HOME            
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu          
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji          
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL          
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu          
  KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego          
  KNNR-2 01 [Rozdział 01] : Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne          
  KNNR-2 0101 [TABLICA] : Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych          
  KNNR-2 0102 [TABLICA] : Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych          
  KNNR-2 0103 [TABLICA] : Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych          
  KNNR-2 0104 [TABLICA] : Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi          
  KNNR-2 0105 [TABLICA] : Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku          
  KNNR-2 0106 [TABLICA] : Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym          
  KNNR-2 0107 [TABLICA] : Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym          
  KNNR-2 0108 [TABLICA] : Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku        
  KNNR-2 0109 [TABLICA] : Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą        
  KNNR-2 0110 [TABLICA] : Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą        
  KNNR-2 0111 [TABLICA] : Stropy gęstożebrowe żelbetowe          
  KNNR-2 0112 [TABLICA] : Stropy żelbetowe płytowe z nadbetonem          
  KNNR-2 0113 [TABLICA] : Stropy W.P.S.          
  KNNR-2 0114 [TABLICA] : Stropy i świetliki z kształtek szklanych          
  KNNR-2 0115 [TABLICA] : Dachy z żelbetowych płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych          
  KNNR-2 02 [Rozdział 02] : Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych          
  KNNR-2 0201 [TABLICA] : Budynki z elementów typu bloki żerańskie - ściany          
  KNNR-2 0202 [TABLICA] : Budynki z elementów typu bloki żerańskie - stropy, schody, dachy, wieńce monolityczne z ociepleniem          
  KNNR-2 0203 [TABLICA] : Budynki z elementów typu OWT-75 - ściany bloki wentylacyjne          
  KNNR-2 0204 [TABLICA] : Budynki z elementów typu OWT-75 - stropy, klatki schodowe, szyby dźwigowe, dachy          
  KNNR-2 0205 [TABLICA] : Budynki z elementów typu WK-70 - ściany zewnętrzne nośne i samonośne osłonowe          
  KNNR-2 0206 [TABLICA] : Budynki z elementów typu WK-70 - ściany wewnętrzne nośne ścianki osłony elektryczne przewody wentylacyjne        
  KNNR-2 0207 [TABLICA] : Budynki z elementów typu WK-70 - stropy          
  KNNR-2 0208 [TABLICA] : Budynki z elementów typu WK-70 - węzły komunikacyjne          
  KNNR-2 0209 [TABLICA] : Budynki z elementów typu WK-70 - ściany kolankowe elementy poddaszy i dachów          
  KNNR-2 0210 [TABLICA] : Budynki typu szczecińskiego - ściany ścianki bloki i kabiny sanitarne          
  KNNR-2 0211 [TABLICA] : Budynki typu szczecińskiego - stropy schody dachy          
  KNNR-2 0212 [TABLICA] : Zsypy na śmieci z rur kamionkowych          
  KNNR-2 03 [Rozdział 03] : Konstrukcje murowe          
  KNNR-2 0301 [TABLICA] : Fundamenty z cegieł pełnych budowlanych kamienia bloczków betonowych          
  KNNR-2 0302 [TABLICA] : Ściany murowane          
  KNNR-2 0303 [TABLICA] : Ściany warstwowe murowane          
  KNNR-2 0304 [TABLICA] : Ściany z kształtek styropianowych systemy THERMOMUR          
  KNNR-2 0305 [TABLICA] : Ściany murowane z cegieł system POROTHERM          
  KNNR-2 0306 [TABLICA] : Ściany i ścianki  z bloczków YTONG          
  KNNR-2 0307 [TABLICA] : Ściany i ścianki z bloczków wapienno piaskowych drążonych typ "NFD"          
  KNNR-2 0308 [TABLICA] : Kominy wolnostojące w budynkach kanały z pustaków          
  KNNR-2 0309 [TABLICA] : Sklepienia ceglane Kleina          
  KNNR-2 04 [Rozdział 04] : Konstrukcje drewniane dachowe          
  KNNR-2 0401 [TABLICA] : Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej          
  KNNR-2 0402 [TABLICA] : Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej          
  KNNR-2 0403 [TABLICA] : Deskowanie łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej          
  KNNR-2 0404 [TABLICA] : Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej          
