HOME            
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu          
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji          
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL          
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu          
  KNNR 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne    
  KNNR-10 01 [ROZDZIAŁ 01] : Drenowanie          
  KNNR-10 0101 [TABLICA] : Drenowanie niesystematyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat.na głęb.do 1.5 m          
  KNNR-10 0102 [TABLICA] : Drenowanie niesystematyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat.na głeb. 1.6 - 2.0 m        
  KNNR-10 0103 [TABLICA] : Drenowanie niesystematyczne wyk.ręcznie w terenach nizinnych w gr.kat.Iv przewarstw.gruntem V kat.na głęb. 0.9 - 1.1 m      
  KNNR-10 0104 [TABLICA] : Drenowanie niesystemat.wyk.pługami dren. SP-2 w terenach nizinnych na głeb. 0.9 - 1.3 m w gruntach kat.II-III        
  KNNR-10 0105 [TABLICA] : Drenow.niesystemat.wyk.koparkami jednonacz.z osprz.do wąskich wyk.w terenach nizinnych na głeb. 0.9 - 1.3 m w gr.kat.II-III    
  KNNR-10 0106 [TABLICA] : Drenow.niesystemat.wyk.koparkami jednonacz.z osprz.do wąskich wyk.w terenach nizinnych na głeb. 1.4 - 1.9 m w gr.kat.II-III    
  KNNR-10 0107 [TABLICA] : Drenowanie niesystematyczne wyk.koparkami dren.ETC-202 w gr.kat.II-IV w terenach nizinnych i podgórskich        
  KNNR-10 0108 [TABLICA] : Drenowanie niesystem.wyk.maszynami do bezrowk.drenow.w gr.kat.II-III w terenach nizinnych.          
  KNNR-10 0109 [TABLICA] : Drenowanie syst.wyk.koparkami jednonacz.z osprz.do wąskich wyk.w terenach nizinnych. Sączki układ.na głęb. 0.9 - 1.1 m.      
  KNNR-10 0110 [TABLICA] : Drenowanie syst.wyk.koparkami dren. ETC-202 w terenach nizinnych. Sączki układ.na głęb. 0.9 - 1.1 m.          
  KNNR-10 0111 [TABLICA] : Drenowanie syst.wyk.maszynami do bezrowk.dren.i koparkami dren. ETC-202 w terenach nizinnych. Sączki na głęb. do 1.1 m.    
  KNNR-10 0112 [TABLICA] : Drenowanie system.krecie. Sączki o rozst. 2.0 m.          
  KNNR-10 0113 [TABLICA] : Umocnienie wylotów sączków krecich w gr.kat.          
  KNNR-10 0114 [TABLICA] : Drenowanie faszynowe.          
  KNNR-10 0115 [TABLICA] : Ręczne układanie rurociągów dren. o śr.  cm w wykopach umocnionych o głęb.ponad 2 m.          
  KNNR-10 0116 [TABLICA] : Zabezpieczenie rurociągów drenarskich przez owinięcie styków papą lub pokrywanie styków zaprawą cementową        
  KNNR-10 0117 [TABLICA] : Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr.  cm przez obsypanie ściółką, żwirem, żużlem lub owijanie włókniną        
  KNNR-10 0118 [TABLICA] : Rurociągi z rur betonowych i żelbetowych z zabezpieczeniem styków rurociągu papą na lepiku lub wykonanie opaski z betonu lub gliny    
  KNNR-10 0119 [TABLICA] : Wykonanie przerwanych połączeń rurociągów drenarskich o śr.  cm w gruntach kat.II i III na głęb.  m          
  KNNR-10 02 [ROZDZIAŁ 02] : Konstrukcje betonowe i żelbetowe          
  KNNR-10 0201 [TABLICA] : Budowle betonowe i żelbetowe o obj.  m3          
  KNNR-10 0202 [TABLICA] : Płyty nośne żelbetowe płaskie i żebrowe o gr.  cm. Objetość betonu do 10.0 m3. Wys.rusztowania do  m          
  KNNR-10 0203 [TABLICA] : Podłoże betonowe umocnienie skarp i dna schody skarpowe studzienki żelbetowe          
  KNNR-10 0204 [TABLICA] : Betonowe budowle regulacyjne na górskich rzekach i potokach          
  KNNR-10 0205 [TABLICA] : Zbrojenie konstr.betonowych o śr.  mm -          
  KNNR-10 03 [ROZDZIAŁ 03] : Konstrukcje drewniane          
  KNNR-10 0301 [TABLICA] : Rożne konstrukcje drewniane          
  KNNR-10 0302 [TABLICA] : Ściany i podłogi z elem.drewnianych łączonych na styk, półżłobek lub żłobek i wpust          
  KNNR-10 0303 [TABLICA] : Wykonanie i założenie szandorów          
  KNNR-10 0304 [TABLICA] : Zasuwy drewniane z desek i bali o grub.  mm po ostruganiu          
