wersja poglądowa WWW , Free-Trial    
  NORMY Pozycji Roboty remontowe ogólnobudowlane
( Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 )
Katalog
KNNR 3
  Podstawa Tytuł / Nakłady RMS j.m. NORMA
  KNNR-3 01 [ROZDZIAŁ 01] : Roboty ziemne    
  KNNR-3 0101 [TABLICA] : Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do  m w gruncie  kat.  z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu    
  KNNR-3 0101-01 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.0 m w gruncie suchym kat. I-II z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,1
  KNNR-3 0101-02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.0 m w gruncie nawodnionym kat. I-II z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,21
  KNNR-3 0101-03 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,15
  KNNR-3 0101-04 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie nawodnionym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,41
  KNNR-3 0101-05 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. IV z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,52
  KNNR-3 0101-06 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie nawodnionym kat. IV z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,79
  KNNR-3 0102 [TABLICA] : Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie  kat.  z zasypaniem i odeskowaniem wykopu    
  KNNR-3 0102-01 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. I-II z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,98
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,006
  *3 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,003
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0102-02 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,21
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,006
  *3 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,003
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0102-03 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 7,19
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,006
  *3 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,003
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0102-04 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie nawodnionym kat. I-II z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,1
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,006
  *3 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,003
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0102-05 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie nawodnionym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,67
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,006
  *3 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,003
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0102-06 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie nawodnionym kat. IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 7,65
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,006
  *3 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,003
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0103 [TABLICA] : Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat.  z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi    
  KNNR-3 0103-01 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 10
    - S -    
  *2 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,54
  KNNR-3 0103-02 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. III z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi zparteru m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 10,2
    - S -    
  *2 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0103-03 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. IV z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 10,5
    - S -    
  *2 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,86
  KNNR-3 0103-04 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 11,4
    - S -    
  *2 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,54
  KNNR-3 0103-05 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. III z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 11,5
    - S -    
  *2 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0103-06 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. IV z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 11,9
    - S -    
  *2 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,86
  KNNR-3 0103-07 Wykopy wewnątrz budynku - dod.za odwóz ziemi za każdy nast.rozp. 1 km m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - S -    
  *1 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,03
  KNNR-3 02 [ROZDZIAŁ 02] : Roboty fundamentowe    
  KNNR-3 0201 [TABLICA] : Podbicie betonem o grub.do ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km    
  KNNR-3 0201-01 Podbicie betonem o grub.do 40 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 38,84
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,022
    Materiały pomocnicze 6,5% od (M)  
    - S -    
  *4 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0201-02 Podbicie betonem o grub.do 50 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 33,46
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,017
    Materiały pomocnicze 5,5% od (M)  
    - S -    
  *4 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0201-03 Podbicie betonem o grub.do 60 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 30,09
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014
    Materiały pomocnicze 5% od (M)  
    - S -    
  *4 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0201-04 Podbicie betonem o grub.do 70 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 27,72
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,012
    Materiały pomocnicze 4,5% od (M)  
    - S -    
  *4 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0201-05 Podbicie betonem o grub.do 80 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 25,97
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,01
    Materiały pomocnicze 4% od (M)  
    - S -    
  *4 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0201-06 Podbicie betonem ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - S -    
  *1 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,03
  KNNR-3 0202 [TABLICA] : Uzupełnienie ław fund.o szer.do  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku    
  KNNR-3 0202-01 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 40 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 14,58
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,035
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5,75
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 7,5
    Materiały pomocnicze 11,5% od (M)  
  KNNR-3 0202-02 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 50 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 13,24
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,028
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5,75
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 7,5
    Materiały pomocnicze 11,5% od (M)  
  KNNR-3 0202-03 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 60 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 12,35
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,023
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5,75
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 7,5
    Materiały pomocnicze 10,5% od (M)  
  KNNR-3 0202-04 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 70 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 11,71
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,02
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5,75
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 7,5
    Materiały pomocnicze 10% od (M)  
  KNNR-3 0202-05 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 80 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 11,22
