oktawowy, REKOMENDOWANY System Zapisu Nutowego. BARDZO ŁATWY do nauczenia, zapisywania i odczytywania nut. System ten nie wymaga stosowania udziwnień i utrudnień które są stosowane w standardowym archaicznym zapisie nutowym jak np. znaki chromatyczne przygodne i przykluczowe


EURo Monitor - Program do Ewidencji Odzieży Roboczych i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania pracownikom - Prosta i Szybka Zautomatyzowana obsługa Chro-Nat – New Music Notation System, Chromatically Natural and chromatically isotropic, unequivocal, compressed – multi-octave - RECOMMENDED Music Notation System. VERY EASY to learn, write and read music notes. This system does not require the use of quirks and difficulties used in the conventional, archaic music notation system such as accidentals and key chromatic signatures Chro-Nat – Nowy System Zapisu Nutowego, Chromatycznie Naturalny i chromatycznie izotropowy, jednoznaczny, kompresowany – wielo-oktawowy, REKOMENDOWANY System Zapisu Nutowego. BARDZO ŁATWY do nauczenia, zapisywania i odczytywania nut. System ten nie wymaga stosowania udziwnień i utrudnień które są stosowane w standardowym archaicznym zapisie nutowym jak np. znaki chromatyczne przygodne i przykluczowe
Strony www ExcelFan dla starszych typów urządzeń MOBILNYCH i Smartfonów