wersja poglądowa WWW , Free-Trial    
  TABLICE Rozdziałów Roboty remontowe ogólnobudowlane
( Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 )
Katalog
KNNR 3
  Podstawa Tytuł POZYCJE Tablicy
  KNNR-3 01 [ROZDZIAŁ 01] : Roboty ziemne    
  KNNR-3 0101 [TABLICA] : Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do  m w gruncie  kat.  z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu   •••►
  KNNR-3 0102 [TABLICA] : Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie  kat.  z zasypaniem i odeskowaniem wykopu   •••►
  KNNR-3 0103 [TABLICA] : Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat.  z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi   •••►
  KNNR-3 02 [ROZDZIAŁ 02] : Roboty fundamentowe    
  KNNR-3 0201 [TABLICA] : Podbicie betonem o grub.do ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km   •••►
  KNNR-3 0202 [TABLICA] : Uzupełnienie ław fund.o szer.do  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku   •••►
  KNNR-3 0203 [TABLICA] : Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km   •••►
  KNNR-3 0204 [TABLICA] : Wykonanie izolacji pionowej lepikiem  murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III   •••►
  KNNR-3 0205 [TABLICA] : Izol.pionowa z 2 warstw papy murów  ze ścianką docisk. 1/2 ceg.z wyk.wyprawy na ścianie z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.sawowył.na odl.do 1 km   •••►
  KNNR-3 03 [ROZDZIAŁ 03] : Remont konstrukcji ścian z cegły    
  KNNR-3 0301 [TABLICA] : Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie   •••►
  KNNR-3 0302 [TABLICA] : Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie   •••►
  KNNR-3 0303 [TABLICA] : Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie   •••►
  KNNR-3 0304 [TABLICA] : Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie  z ich otynkowaniem   •••►
  KNNR-3 0305 [TABLICA] : Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie   •••►
  KNNR-3 0306 [TABLICA] : Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie   •••►
  KNNR-3 0307 [TABLICA] : Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie   •••►
  KNNR-3 0308 [TABLICA] : Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie   •••►
  KNNR-3 04 [ROZDZIAŁ 04] : Remont konstrukcji stropów i schodów    
  KNNR-3 0401 [TABLICA] : Remont wymiana przebudowa stropów drewnianych   •••►
  KNNR-3 0402 [TABLICA] : Uzupełnienie stropów Kleina o grub.   •••►
  KNNR-3 0403 [TABLICA] : Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych   •••►
  KNNR-3 0404 [TABLICA] : Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych i żelbetowych   •••►
  KNNR-3 0405 [TABLICA] : Uzupełnienie konstrukcji betonowych   •••►
  KNNR-3 0406 [TABLICA] : Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali   •••►
  KNNR-3 05 [ROZDZIAŁ 05] : Remont konstrukcji dachu    
  KNNR-3 0501 [TABLICA] : Wymiana i remont konstrukcji dachów   •••►
  KNNR-3 0502 [TABLICA] : Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem   •••►
  KNNR-3 0503 [TABLICA] : Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną   •••►
  KNNR-3 06 [ROZDZIAŁ 06] : Tynki, okładziny, malowanie ścian    
  KNNR-3 0601 [TABLICA] : Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej   •••►
  KNNR-3 0602 [TABLICA] : Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2   •••►
  KNNR-3 0603 [TABLICA] : Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na   •••►
  KNNR-3 0604 [TABLICA] : Uzupełnienie tynków zewnętrznych o pow.do 5 m2   •••►
  KNNR-3 0605 [TABLICA] : Malowanie tynków wewnętrznych farbą   •••►
  KNNR-3 0606 [TABLICA] : Układanie tapet oraz licowanie ścian płytkami   •••►
  KNNR-3 0607 [TABLICA] : Malowanie tynków zewnętrznych i obróbki blacharskie   •••►
  KNNR-3 0608 [TABLICA] : Licowanie ścian płytkami kamionkowymi  układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu   •••►
  KNNR-3 07 [ROZDZIAŁ 07] : Stolarka, roboty ślusarsko-kowalskie    
  KNNR-3 0701 [TABLICA] : Remont i wymiana okien i drzwi balkonowych   •••►
  KNNR-3 0702 [TABLICA] : Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych   •••►
  KNNR-3 0703 [TABLICA] : Naprawa i wymiana elementów ślusarsko-kowalskich   •••►
  KNNR-3 08 [ROZDZIAŁ 08] : Remont posadzek i wykładzin    
  KNNR-3 0801 [TABLICA] : Rozebranie posadzki   •••►
  KNNR-3 0802 [TABLICA] : Naprawa posadzki o grub.  z cegły pełnej lub klinkierowej na zaprawie cementowej   •••►
  KNNR-3 0803 [TABLICA] : Remont posadzki cementowej i lastrykowej   •••►
  KNNR-3 0804 [TABLICA] : Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych   •••►
  KNNR-3 0805 [TABLICA] : Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu,linoleum,pł.pl.   •••►
  KNNR-3 0806 [TABLICA] : Remont posadzki z deszczułek   •••►
  KNNR-3 0807 [TABLICA] : Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek   •••►
  KNNR-3 09 [ROZDZIAŁ 09] : Roboty zduńskie    
  KNNR-3 0901 [TABLICA] : Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych   •••►
  KNNR-3 0902 [TABLICA] : Przestawienie i naprawa pieców licowanych kaflami fazowanymi   •••►
  KNNR-3 0903 [TABLICA] : Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi   •••►
  KNNR-3 0904 [TABLICA] : Przemurowanie i naprawa główna trzonów kotłowych   •••►
  KNNR-3 0905 [TABLICA] : Drobne naprawy elementów pieców   •••►
  KNNR-3 0906 [TABLICA] : Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych   •••►
  KNNR-3 0907 [TABLICA] : Piece i kominki zabytkowe   •••►
  KNNR-3 10 [ROZDZIAŁ 10] : Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych    
  KNNR-3 1001 [TABLICA] : Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi   •••►
  KNNR-3 1002 [TABLICA] : Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym   •••►