    - M -    
  *2 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,01
  *3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,017
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5,75
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 7,5
    Materiały pomocnicze 10% od (M)  
  KNNR-3 0202-06 Uzupełnienie ław fund. z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku - dod.za zbrojenie ław m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,3
    - M -    
  *2 stal okrągła gładka śr. 10-14 mm kg 20,12
    stal okrągła żebrowana śr. 10-14 mm kg 20,4
    Materiały pomocnicze 5,5% od (M)  
    - S -    
  *3 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,07
  KNNR-3 0203 [TABLICA] : Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km    
  KNNR-3 0203-01 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 1 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 podm.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 47,36
    - M -    
  *2 cegła budowlana pełna szt. 393
  *3 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 108
  *4 papa smołowa izolacyjna m2 2,76
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3,6
    Materiały pomocnicze 6% od (M)  
    - S -    
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,36
  *7 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0203-02 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 1.5 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 podm.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 38,13
    - M -    
  *2 cegła budowlana pełna szt. 393
  *3 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 108
  *4 papa smołowa izolacyjna m2 2,76
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3,6
    Materiały pomocnicze 6% od (M)  
    - S -    
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,36
  *7 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0203-03 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 2 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 podm.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 33,62
    - M -    
  *2 cegła budowlana pełna szt. 393
  *3 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 108
  *4 papa smołowa izolacyjna m2 2,76
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3,6
    Materiały pomocnicze 6% od (M)  
    - S -    
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,36
  *7 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0203-04 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 2.5 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 podm.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 30,93
    - M -    
  *2 cegła budowlana pełna szt. 393
  *3 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 108
  *4 papa smołowa izolacyjna m2 2,76
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3,6
    Materiały pomocnicze 6% od (M)  
    - S -    
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,36
  *7 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0203-05 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 3 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 podm.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 29,19
    - M -    
  *2 cegła budowlana pełna szt. 393
  *3 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 108
  *4 papa smołowa izolacyjna m2 2,76
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3,6
    Materiały pomocnicze 6% od (M)  
    - S -    
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,36
  *7 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,63
  KNNR-3 0203-06 Podmurow.ścian fund.ceglanych z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - S -    
  *1 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,03
  KNNR-3 0204 [TABLICA] : Wykonanie izolacji pionowej lepikiem  murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III    
  KNNR-3 0204-01 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem jednowarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,61
    - M -    
  *2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35
    roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35
  *3 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 1,56
    Materiały pomocnicze 22,5% od (M)  
  KNNR-3 0204-02 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,7
    - M -    
  *2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35
    roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35
  *3 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 2,82
    Materiały pomocnicze 26% od (M)  
  KNNR-3 0204-03 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem jednowarstwowej murów otynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,57
    - M -    
  *2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35
    roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35
  *3 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 1,3
    Materiały pomocnicze 25,5% od (M)  
  KNNR-3 0204-04 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów otynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,64
    - M -    
  *2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35
    roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35
  *3 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 2,35
    Materiały pomocnicze 29,5% od (M)  
  KNNR-3 0204-05 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej z wykonaniem wyprawy cement. murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,09
    - M -    
  *2 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 10,14
  *3 środek uszczelniający do zaprawy "Hydrozol S" kg 0,5
  *4 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35
    roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35
  *5 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 2,35
    Materiały pomocnicze 20% od (M)  
  KNNR-3 0205 [TABLICA] : Izol.pionowa z 2 warstw papy murów  ze ścianką docisk. 1/2 ceg.z wyk.wyprawy na ścianie z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.sawowył.na odl.do 1 km    
  KNNR-3 0205-01 Izol.pionowa z 2 warstw papy murów nieotynkowanych ze ścianką docisk. 1/2 ceg.z wyk.wyprawy na ścianie z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.sawowył.na odl.do 1 km m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 7,34
    - M -    
  *2 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 10,14
  *3 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3,5
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3
  *5 cegła budowlana pełna szt. 52,9
  *6 zaprawa cementowa m3 0,052
    Materiały pomocnicze 9,5% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,23
  *8 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,09
  KNNR-3 0205-02 Izol.pionowa z 2 warstw papy murów otynkowanych ze ścianką docisk. 1/2 ceg.z wyk.wyprawy na ścianie z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.sawowył.na odl.do 1 km m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 7,24
    - M -    
  *2 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 10,14
  *3 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3,16
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3
  *5 cegła budowlana pełna szt. 52,9
  *6 zaprawa cementowa m3 0,052
    Materiały pomocnicze 9,5% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,23
  *8 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,09
  KNNR-3 0205-03 Izol.pionowa z 2 warstw papy murów z wyk.wyprawy cement. ze ścianką docisk. 1/2 ceg.z wyk.wyprawy na ścianie z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.sawowył.na odl.do 1 km m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 7,7
    - M -    
  *2 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 20,28
  *3 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3,15
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3
  *5 cegła budowlana pełna szt. 52,9