  KNNR-10 04 [ROZDZIAŁ 04] : Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki          
  KNNR-10 0401 [TABLICA] : Wykonanie narzutu kamiennego luzem          
  KNNR-10 0401 [TABLICA] : Wykonanie narzutu kamiennego luzem  - transport technologiczny          
  KNNR-10 0402 [TABLICA] : Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach          
  KNNR-10 0402 [TABLICA] : Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach  - transport technologiczny przy wyk.z obiektu pływającego          
  KNNR-10 0402 [TABLICA] : Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach  - transport technologiczny przy wyk.z brzegu          
  KNNR-10 0403 [TABLICA] : Wykonanie podsypki          
  KNNR-10 0403 [TABLICA] : Wykonanie podsypki  - transport technologiczny przy wyk.z obiektu pływającego          
  KNNR-10 0403 [TABLICA] : Wykonanie podsypki  - transport technologiczny przy wyk.z brzegu          
  KNNR-10 0404 [TABLICA] : Wykonanie bruku o grub.  cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach i koronach          
  KNNR-10 0404 [TABLICA] : Wykonanie bruku o grub.  cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach i koronach - transport technologiczny z wody      
  KNNR-10 0404 [TABLICA] : Wykonanie bruku o grub.  cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach i koronach - transport technologiczny z lądu      
  KNNR-10 0405 [TABLICA] : Wykonanie bruku o grub.  cm z płyt sześciokątnych na skarpach i koronach          
  KNNR-10 0405 [TABLICA] : Wykonanie bruku o grub.  cm z płyt sześciokątnych na skarpach i koronach - transport technologiczny z wody        
  KNNR-10 0405 [TABLICA] : Wykonanie bruku o grub.  cm z płyt sześciokątnych na skarpach i koronach - transport technologiczny z lądu        
  KNNR-10 0406 [TABLICA] : Wykonanie bruku o grub.  cm z dybli na skarpach i koronach          
  KNNR-10 0406 [TABLICA] : Wykonanie bruku o grub.  cm z dybli na skarpach i koronach - transport technologiczny z wody          
  KNNR-10 0406 [TABLICA] : Wykonanie bruku o grub.  cm z dybli na skarpach i koronach - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 0407 [TABLICA] : Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata"          
  KNNR-10 0407 [TABLICA] : Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata"  - transport technologiczny          
  KNNR-10 0408 [TABLICA] : Wykonanie budowli siatkowo - kamiennych          
  KNNR-10 0408 [TABLICA] : Wykonanie budowli siatkowo - kamiennych - transport technologiczny          
  KNNR-10 0409 [TABLICA] : Ułożenie krawężników betonowych          
  KNNR-10 0409 [TABLICA] : Ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej          
  KNNR-10 0409 [TABLICA] : Ułożenie krawężników betonowych - transport technologiczny          
  KNNR-10 0410 [TABLICA] : Wykonanie ścian oporowych z kamienia          
  KNNR-10 0410 [TABLICA] : Wykonanie ścian oporowych z kamienia - dod.za podnosz.lub opuszcz.na dalsze 1.5 m          
  KNNR-10 0410 [TABLICA] : Wykonanie ścian oporowych z kamienia - transport technologiczny          
  KNNR-10 0411 [TABLICA] : Wykonanie murów okładzinowych okładzin kamiennych          
  KNNR-10 0411 [TABLICA] : Wykonanie murów okładzinowych okładzin kamiennych  - dod.za podnosz.lub opuszcz.na dalsze 1.5 m          
  KNNR-10 0411 [TABLICA] : Wykonanie murów okładzinowych okładzin kamiennych  - transport technologiczny          
  KNNR-10 0412 [TABLICA] : Wykonanie spoinowania bruków i murów kamiennych          
  KNNR-10 0412 [TABLICA] : Wykonanie spoinowania bruków i murów kamiennych - transport technologiczny z wody          
  KNNR-10 0412 [TABLICA] : Wykonanie spoinowania bruków i murów kamiennych - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 05 [ROZDZIAŁ 05] : Konstrukcje faszynowe i palisady          
  KNNR-10 0501 [TABLICA] : Wykonanie płotków faszynowych o wys.  cm w gruncie kat.          