  KNNR-2 0405 [TABLICA] : Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych          
  KNNR-2 05 [Rozdział 05] : Pokrycia dachowe          
  KNNR-2 0501 [TABLICA] : Pokrycie dachowe z papy          
  KNNR-2 0502 [TABLICA] : Pokrycie dachowe z dachówki          
  KNNR-2 0503 [TABLICA] : Pokrycia dachowe z blachy          
  KNNR-2 0504 [TABLICA] : Obróbki blacharskie          
  KNNR-2 0505 [TABLICA] : Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych          
  KNNR-2 0506 [TABLICA] : Montaż obróbek z tworzyw sztucznych          
  KNNR-2 0507 [TABLICA] : Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dachówką bitumiczną          
  KNNR-2 0508 [TABLICA] : Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną          
  KNNR-2 06 [Rozdział 06] : Izolacje          
  KNNR-2 0601 [TABLICA] : Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco z papy na lepiku na gorąco          
  KNNR-2 0602 [TABLICA] : Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych z wełny mineralnej          
  KNNR-2 0603 [TABLICA] : Izolacje z papy asfaltowej z płyt pilśniowych układane na sucho          
  KNNR-2 0604 [TABLICA] : Izolacja z folii polietylenowej z płyt ze szkła piankowego          
  KNNR-2 07 [Rozdział 07] : Ścianki działowe          
  KNNR-2 0701 [TABLICA] : Ścianki działowe z cegieł z płytek z betonu komórkowego z kształtek szklanych          
  KNNR-2 08 [Rozdział 08] : Tynki i okładziny wewnętrzne          
  KNNR-2 0801 [TABLICA] : Tynki zwykłe wewnętrzne          
  KNNR-2 0802 [TABLICA] : Tynki pocienione III kategorii gładzie gipsowe          
  KNNR-2 0803 [TABLICA] : Licowanie okładziny powierzchni wewnętrznych          
  KNNR-2 0804 [TABLICA] : Siatkowanie powierzchni wewnętrznych          
  KNNR-2 0805 [TABLICA] : Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej          
  KNNR-2 09 [Rozdział 09] : Tynki cienkowarswowe -wewnętrzne          
  KNNR-2 0901 [TABLICA] : Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm wykonane na mokro z gotowych mieszanek - jednowarstwowo        
  KNNR-2 0902 [TABLICA] : Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm wykonane na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo          
  KNNR-2 0903 [TABLICA] : Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na ścianach na mokro          
  KNNR-2 0904 [TABLICA] : Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na stropach na mokro          
  KNNR-2 0905 [TABLICA] : Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na podciągach na mokro          
  KNNR-2 0906 [TABLICA] : Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na słupach na mokro          
  KNNR-2 10 [Rozdział 10] : Tynki i okładziny zewnętrzne          
  KNNR-2 1001 [TABLICA] : Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe barwione szlachetne          
  KNNR-2 1002 [TABLICA] : Licowanie płytkami klinkierowymi okładziny z masy lastryko ścian i elementów zewnętrznych          
  KNNR-2 1003 [TABLICA] : Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych    
  KNNR-2 1004 [TABLICA] : Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne          
  KNNR-2 1005 [TABLICA] : Licowanie z jednoczesne z wykonywaniem ścian z cegieł kratówek, bloczków i pustaków          
  KNNR-2 11 [Rozdział 11] : Stolarka budowlana          
  KNNR-2 1101 [TABLICA] : Montaż okien drzwi balkonowych drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych    
  KNNR-2 1102 [TABLICA] : Montaż okien drzwi balkonowych skrzynkowych fabrycznie wykończonych          
  KNNR-2 1103 [TABLICA] : Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych          
  KNNR-2 1104 [TABLICA] : Montaż ościeżnic stalowych drzwi piwnicznych skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych          
  KNNR-2 1105 [TABLICA] : Okna wyłazy dachowe świetliki i klapy dymowe          
  KNNR-2 1106 [TABLICA] : Bramy drewniane ramowe, bramy uchylne garażowe          
  KNNR-2 1107 [TABLICA] : Schody drewniane policzkowe dwubiegowe z podstopnicami i balustradami          
  KNNR-2 1108 [TABLICA] : Boazerie z listew drewnianych płycinowe z paneli          
  KNNR-2 12 [Rozdział 12] : Podłogi i posadzki          
  KNNR-2 1201 [TABLICA] : Podkłady pod podłogi i posadzki          