  *6 zaprawa cementowa m3 0,052
    Materiały pomocnicze 12% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,23
  *8 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,09
  KNNR-3 0205-04 Izol.pionowa z 2 warstw papy murów - dod.za każdy nast.rozp. km transportu m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - S -    
  *1 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,03
  KNNR-3 03 [ROZDZIAŁ 03] : Remont konstrukcji ścian z cegły    
  KNNR-3 0301 [TABLICA] : Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0301-01 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 7,36
  KNNR-3 0301-02 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 8,19
  KNNR-3 0302 [TABLICA] : Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0302-01 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 15,44
    - M -    
  *2 cegła szt. 372
  *3 zaprawa m3 0,34
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0302-02 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 16,6
    - M -    
  *2 cegła szt. 372
  *3 zaprawa m3 0,3
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0303 [TABLICA] : Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0303-01 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 42,12
  KNNR-3 0303-02 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 49,28
  KNNR-3 0304 [TABLICA] : Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie  z ich otynkowaniem    
  KNNR-3 0304-01 Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 69,5
    - M -    
  *2 zaprawa m3 0,02
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0304-02 Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 73,4
    - M -    
  *2 zaprawa m3 0,02
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0305 [TABLICA] : Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0305-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 139
    - M -    
  *2 cegła szt. 208
  *3 zaprawa m3 0,34
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0305-02 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 147,4
    - M -    
  *2 cegła szt. 208
  *3 zaprawa m3 0,3
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0306 [TABLICA] : Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0306-01 Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,66
  KNNR-3 0306-02 Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,72
  KNNR-3 0307 [TABLICA] : Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0307-01 Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,88
    - M -    
  *2 zaprawa m3 0,03
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0307-02 Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,04
    - M -    
  *2 zaprawa m3 0,02
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0308 [TABLICA] : Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0308-01 Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 18,95
    - M -    
  *2 cegła budowlana szt. 389
  *3 zaprawa m3 0,35
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0308-02 Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie cementowej m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 20,2
    - M -    
  *2 cegła budowlana szt. 389
  *3 zaprawa m3 0,33
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 04 [ROZDZIAŁ 04] : Remont konstrukcji stropów i schodów    
  KNNR-3 0401 [TABLICA] : Remont wymiana przebudowa stropów drewnianych    
  KNNR-3 0401-01 Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych m2 str.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 str.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,55
    - M -    
  *2 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,015
  *3 bale iglaste obrzynane kl. III m3 0,002
  *4 deski iglaste 25 mm kl.III m3 0,002
  *5 bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50 mm kl.II m3 0,019
  *6 deski iglaste nasycone 28-45 mm kl.II m3 0,012
  *7 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl. II m3 0,001
  *8 śruby zgrubne z nakrętkami, klamry kg 1,96
    Materiały pomocnicze 25,3% od (M)  
  KNNR-3 0401-02 Wymiana średnio co drugiej belki i wzmocnienie pozostałej ilości belek stropów drewnianych m2 str.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 str.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,35
    - M -    
  *2 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,045
  *3 bale iglaste obrzynane kl. III m3 0,007
  *4 deski iglaste 25 mm kl.III m3 0,007
  *5 bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50 mm kl.II m3 0,019
  *6 krawędziaki (belki) wymiarowe nasycone m3 0,033
  *7 deski iglaste nasycone 28-45 mm kl.II m3 0,024
  *8 deski iglaste wymiarowe nasycone grubości 25 mm kl. III m3 0,027
  *9 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl. II m3 0,002
  *10 śruby zgrubne z nakrętkami, klamry kg 1,96
    Materiały pomocnicze 32% od (M)  
  KNNR-3 0401-03 Wymiana całkowita drewnianych belek stropowych na nowe m2 str.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 str.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,68
    - M -    
  *2 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,06
  *3 bale iglaste obrzynane kl. III m3 0,01
  *4 deski iglaste 25 mm kl.III m3 0,01
  *5 krawędziaki (belki) wymiarowe nasycone m3 0,066
  *6 deski iglaste nasycone 28-45 mm kl.II m3 0,054
  *7 deski iglaste wymiarowe nasycone grubości 25 mm kl. III m3 0,027
  *8 łaty iglaste wymiarowe nasycone kl. II m3 0,002
  *9 śruby zgrubne z nakrętkami, klamry kg 9,65
    Materiały pomocnicze 17% od (M)  
  KNNR-3 0401-04 Przebudowa stropów drewnianych przez odciążenie istniejących belek m2 str.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 str.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,27
    - M -    
  *2 kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 48,85
  *3 blacha fałdowa ocynkowana kg 10,44
    Materiały pomocnicze 8,3% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy m-g 0,11
  *5 środek transportowy m-g 0,05
  KNNR-3 0401-05 Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe typu Kleina m2 str.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 str.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,29
    - M -    
  *2 kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 48,65
  *3 bednarka kg 3,7
  *4 cegła dziurawka ceramiczna szt. 36
    Materiały pomocnicze 6,4% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy m-g 0,31
  *6 środek transportowy m-g 0,06
  KNNR-3 0401-06 Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS na dźwigarach stalowych m2 str.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 str.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,92
    - M -    
  *2 kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 48,65
  *3 płyty prefabrykowane żelbetowe WPS-100 szt. 2,24
    Materiały pomocnicze 2,6% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy m-g 0,18
  *5 środek transportowy m-g 0,05
  *6 żuraw okienny m-g 0,58
  KNNR-3 0402 [TABLICA] : Uzupełnienie stropów Kleina o grub.    
  KNNR-3 0402-01 Uzupełnienie stropów Kleina o grub. 1/4 ceg. m2 str.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 str.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,64
    - M -    
  *2 cegła dziurawka ceramiczna szt. 42
  *3 zaprawa m3 0,02
  *4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,006
  *5 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001
  *6 gwoździe kg 0,16
  *7 dwuteownik w/g projektu kg 1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0402-02 Uzupełnienie stropów Kleina o grub. 1/2 ceg. m2 str.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 str.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,22
    - M -    
  *2 cegła dziurawka ceramiczna szt. 60
  *3 zaprawa m3 0,03
  *4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,004
  *5 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001