  KNNR-10 0501 [TABLICA] : Wykonanie płotków faszynowych o wys.  cm w gruncie kat. - transport technologiczny z wody          
  KNNR-10 0501 [TABLICA] : Wykonanie płotków faszynowych o wys.  cm w gruncie kat. - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 0502 [TABLICA] : Wykonanie pojedynczych i podwójnych opasek z kiszek faszynowych o śr.          
  KNNR-10 0502 [TABLICA] : Wykonanie pojedynczych i podwójnych opasek z kiszek faszynowych o śr.  - transport technologiczny z wody        
  KNNR-10 0502 [TABLICA] : Wykonanie pojedynczych i podwójnych opasek z kiszek faszynowych o śr.  - transport technologiczny z lądu        
  KNNR-10 0503 [TABLICA] : Wykonanie opasek wielokiszkowych palowo-kiszkowych          
  KNNR-10 0503 [TABLICA] : Wykonanie opasek wielokiszkowych palowo-kiszkowych  - transport technologiczny z wody          
  KNNR-10 0503 [TABLICA] : Wykonanie opasek wielokiszkowych palowo-kiszkowych  - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 0504 [TABLICA] : Wykonanie opasek z faszyny luzem          
  KNNR-10 0504 [TABLICA] : Wykonanie opasek z faszyny luzem  - transport technologiczny          
  KNNR-10 0505 [TABLICA] : Wykonanie wyściółek i wypadów progowych          
  KNNR-10 0505 [TABLICA] : Wykonanie wyściółek i wypadów progowych  - transport technologiczny          
  KNNR-10 0506 [TABLICA] : Budowa faszynady na rzekach          
  KNNR-10 0506 [TABLICA] : Budowa faszynady na rzekach nizinnych          
  KNNR-10 0506 [TABLICA] : Budowa faszynady na rzekach  - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 0507 [TABLICA] : Budowa koronki o szer.  m z dostarczeniem ziemi          
  KNNR-10 0507 [TABLICA] : Budowa koronki o szer.  m z dostarczeniem ziemi  - transport technologiczny z wody          
  KNNR-10 0507 [TABLICA] : Budowa koronki o szer.  m z dostarczeniem ziemi  - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 0508 [TABLICA] : Wykonanie brzegosłonu          
  KNNR-10 0508 [TABLICA] : Wykonanie brzegosłonu  - transport technologiczny z wody          
  KNNR-10 0508 [TABLICA] : Wykonanie brzegosłonu  - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 0509 [TABLICA] : Wykonanie materaca taflowego          
  KNNR-10 0509 [TABLICA] : Wykonanie materaca taflowego  - transport technologiczny z wody          
  KNNR-10 0509 [TABLICA] : Wykonanie materaca taflowego  - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 0510 [TABLICA] : Wykonanie materaca taśmowego i brzegowego          
  KNNR-10 0510 [TABLICA] : Wykonanie materaca taśmowego i brzegowego - transport technologiczny z wody          
  KNNR-10 0510 [TABLICA] : Wykonanie materaca taśmowego i brzegowego - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 0511 [TABLICA] : Wykonanie walców faszynowo-kamiennych o śr.  m          
  KNNR-10 0511 [TABLICA] : Wykonanie walców faszynowo-kamiennych o śr.  m - transport technologiczny z wody          
  KNNR-10 0511 [TABLICA] : Wykonanie walców faszynowo-kamiennych o śr.  m - transport technologiczny z lądu          
  KNNR-10 0512 [TABLICA] : Wykonanie opaski Seelinga o szer.  m          
  KNNR-10 0512 [TABLICA] : Wykonanie opaski Seelinga o szer.  m - transport technologiczny          
  KNNR-10 0513 [TABLICA] : Wykonanie palisady          
  KNNR-10 0513 [TABLICA] : Wykonanie palisady  - transport technologiczny          
  KNNR-10 0514 [TABLICA] : Wbijanie młotem pneumatycznym palisady          
  KNNR-10 0514 [TABLICA] : Wbijanie młotem pneumatycznym palisady  - transport technologiczny          
  KNNR-10 06 [ROZDZIAŁ 06] : Zabudowa biologiczna          
  KNNR-10 0601 [TABLICA] : Obsadzanie sadzonkami wikliny odsypisk skarp rzek nizinnych orazstoków, skarp i odsypisk rzek i potoków górskich      
  KNNR-10 0602 [TABLICA] : Obsadzanie i dosadzanie kęp wiklinowych.          