  KNNR-2 1202 [TABLICA] : Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, posadzki cementowe z cokolikami          
  KNNR-2 1203 [TABLICA] : Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych      
  KNNR-2 1204 [TABLICA] : Posadzki okładziny schodów lastrykowe          
  KNNR-2 1205 [TABLICA] : Podłogi z desek posadzki z deszczułek parkiet posadzka z paneli podłogowych prospanel          
  KNNR-2 1206 [TABLICA] : Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych listwy do posadzek          
  KNNR-2 1207 [TABLICA] : Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego
  KNNR-2 1208 [TABLICA] : Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet    
  KNNR-2 1209 [TABLICA] : Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną na zaprawie klejowej, cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych
  KNNR-2 13 [Rozdział 13] : Elementy kowalsko-ślusarskie          
  KNNR-2 1301 [TABLICA] : Balustrady schodowe balkonowe wsporniki podokienniki półki nadgrzejnikowe          
  KNNR-2 1302 [TABLICA] : Montaż okien drzwi bram stalowych          
  KNNR-2 1303 [TABLICA] : Wrota otwierane i przesuwne          
  KNNR-2 14 [Rozdział 14] : Malowanie          
  KNNR-2 1401 [TABLICA] : Malowanie tynków wewnętrznych gładkich          
  KNNR-2 1402 [TABLICA] : Malowanie podłoży płyt gipsowych          
  KNNR-2 1403 [TABLICA] : Malowanie powierzchni metalowych pełnych          
  KNNR-2 1404 [TABLICA] : Malowanie grzejników rur stalowych i blaszanych rur kanalizacyjnych          
  KNNR-2 1405 [TABLICA] : Malowanie tynków zewnętrznych farbami          
  KNNR-2 1406 [TABLICA] : Tapetowanie ścian i tapety natryskowe          
  KNNR-2 15 [Rozdział 15] : Rusztowania          
  KNNR-2 1501 [TABLICA] : Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości [..] m          
  KNNR-2 1502 [TABLICA] : Rusztowania rurowe punktowe o wysokości [..] m          
  KNNR-2 1503 [TABLICA] : Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości [..] m          
  KNNR-2 1504 [TABLICA] : Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. [..] m          
  KNNR-2 1505 [TABLICA] : Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych          
  KNNR-2 1506 [TABLICA] : Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych o wysokości [..] m          
  KNNR-2 16 [Rozdział 16] : Ogrodzenia          
  KNNR-2 1601 [TABLICA] : Cokoły z fundamentami          
  KNNR-2 1602 [TABLICA] : Ogrodzenie z siatki  w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów        
  KNNR-2 1603 [TABLICA] : Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole          
  KNNR-2 1604 [TABLICA] : Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach nad gotowym cokołem          
  KNNR-2 1605 [TABLICA] : Ogrodzenie drewniane          
  KNNR-2 17 [Rozdział 17] : Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych          
  KNNR-2 1701 [TABLICA] : Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta          
  KNNR-2 1702 [TABLICA] : Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych          
  KNNR-2 1703 [TABLICA] : Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie          
  KNNR-2 18 [Rozdział 18] : Roboty kamieniarskie          
  KNNR-2 1801 [TABLICA] : Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych, obramienia otworów          
  KNNR-2 1802 [TABLICA] : Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych          
  KNNR-2 1803 [TABLICA] : Okładziny gzymsów i pasów prostokątnych,pasy, gzymsy i nakrywy z bloków kamiennych          
  KNNR-2 1804 [TABLICA] : Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych          
  KNNR-2 1805 [TABLICA] : Pilastry z bloków kamiennych          
  KNNR-2 1806 [TABLICA] : Okładziny balustrad z płyt prostokątnych z el. o grub. do 6 cm          
  KNNR-2 1807 [TABLICA] : Posadzki pełne o gr. do 3 cm, cokoliki          
  KNNR-2 1808 [TABLICA] : Stopnie, wangi          
  KNNR-2 19 [Rozdział 19] : Docieplenia oraz osłony ścian zewnętrznych w technologiach systemowych        
  KNNR-2 1901 [TABLICA] : Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"          
  KNNR-2 1902 [TABLICA] : Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"          
  KNNR-2 1903 [TABLICA] : Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z okładziną typu "SIDING" z elementów winylowych