  *6 gwoździe kg 0,16
  *7 dwuteownik w/g projektu kg 1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0403 [TABLICA] : Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych    
  KNNR-3 0403-01 Rozbiórka elementów betonowych m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 17,85
  KNNR-3 0403-02 Rozbiórka elementów żelbetowych m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 29,7
  KNNR-3 0404 [TABLICA] : Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych i żelbetowych    
  KNNR-3 0404-01 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 br.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 24,1
    - M -    
  *2 zaprawa m3 0,04
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0404-02 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach żelbetowych m3 br.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 br.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 42,9
    - M -    
  *2 zaprawa m3 0,04
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0405 [TABLICA] : Uzupełnienie konstrukcji betonowych    
  KNNR-3 0405-01 Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 8,1
    - M -    
  *2 beton m3 1,02
  *3 okrąglaki m3 0,036
  *4 deski iglaste obrzynane 14-25 mm kl. III m3 0,075
  *5 gwoździe kg 2,78
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0405-02 Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) m3 bet.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 bet.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 8,25
    - M -    
  *2 beton m3 1,02
  *3 okrąglaki m3 0,036
  *4 deski iglaste obrzynane 14-25 mm kl. III m3 0,075
  *5 gwoździe kg 2,78
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0406 [TABLICA] : Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali    
  KNNR-3 0406-01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zwykłej kg zbr.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 kg zbr.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,51
    - M -    
  *2 stal zbrojeniowa gładka kg 1,02
  *3 drut stalowy miękki kg 0,021
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0406-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej kg zbr.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 kg zbr.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,66
    - M -    
  *2 stal zbrojeniowa żebrowana kg 1,02
  *3 drut stalowy miękki kg 0,021
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 05 [ROZDZIAŁ 05] : Remont konstrukcji dachu    
  KNNR-3 0501 [TABLICA] : Wymiana i remont konstrukcji dachów    
  KNNR-3 0501-01 Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu dachówką karpiówką podwójnie m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,75
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50 mm kl.II m3 0,011
  *3 deski iglaste nasycone 28-45 mm kl.II m3 0,003
  *4 łaty 38x50 mm iglaste obrzynane nasycone wymiarowe m3 0,018
  *5 deski iglaste nasycone grubości 25 mm kl. III m3 0,006
  *6 dachówka karpiówka szt. 49,2
  *7 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 1,81
    Materiały pomocnicze 12,5% od (M)  
    - S -    
  *8 wyciąg jednomasztowy m-g 0,02
  *9 środek transportu poziomego m-g 0,03
  *10 żuraw okienny m-g 0,19
  KNNR-3 0501-02 Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu płytami falistymi poliestrowymi m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,37
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50 mm kl.II m3 0,011
  *3 deski iglaste nasycone 28-45 mm kl.II m3 0,003
  *4 łaty 38x50 mm iglaste obrzynane nasycone wymiarowe m3 0,008
  *5 deski iglaste nasycone grubości 25 mm kl. III m3 0,006
  *6 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 1,81
  *7 płyty faliste poliestrowe szt. 0,96
    Materiały pomocnicze 12,5% od (M)  
    - S -    
  *8 wyciąg jednomasztowy m-g 0,03
  *9 środek transportu poziomego m-g 0,03
  KNNR-3 0501-03 Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu blachą fałdą m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,7
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50 mm kl.II m3 0,011
  *3 deski iglaste nasycone 28-45 mm kl.II m3 0,003
  *4 łaty 38x50 mm iglaste obrzynane nasycone wymiarowe m3 0,008
  *5 deski iglaste nasycone grubości 25 mm kl. III m3 0,006
  *6 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 2,53
  *7 blacha fałd. T55x188 kg 7,49
    Materiały pomocnicze 7,5% od (M)  
    - S -    
  *8 wyciąg jednomasztowy m-g 0,03
  *9 środek transportu poziomego m-g 0,03
  KNNR-3 0501-04 Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu papą na żelbetowym stropodachu m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,63
    - M -    
  *2 płyty korytkowe zamknięte szt. 0,56
  *3 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,54
  *4 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 1,81
    Materiały pomocnicze 21% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy m-g 0,29
  *6 środek transportu poziomego m-g 0,01
  KNNR-3 0501-05 Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,89
    - M -    
  *2 deski iglaste 25 mm kl.III m3 0,01
  *3 klamry kg 0,4
  *4 śruby kg 0,33
    Materiały pomocnicze 21% od (M)  
  KNNR-3 0501-06 Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,41
    - M -    
  *2 deski iglaste nasycone 28-45 mm kl.II m3 0,003
    Materiały pomocnicze 39% od (M)  
  KNNR-3 0502 [TABLICA] : Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem    
  KNNR-3 0502-01 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (trzy warstwy papy na deskowaniu) m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,81
    - M -    
  *2 deski iglaste 25 mm kl.III m3 0,023
  *3 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,54
  *4 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 1,81
    Materiały pomocnicze 18% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02
  *6 środek transportowy m-g 0,13
  KNNR-3 0502-02 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (trzy warstwy papy na podłożu beton.) m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,69
    - M -    
  *2 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3,54
  *3 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 1,81
  *4 lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 4,72
    Materiały pomocnicze 11% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01
  *6 środek transportowy m-g 0,1
  KNNR-3 0502-03 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (blacha gładka ocynkowana na deskowaniu) m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,23
    - M -    
  *2 deski iglaste 25 mm kl.III m3 0,026
  *3 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 6,84
    Materiały pomocnicze 13% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01
  *5 środek transportowy m-g 0,11
  KNNR-3 0502-04 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (blacha fałdowa /trapezowa/ na łatach) m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,07
    - M -    
  *2 deski iglaste 25 mm kl.III m3 0,006
  *3 łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl. II m3 0,008
  *4 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 2,86
  *5 blacha fałd. grub. 0,75 mm kg 7,49
    Materiały pomocnicze 6,5% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,02
  *7 środek transportowy m-g 0,16
  KNNR-3 0502-05 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (dachówka zakładkowa ceramiczna) m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,26
    - M -    
  *2 deski iglaste 25 mm kl.III m3 0,006
  *3 łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl. II m3 0,01
  *4 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 1,81
  *5 dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona szt. 16,16
    Materiały pomocnicze 15,5% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,06
  *7 środek transportowy m-g 0,16