  KNNR-10 0603 [TABLICA] : Sadzenie żywokołów i zagęszczanie kęp wiklinowych odkładami z wikliny          
  KNNR-10 0604 [TABLICA] : Sadzenie krzewów drzew w terenie płaskim          
  KNNR-10 0605 [TABLICA] : Odchwaszczanie kęp z nawłoci i chwastów          
  KNNR-10 0606 [TABLICA] : Oczyszczenie kęp z krzaków, odziomków i zniszczonej wikliny          
  KNNR-10 07 [ROZDZIAŁ 07] : Zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk oraz ogrodzenia pastwisk        
  KNNR-10 0701 [TABLICA] : Uprawa płużna terenów zadarnionych bardzo trudnych płaskich falistych Technologia gąsienicowa 2-etapowa.        
  KNNR-10 0702 [TABLICA] : Uprawa płużna terenów zadarnionych płaskich i falistych. Technologia gąsienicowa 1 i 2-etapowa.          
  KNNR-10 0703 [TABLICA] : Uprawa płużna terenów zadarnionych płaskich i falistych. Technologia gąsienicowo-kołowa 2-etapowa.          
  KNNR-10 0704 [TABLICA] : Uprawa płużna terenów zadarnionych płaskich i falistych. Technologia gąsienicowo-kołowa 1-etapowa.          
  KNNR-10 0705 [TABLICA] : Uprawa płużna terenów zadarnionych i niezadarnionych płaskich i falistych. Technologia kołowa 1-etapowa.        
  KNNR-10 0706 [TABLICA] : Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia gąsienicowo-kołowa 1 etapowa. Warunki utrudnione i normalne.        
  KNNR-10 0707 [TABLICA] : Siew bezpośredni w darń  w terenach o równej powierzchni. Technologia kołowa 1-etapowa.          
  KNNR-10 0708 [TABLICA] : Ogrodzenie pastwisk drutem kolczastym i gładkim Ogrodzenie pastwisk żerdziami i półstałe          
  KNNR-10 0709 [TABLICA] : Bramy żerdziowe o szer. 6 m Bramy linowe Bramy z drutu gładkiego o szer. 8 m          
  KNNR-10 0710 [TABLICA] : Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych          
  KNNR-10 0711 [TABLICA] : Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie          
  KNNR-10 0712 [TABLICA] : Mechaniczny wysiew wapna nawozowego          
  KNNR-10 08 [ROZDZIAŁ 08] : Deszczownie          
  KNNR-10 0801 [TABLICA] : Rurociągi z rur azbestowo-cementowych o śr.  mm o złączach typu "Giboult" "Reka"          
  KNNR-10 0802 [TABLICA] : Rurociągi z rur PCW o śr.zew.  mm          
  KNNR-10 0803 [TABLICA] : Rurociągi z rur żeliwnych o śr.  mm          
  KNNR-10 0804 [TABLICA] : Rurociągi z rur stalowych o śr.  mm i grub ścianek  mm o złączach spawanych          
  KNNR-10 0805 [TABLICA] : Węzły z kształtek żeliwnych ciśnieniowych na rurociągach o śr.nom.  mm z rur azbestowo-cementowych, PCW i żeliwnych      
  KNNR-10 0806 [TABLICA] : Bloki oporowe typu  sieci podziemnej deszczownianej typ A-H          
  KNNR-10 0807 [TABLICA] : Bloki oporowe typu  sieci podziemnej deszczownianej typ J-R          
  KNNR-10 0808 [TABLICA] : Próba hydrauliczna rurociągów podziemnych o śr. mm          
  KNNR-10 0809 [TABLICA] : Studnie z hydrantem odpowietrzająco-napowietrzające odwadniające          
  KNNR-10 0810 [TABLICA] : Studnie z zasuwą na rurociągach o śr.  mm          
  KNNR-10 0811 [TABLICA] : Montaż rurociągów o śr.  mm deszczowni przenośnych          