  KNNR-3 0502-06 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (dachówka karpiówka /podwójnie/ w koronie) m2 poł.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2 poł.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,31
    - M -    
  *2 deski iglaste 25 mm kl.III m3 0,006
  *3 łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl. II m3 0,018
  *4 blacha ocynkowana gr. 0,50 mm kg 1,81
  *5 dachówka karpiówka szt. 49,2
    Materiały pomocnicze 8,5% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,07
  *7 środek transportowy m-g 0,16
  KNNR-3 0503 [TABLICA] : Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną    
  KNNR-3 0503-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,27
    - M -    
  *2 papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan m2 1,15
  *3 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,4
  *4 kominki wentylacyjne szt. 0,01
  *5 gaz propan-butan kg 0,3
    Materiały pomocnicze 4% od (M)  
    - S -    
  *6 żuraw okienny m-g 0,02
  *7 środek transportowy m-g 0,02
  KNNR-3 0503-02 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,35
    - M -    
  *2 papa podkładowa perforowana m2 1
  *3 papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan m2 1,15
  *4 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,7
  *5 kominki wentylacyjne szt. 0,01
  *6 gaz propan-butan kg 0,33
    Materiały pomocnicze 4% od (M)  
    - S -    
  *7 żuraw okienny m-g 0,03
  *8 środek transportowy m-g 0,02
  KNNR-3 0503-03 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,39
    - M -    
  *2 papa podkładowa perforowana m2 1
  *3 papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan m2 1,15
  *4 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1,2
  *5 kominki wentylacyjne szt. 0,01
  *6 gaz propan-butan kg 0,36
    Materiały pomocnicze 4% od (M)  
    - S -    
  *7 żuraw okienny m-g 0,03
  *8 środek transportowy m-g 0,02
  KNNR-3 0503-04 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym) m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,73
    - M -    
  *2 papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan m2 1,18
    papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan m2 1,18
  *3 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,5
  *4 gaz propan-butan kg 0,38
    Materiały pomocnicze 4% od (M)  
    - S -    
  *5 żuraw okienny m-g 0,02
  *6 środek transportowy m-g 0,02
  KNNR-3 0503-05 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,69
    - M -    
  *2 papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan m2 1,18
    papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan m2 1,18
  *3 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,5
  *4 gaz propan-butan kg 0,4
    Materiały pomocnicze 4% od (M)  
    - S -    
  *5 żuraw okienny m-g 0,02
  *6 środek transportowy m-g 0,02
  KNNR-3 06 [ROZDZIAŁ 06] : Tynki, okładziny, malowanie ścian    
  KNNR-3 0601 [TABLICA] : Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej    
  KNNR-3 0601-01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,36
  KNNR-3 0601-02 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,51
  KNNR-3 0601-03 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm m  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,23
  KNNR-3 0602 [TABLICA] : Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2    
  KNNR-3 0602-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,28
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,005
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,005
    wapno suchogaszone t 0,007
  *4 piasek do zapraw m3 0,027
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05
  KNNR-3 0602-02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem. m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,06
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,005
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,005
    wapno suchogaszone t 0,007
  *4 piasek do zapraw m3 0,027
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05
  KNNR-3 0602-03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na ścianach i pilastrach m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,47
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,01
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,006
    wapno suchogaszone t 0,008
  *4 piasek do zapraw m3 0,043
  *5 siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm m2 1,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,1
  *7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1
  KNNR-3 0602-04 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na stropach,biegach i spocznikach schodowych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,22
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,01
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,006
    wapno suchogaszone t 0,008
  *4 piasek do zapraw m3 0,043
  *5 siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm m2 1,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,1
  *7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1
  KNNR-3 0602-05 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy wap.-gips. na podłożu drewnianym; otrzcinowanie na ścianach i pilastrach m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,73
    - M -    
  *2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,01
  *3 piasek do zapraw m3 0,025
  *4 gips budowlany szpachlowy t 0,009
  *5 maty trzcinowe gat. I/II m2 1,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05
  KNNR-3 0602-06 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy wap.-gips. na podłożu drewnianym; otrzcinowanie na stropach,biegach i spocznikach schodowych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,57
    - M -    
  *2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,01
  *3 piasek do zapraw m3 0,025
  *4 gips budowlany szpachlowy t 0,009
  *5 maty trzcinowe gat. I/II m2 1,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05
  KNNR-3 0603 [TABLICA] : Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na    
  KNNR-3 0603-01 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,71
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,005
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,005
    wapno suchogaszone t 0,007
  *4 piasek do zapraw m3 0,03
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
  KNNR-3 0603-02 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,53
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,01
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,006
  *4 piasek do zapraw m3 0,05
  *5 siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm m2 1,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,09
  *7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,09
  KNNR-3 0603-03 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,88
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,006
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,005
    wapno suchogaszone t 0,007
  *4 piasek do zapraw m3 0,03
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05
  KNNR-3 0603-04 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,75
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,011
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,006
  *4 piasek do zapraw m3 0,05
  *5 siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm m2 1,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,1
  *7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1
  KNNR-3 0603-05 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych bez osiatkowania m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,22
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,006
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,005
    wapno suchogaszone t 0,007
  *4 piasek do zapraw m3 0,03
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05
  *6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05
  KNNR-3 0603-06 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych z osiatkowaniem m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,07
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,011
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,006
  *4 piasek do zapraw m3 0,05
  *5 siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm m2 1,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,1
  *7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1
  KNNR-3 0604 [TABLICA] : Uzupełnienie tynków zewnętrznych o pow.do 5 m2    
  KNNR-3 0604-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,31
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,004
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004
    wapno suchogaszone t 0,006
  *4 piasek do zapraw m3 0,023
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0604-02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2 m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,8
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,008
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,002
  *4 piasek do zapraw m3 0,032
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0604-03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2 m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,55
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,002
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,001
    wapno suchogaszone t 0,001
  *4 piasek do zapraw m3 0,001
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0604-04 Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych o pow.do 5 m2 - uzupełnienie podkładów pod tynki szlachetne m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,03
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,005
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,004
    wapno suchogaszone t 0,005
  *4 piasek do zapraw m3 0,022
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0604-05 Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych z suchych mieszanek średnio i drobnoziarnistych o pow.do 5 m2 m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,47
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,001
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,001
    wapno suchogaszone t 0,001
  *4 piasek do zapraw m3 0,001
  *5 sucha mieszanka do tynków kg 23,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0604-06 Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych z suchych mieszanek gruboziarnistych o pow.do 5 m2 m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,3
    - M -    
  *2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,001
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,001
    wapno suchogaszone t 0,001
  *4 piasek do zapraw m3 0,001
  *5 sucha mieszanka do tynków kg 23,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0605 [TABLICA] : Malowanie tynków wewnętrznych farbą    
  KNNR-3 0605-01 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,122
    - M -    
  *2 farby suche nastawione dobarwiane-wapienne kg 0,028
  *3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0004
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0605-02 Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym ze skrobaniem starej farby m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,314
    - M -    
  *2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0001
    wapno suchogaszone t 0,0003
  *3 piasek do zapraw m3 0,001
  *4 farby suche gotowe kg 0,02
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0605-03 Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym z przetarciem tynków m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,646
    - M -    
  *2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,00023
    wapno suchogaszone t 0,0011
  *3 piasek do zapraw m3 0,005
  *4 farby suche gotowe kg 0,02
  *5 gips budowlany t 0,0014
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,001
  KNNR-3 0605-04 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,152
    - M -    
  *2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,29
  *3 szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 0,6
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,573
    - M -    
  *2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0022
    wapno suchogaszone t 0,0011
  *3 piasek do zapraw m3 0,005
  *4 gips budowlany t 0,0014
  *5 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,29
  *6 szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej kg 0,6
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,001
  KNNR-3 0605-06 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,528
    - M -    
  *2 farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085
  *3 grunt pokostowy dm3 0,18
  *4 farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,099
  *5 rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,043
  *6 szpachlówka olejno-żywiczna na tynki dm3 0,261
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0606 [TABLICA] : Układanie tapet oraz licowanie ścian płytkami    
  KNNR-3 0606-01 Układanie tapet z zerwaniem starych tapet m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,426
    - M -    
  *2 tapety m2 1,15
  *3 klej na bazie pochodnych celulozy"Celtap lux" kg 0,042
  *4 tkaniny lniane-wykończone specjalne m2 0,2
  *5 szpachlówka olejno-żywiczna na tynki dm3 0,261
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0606-02 Układanie tapet bez zrywania tapet m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,318
    - M -    
  *2 tapety m2 1,15
  *3 klej na bazie pochodnych celulozy"Celtap lux" kg 0,042
  *4 tkaniny lniane-wykończone specjalne m2 0,2
  *5 szpachlówka olejno-żywiczna na tynki dm3 0,262
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0606-03 Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,92
    - M -    
  *2 płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe) m2 1,05
  *3 zaprawa cementowo-wapienna M 50 m3 0,025
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,038
  *5 środek transportowy m-g 0,034
  KNNR-3 0606-04 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,99
    - M -    
  *2 płytki ścienne fajansowe szkliwione m2 1,05
  *3 zaprawa cementowo-wapienna M 50 m3 0,025
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,037
  *5 środek transportowy m-g 0,033
  KNNR-3 0606-05 Licowanie ścian płytkami przyborskimi 25x12 cm m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,28
    - M -    
  *2 płytki kamionkowe szkliwione m2 1,05
  *3 zaprawa cementowo-wapienna M 50 m3 0,025
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,038
  *5 środek transportowy m-g 0,088
  KNNR-3 0606-06 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x12 cm m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,264
    - M -    
  *2 płytki klinkierowe szkliwione m2 1,05
  *3 zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0,019
  *4 zaprawa cementowo-wapienna M 50 m3 0,029
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,047
  *6 środek transportowy m-g 0,072
  KNNR-3 0607 [TABLICA] : Malowanie tynków zewnętrznych i obróbki blacharskie    
  KNNR-3 0607-01 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą szwedzką z przetarciem tynku m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,43
    - M -    
  *2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,002
  *3 gips budowlany szpachlowy t 0,001
  *4 piasek do zapraw m3 0,005
  *5 farba sucha kg 0,039
  *6 pokost lniany dm3 0,008
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy m-g 0,001
  KNNR-3 0607-02 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą szwedzką bez przetarcia tynku m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,12
    - M -    
  *2 farba sucha kg 0,039
  *3 pokost lniany dm3 0,008
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0607-03 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,43