  KNNR-10 0812 [TABLICA] : Montaż elementów deszczowni przenośnych          
  KNNR-10 0813 [TABLICA] : Montaż deszczowni przeciąganych przetaczanych nawijanych          
  KNNR-10 09 [ROZDZIAŁ 09] : Roboty czerpalne (pogłębiarskie)          
  KNNR-10 0901 [TABLICA] : Wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco-refulującymi          
  KNNR-10 0902 [TABLICA] : Wydobycie urobku pogłębiarkami wieloczerpakowymi refulującymi          
  KNNR-10 0903 [TABLICA] : Wydobycie urobku pogłębiarkami wieloczerpakowymi          
  KNNR-10 0904 [TABLICA] : Wydobycie urobku pogłębiarkami jednonaczyniowymi na pontonie          
  KNNR-10 10 [ROZDZIAŁ 10] : Przepusty rurowe monolityczne          
  KNNR-10 1001 [TABLICA] : Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne PP-1 śr. 60 cm PP-2 śr. 80 cm o wys.stopnia 0-40 cm          
  KNNR-10 1002 [TABLICA] : Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne PP-3 śr. 100 cm PP-4 śr. 120 cm o wys.stopnia 0-40 cm          
  KNNR-10 1003 [TABLICA] : Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne PP-5 śr. 60 cm - PP-9 śr. 140 cm o wys.stopnia 0-40 cm          
  KNNR-10 1004 [TABLICA] : Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne PP-10 śr. 2x100 cm - PP-12 śr. 2x140 cm o wys.stopnia 0-40 cm        
  KNNR-10 1005 [TABLICA] : Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne PP-13 śr. 60 cm - PP-17 śr. 140 cm o wys.stopnia 0-40 cm          
  KNNR-10 1006 [TABLICA] : Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne PP-18 śr. 2x100 cm - PP-20 śr. 2x140 cm o wys.stopnia 0-40 cm        
  KNNR-10 1007 [TABLICA] : Przepust rurowy bez piętrzenia P-1          
  KNNR-10 1008 [TABLICA] : Przepusty rurowe bez piętrzenia P-2 śr. 60 cm - P-6 śr. 2x80 cm o wys.stopnia 0-40 cm          
  KNNR-10 1009 [TABLICA] : Przepusty rurowe bez piętrzenia P-7 śr. 120 cm - P-11 śr. 2x140 cm o wys.stopnia 0-40 cm          
  KNNR-10 11 [ROZDZIAŁ 11] : Zastawki monolityczne          
  KNNR-10 1101 [TABLICA] : Zastawki monolityczne Z-1 Z-2 Z-3          
  KNNR-10 1102 [TABLICA] : Zastawki monolityczne Z-4 do Z-10          
  KNNR-10 1102 [TABLICA] : Zastawki monolityczne Z-4 do Z-10 - roboty ziemne wyk.mechanicznie          
  KNNR-10 1102 [TABLICA] : Zastawki monolityczne Z-4 do Z-10 - dodatek za posadowienie na gruntach spoistych i organicznych          
  KNNR-10 12 [ROZDZIAŁ 12] : Budowle na sieci drenarskiej          
  KNNR-10 1201 [TABLICA] : Wyloty drenarskie W-1 do W-4          
  KNNR-10 1202 [TABLICA] : Studzienki drenarskie kontrolne S-1 i studzienki drenarskie dla przyjęcia wód powierzchniowych S-7          
  KNNR-10 1203 [TABLICA] : Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 i studzienki drenarskie zbiorcze kryte S-4          
  KNNR-10 1204 [TABLICA] : Studzienki drenarskie redukcyjne S-3 S-5 S-6          
  KNNR-10 1205 [TABLICA] : Studzienki obserwacyjne SO-1 SO-2          
  KNNR-10 13 [ROZDZIAŁ 13] : Bystrotoki, wodopoje, brody          
  KNNR-10 1301 [TABLICA] : Bystrotoki z darniny B-1.          