    - M -    
  *2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,002
  *3 gips budowlany szpachlowy t 0,001
  *4 piasek do zapraw m3 0,005
  *5 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,168
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy m-g 0,001
  KNNR-3 0607-04 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,12
    - M -    
  *2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,168
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0607-05 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych,krawędzi balkonów,podokienników m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,3
    - M -    
  *2 blacha stalowa ocynkowana płaska kg 5,01
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0608 [TABLICA] : Licowanie ścian płytkami kamionkowymi  układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu    
  KNNR-3 0608-01 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 15x15 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,69
    - M -    
  *2 płytki kamionkowe szkliwione ścienne m2 1,05
  *3 zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84
  *4 zaprawa cementowa na białym cemencie m 12 m3 0,00021
    masa fugowa kg 0,55
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy m-g 0,0303
  *6 środek transportowy m-g 0,031
  KNNR-3 0608-02 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x20 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,46
    - M -    
  *2 płytki kamionkowe szkliwione ścienne m2 1,05
  *3 zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84
  *4 zaprawa cementowa na białym cemencie m 12 m3 0,00018
    masa fugowa kg 0,44
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy m-g 0,0311
  *6 środek transportowy m-g 0,0321
  KNNR-3 0608-03 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,33
    - M -    
  *2 płytki kamionkowe szkliwione ścienne m2 1,05
  *3 zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84
  *4 zaprawa cementowa na białym cemencie m 12 m3 0,00016
    masa fugowa kg 0,4
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy m-g 0,032
  *6 środek transportowy m-g 0,0321
  KNNR-3 0608-04 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,2
    - M -    
  *2 płytki kamionkowe szkliwione ścienne m2 1,05
  *3 zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84
  *4 zaprawa cementowa na białym cemencie m 12 m3 0,00014
    masa fugowa kg 0,36
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *5 wyciąg jednomasztowy m-g 0,032
  *6 środek transportowy m-g 0,0321
  KNNR-3 07 [ROZDZIAŁ 07] : Stolarka, roboty ślusarsko-kowalskie    
  KNNR-3 0701 [TABLICA] : Remont i wymiana okien i drzwi balkonowych    
  KNNR-3 0701-01 Remont ościeżnic i skrzydeł okiennych podwójnych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 12
    - M -    
  *2 ramiaki do skrzydeł okiennych 38x60 mm m 17,6
    Materiały pomocnicze 29,5% od (M)  
  KNNR-3 0701-02 Remont skrzydeł okiennych pojedyńczych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,69
    - M -    
  *2 ramiaki do skrzydeł okiennych 38x60 mm m 3,74
  *3 szkło płaskie okienne ciągnione m2 0,97
    Materiały pomocnicze 21,5% od (M)  
  KNNR-3 0701-03 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi balkonowych podwójnych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 16,3
    - M -    
  *2 ościeżniaki do okien z gruntowaniem m 1,1
  *3 ramiaki do skrzydeł drzwiowych i okiennych m 1,88
  *4 deski iglaste strugane dwustronnie dł.2.5-6.5 gr.28-45 mm kl.II m3 0,028
  *5 progi z drewna liściastego 16x70 m 1,1
  *6 szkło płaskie okienne ciągnione m2 0,6
    Materiały pomocnicze 37% od (M)  
  KNNR-3 0701-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,74
    - M -    
  *2 okna zespolone m2 1
    Materiały pomocnicze 8,5% od (M)  
    - S -    
  *3 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04
  *4 środek transportu poziomego m-g 0,06
  KNNR-3 0701-05 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,61
    - M -    
  *2 okna skrzynkowe m2 1
  *3 szkło płaskie okienne ciągnione m2 1,78
    Materiały pomocnicze 7,5% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,06
  *5 środek transportu poziomego m-g 0,07
  KNNR-3 0701-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,06
    - M -    
  *2 drzwi balkonowe zespolone m2 1
    Materiały pomocnicze 8% od (M)  
    - S -    
  *3 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05
  *4 środek transportu poziomego m-g 0,06
  KNNR-3 0702 [TABLICA] : Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych    
  KNNR-3 0702-01 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 6,41
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane kl.I m3 0,006
  *3 zamek szt. 1
    Materiały pomocnicze 7% od (M)  
  KNNR-3 0702-02 Remont skrzydeł drzwiowych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 6,72
    - M -    
  *2 bale iglaste obrzynane kl.I m3 0,01
  *3 ramiaki do skrzydeł drzwiowych m 0,49
  *4 deski iglaste strugane dwustronnie dł.2.5-6.5 gr.28-45 mm kl.II m3 0,01
    Materiały pomocnicze 34,5% od (M)  
  KNNR-3 0702-03 Remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,89
    - M -    
  *2 ramiaki do skrzydeł drzwiowych m 0,58
  *3 deski iglaste strugane dwustronnie dł.2.5-6.5 gr.28-45 mm kl.II m3 0,01
    Materiały pomocnicze 38,5% od (M)  
  KNNR-3 0702-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,33
    - M -    
  *2 skrzydła drzwi płycinowych m2 1
  *3 ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. m2 1
    Materiały pomocnicze 8% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05
  *5 środek transportu poziomego m-g 0,05
  KNNR-3 0702-05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,76
    - M -    
  *2 skrzydła drzwiowe płytowe m2 1
  *3 ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. m2 1
    Materiały pomocnicze 7,5% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05
  *5 środek transportu poziomego m-g 0,06
  KNNR-3 0702-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,9
    - M -    
  *2 skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane m2 1
  *3 ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem m2 1
    Materiały pomocnicze 11,5% od (M)  
    - S -    
  *4 środek transportu poziomego m-g 0,04
  KNNR-3 0703 [TABLICA] : Naprawa i wymiana elementów ślusarsko-kowalskich    
  KNNR-3 0703-01 Naprawa krat średnio ozdobnych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 13,02
    - M -    
  *2 pręty kwadratowe kg 8,69
    Materiały pomocnicze 33,5% od (M)  
    - S -    
  *3 zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,68
  *4 spawarka elektryczna m-g 1,76
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03
  KNNR-3 0703-02 Naprawa balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,11
    - M -    
  *2 pręty płaskie kg 5,84
    Materiały pomocnicze 27% od (M)  
    - S -    
  *3 zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,3
  *4 spawarka elektryczna m-g 1,34
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03
  KNNR-3 0703-03 Naprawa drzwi stalowych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 7,89
    - M -    
  *2 blacha stalowa kg 16,8
    Materiały pomocnicze 18,5% od (M)  
    - S -    
  *3 zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,619
  *4 spawarka elektryczna m-g 3,43
  *5 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,09
  KNNR-3 0703-04 Wymiana krat m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,91
    - M -    
  *2 kraty stalowe kg 20,13
    Materiały pomocnicze 11,5% od (M)  
    - S -    
  *3 środek transportu poziomego m-g 0,01
  KNNR-3 0703-05 Wymiana balustrad m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,69
    - M -    
  *2 balustrady kg 17,4
    Materiały pomocnicze 5% od (M)  
    - S -    
  *3 spawarka elektryczna m-g 0,75
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,03