  KNNR-10 1301 [TABLICA] : Bystrotoki z darniny B-1.  - dod.za darninowanie z humusowaniem          
  KNNR-10 1302 [TABLICA] : Wodopoje WP-1. Szerokość cieku ponad 1.5 m.          
  KNNR-10 1302 [TABLICA] : Wodopoje WP-1.  - dod.w przyp.szer.cieku do 1.5 m.          
  KNNR-10 1303 [TABLICA] : Brody BR-1. Szerokość cieku 1.0 m.          
  KNNR-10 1303 [TABLICA] : Brody BR-1.  - Dod.za każde 0.5 m szer.cieku ponad 1 m.          
  KNNR-10 1303 [TABLICA] : Brody BR-1. - Dodatkowe słupki na każde 2 m szer.dna cieku.          
  KNNR-10 14 [ROZDZIAŁ 14] : Przepusty wałowe i mnichy monolityczne          
  KNNR-10 1401 [TABLICA] : Przepusty wałowe PW-1 do PW-3          
  KNNR-10 1401 [TABLICA] : Przepusty wałowe PW-1 do PW-3 - nakłady dodatkowe za posadowienie na gruntach spoistych          
  KNNR-10 1402 [TABLICA] : Przepusty wałowe PW-4 do PW-6          
  KNNR-10 1402 [TABLICA] : Przepusty wałowe PW-4 do PW-6 - nakłady dodatkowe za posadowienie na gruntach spoistych          
  KNNR-10 1403 [TABLICA] : Mnichy monolityczne MNm-4 i MNm-4p, MNm-5 i MNm-5p, MNm-7 i MNm-7p o wys.stojaka 4.0-4.5 m          
  KNNR-10 1403 [TABLICA] : Mnichy monolityczne MNm-4 i MNm-4p, MNm-5 i MNm-5p, MNm-7 i MNm-7p o wys.stojaka 4.0-4.5 m - nakłady dod.za posadowienie na gruntach spoistych
  KNNR-10 15 [ROZDZIAŁ 15] : Syfony rurowe          
  KNNR-10 1501 [TABLICA] : Syfony Sn-1          
  KNNR-10 1502 [TABLICA] : Syfony Sn-2 - przyczółki          
  KNNR-10 1503 [TABLICA] : Syfony Sn-2 - rurociąg          
  KNNR-10 1504 [TABLICA] : Ubezpieczenia przy syfonach Sn-1 i Sn-2          
  KNNR-10 16 [ROZDZIAŁ 16] : Stopnie i schody na skarpach          
  KNNR-10 1601 [TABLICA] : Stopnie St-1 i St-2          
  KNNR-10 1601 [TABLICA] : Stopnie St-1 i St-2 -wyk.podsypki pod płyty umoc.i narzutu kam.przy posad.na piasku grub.,śred.lub gr.spoistym        
  KNNR-10 1601 [TABLICA] : Stopnie St-1 i St-2 -wykonanie filtru odwrotnego przy posad.na piasku grubym,średnim lub gr.spoistym          
  KNNR-10 1601 [TABLICA] : Stopnie St-1 i St-2 -wyk.podsypki pod płyty umoc.i narzutu kam.przy posad.na piasku drobnym lub pylastym        
  KNNR-10 1601 [TABLICA] : Stopnie St-1 i St-2 -wykonanie filtru odwrotnego przy posad.na piasku drobnym lub pylastym          
  KNNR-10 1602 [TABLICA] : Stopnie St-3 do St-5          
  KNNR-10 1602 [TABLICA] : Stopnie St-3 do St-5 -wyk.podsypki pod płyty umoc.i narzutu kam.przy posad.na piasku grub.,śred.lub gr.spoistym        
  KNNR-10 1602 [TABLICA] : Stopnie St-3 do St-5 -wykonanie filtru odwrotnego przy posad.na piasku grubym,średnim lub gr.spoistym        
  KNNR-10 1602 [TABLICA] : Stopnie St-3 do St-5 -wyk.podsypki pod płyty umoc.i narzutu kam.przy posad.na piasku drobnym lub pylastym        
  KNNR-10 1602 [TABLICA] : Stopnie St-3 do St-5 -wykonanie filtru odwrotnego przy posad.na piasku drobnym lub pylastym          
  KNNR-10 1603 [TABLICA] : Stopnie St-6 i St-7          
  KNNR-10 1603 [TABLICA] : Stopnie St-6 i St-7 - wyk.filtru odwrot,przy posadow.na piasku grubym,średnim lub gr.spoistym          
  KNNR-10 1603 [TABLICA] : Stopnie St-6 i St-7 - wyk.filtru odwrot,przy posadow.na piasku drobnym lub pylastym          
  KNNR-10 1604 [TABLICA] : Schody Sch-1 do Sch-3 na skarpach          
  KNNR-10 17 [ROZDZIAŁ 17] : Jazy          
  KNNR-10 1701 [TABLICA] : Jazy J          
  KNNR-10 1702 [TABLICA] : Jazy J i JSt          
  KNNR-10 18 [ROZDZIAŁ 18] : Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach          
  KNNR-10 1801 [TABLICA] : Umocnienia U-2 z płyt betonowych chodnikowych przy przepustach P-2,P-3          
  KNNR-10 1802 [TABLICA] : Umocnienia U-3 z płyt żelbetowych pełnych przy przepustach P-2 do P-4 i PP-1 do PP-3          
  KNNR-10 1803 [TABLICA] : Umocnienia U-3 z płyt żelbetowych pełnych przy zastawkach Z-4 i Z-5          
  KNNR-10 1804 [TABLICA] : Umocnienia U-5 z dybli betonowych oraz umocnienia U-6 z płyt sześciokąt.betonowych przy przepustach P-4 do P-6      
  KNNR-10 1805 [TABLICA] : Umocnienia U-5 z dybli betonowych oraz umocnienia U-6 z płyt sześciok.beton.przy przep. PP-1 do PP-4          
  KNNR-10 1806 [TABLICA] : Umocnienia U-5 z dybli betonowych oraz umocnienia U-6 z płyt sześciokąt.beton.przy zastawkach Z-4 i Z-5        
  KNNR-10 1807 [TABLICA] : Umocnienia U-7 z narzutu kamiennego w płotkach przy przepustach P-4 do P-6 i PP-3 do PP-4 oraz zastawkach Z-4 i Z-5      
  KNNR-10 1808 [TABLICA] : Umocnienia U-5 z płyt beton.wylew.na miejscu przy przepustach PP-1 do PP-4          
  KNNR-10 1809 [TABLICA] : Umocnienia z płyt betonowych wylewanych na miejscu przy przepustach P-2 do P-6 i zastawkach Z-4 i Z-5        
  KNNR-10 1810 [TABLICA] : Filtr odwrotny pod umocnienia poszuru zastawek          
  KNNR-10 19 [ROZDZIAŁ 19] : Odwodnienie powierzchniowe wykopów fundamentowych          
  KNNR-10 1901 [TABLICA] : Wykonanie kanału oprowadzającego          
  KNNR-10 1902 [TABLICA] : Wykonanie studzienki zbiorczej - odwodnienie wykopu fundamentowego  w gruncie          
  KNNR-10 1903 [TABLICA] : Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody          
  KNNR-10 1904 [TABLICA] : Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentow.dla przepustów P-3 i PP-2;zastawek Z-4 do Z-6;stopni St-1        
  KNNR-10 20 [ROZDZIAŁ 20] : Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych          
  KNNR-10 2001 [TABLICA] : Montaż prowadnic zasuw          
  KNNR-10 2002 [TABLICA] : Montaż elem.budowli i okuć -          
  KNNR-10 2003 [TABLICA] : Montaż zasuw          
  KNNR-10 2004 [TABLICA] : Montaż klap i stalowych kładek roboczych          
  KNNR-10 2005 [TABLICA] : Montaż ręcznych mechanizmów wyciągowych zamknięć budowli piętrzących