  *5 środek transportu poziomego m-g 0,01
  KNNR-3 0703-06 Wymiana drzwi stalowych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,85
    - M -    
  *2 drzwi stalowe kg 34
    Materiały pomocnicze 8% od (M)  
    - S -    
  *3 środek transportu poziomego m-g 0,03
  KNNR-3 08 [ROZDZIAŁ 08] : Remont posadzek i wykładzin    
  KNNR-3 0801 [TABLICA] : Rozebranie posadzki    
  KNNR-3 0801-01 Rozebranie posadzki z cegły o grub. 1/4 ceg. m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,45
  KNNR-3 0801-02 Rozebranie posadzki z cegły o grub. 1/2 ceg. m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,1
  KNNR-3 0801-03 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,82
  KNNR-3 0801-04 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,92
  KNNR-3 0801-05 Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,75
  KNNR-3 0801-06 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,27
  KNNR-3 0801-07 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,18
  KNNR-3 0802 [TABLICA] : Naprawa posadzki o grub.  z cegły pełnej lub klinkierowej na zaprawie cementowej    
  KNNR-3 0802-01 Naprawa posadzki o grub. 1/4 ceg. z cegły pełnej lub klinkierowej na zaprawie cementowej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 6,52
    - M -    
  *2 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 8,7
  *3 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,0024
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3
  *5 cegła budowlana szt. 30,5
    cegła klinkierowa szt. 30,5
    Materiały pomocnicze 9% od (M)  
  KNNR-3 0802-02 Naprawa posadzki o grub. 1/2 ceg. z cegły pełnej lub klinkierowej na zaprawie cementowej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 8,09
    - M -    
  *2 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 8,7
  *3 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,025
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3
  *5 cegła budowlana szt. 53
    cegła klinkierowa szt. 53
    Materiały pomocnicze 7% od (M)  
  KNNR-3 0803 [TABLICA] : Remont posadzki cementowej i lastrykowej    
  KNNR-3 0803-01 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,6
    - M -    
  *2 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 4,5
  *3 papa asfaltowa na osnowie z taśmy aluminiowej m2 3,45
  *4 płyty styropianowe m2 1,05
  *5 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,01
    Materiały pomocnicze 9,5% od (M)  
    - S -    
  *6 wyciąg jednomasztowy m-g 0,02
  KNNR-3 0803-02 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,98
    - M -    
  *2 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 4,5
  *3 papa asfaltowa na osnowie z taśmy aluminiowej m2 3,45
  *4 płyty styropianowe m2 1,05
  *5 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,04
  *6 grysy marmurowe t 0,03
    Materiały pomocnicze 14% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy m-g 0,09
  *8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,08
  KNNR-3 0803-03 Naprawa okładziny lastryko stopni schodów m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 6,27
    - M -    
  *2 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,02
  *3 grysy marmurowe t 0,03
    Materiały pomocnicze 27,5% od (M)  
  KNNR-3 0803-04 Naprawa okładziny lastryko cokołów przyściennych m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,71
    - M -    
  *2 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,03
  *3 grysy marmurowe t 0,03
    Materiały pomocnicze 14% od (M)  
  KNNR-3 0804 [TABLICA] : Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych    
  KNNR-3 0804-01 Remont posadzek z płytek terakotowych 5x5 cm luzem na zaprawie cementowej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 6,07
    - M -    
  *2 płyty styropianowe m2 1,05
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 płytki i kształtki podłogowe terakotowe nieszkliwione m2 1,02
  *6 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,02
    Materiały pomocnicze 5% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy m-g 0,07
  *8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
  *9 środek transportowy m-g 0,03
  KNNR-3 0804-02 Remont posadzek z płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,46
    - M -    
  *2 płyty styropianowe m2 1,05
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 płytki i kształtki podłogowe terakotowe nieszkliwione m2 1,03
  *6 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,03
    Materiały pomocnicze 5% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy m-g 0,07
  *8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
  *9 środek transportowy m-g 0,03
  KNNR-3 0804-03 Remont posadzek z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,16
    - M -    
  *2 płyty styropianowe m2 1,05
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 płytki i kształtki podłogowe terakotowe nieszkliwione m2 1,03
  *6 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,03
    Materiały pomocnicze 5% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy m-g 0,07
  *8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
  *9 środek transportowy m-g 0,03
  KNNR-3 0804-04 Remont posadzek z płytek lastrykowych 20x20 cm i 30x30 cm na zaprawie cementowej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,78
    - M -    
  *2 płyty styropianowe m2 1,05
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 płytki podłogowe lastrykowe niebarwione m2 1,03
  *6 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,03
    Materiały pomocnicze 6% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy m-g 0,07
  *8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
  *9 środek transportowy m-g 0,03
  KNNR-3 0804-05 Remont posadzek z płytek klinkierowych 10x9 cm i 25x12 cm na zaprawie cementowej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,84
    - M -    
  *2 płyty styropianowe m2 1,05
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 płytki klinkierowe m2 1,03
  *6 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,03
    Materiały pomocnicze 6% od (M)  
    - S -    
  *7 wyciąg jednomasztowy m-g 0,07
  *8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
  *9 środek transportowy m-g 0,03
  KNNR-3 0804-06 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 15x15 cm na kleju m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,61
    - M -    
  *2 płyty styropianowe m2 1,05
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 płytki i kształtki podłogowe terakotowe szkliwione m2 1,03
  *6 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,017
  *7 masa klejąca(sucha mieszanka) kg 2,7
  *8 masa fugowa kg 0,55
    Materiały pomocnicze 8% od (M)  
    - S -    
  *9 wyciąg jednomasztowy m-g 0,09
  *10 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
  *11 środek transportowy m-g 0,03
  KNNR-3 0804-07 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 20x20 cm na kleju m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,49
    - M -    
  *2 płyty styropianowe m2 1,05
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 płytki i kształtki podłogowe terakotowe szkliwione m2 1,04
  *6 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,017
  *7 masa klejąca(sucha mieszanka) kg 2,7
  *8 masa fugowa kg 0,44
    Materiały pomocnicze 7% od (M)  
    - S -    
  *9 wyciąg jednomasztowy m-g 0,09
  *10 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
  *11 środek transportowy m-g 0,03
  KNNR-3 0804-08 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,35
    - M -    
  *2 płyty styropianowe m2 1,05
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 płytki i kształtki podłogowe terakotowe szkliwione m2 1,04
  *6 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,017
  *7 masa klejąca(sucha mieszanka) kg 2,7
  *8 masa fugowa kg 0,36
    Materiały pomocnicze 6,5% od (M)  
    - S -    
  *9 wyciąg jednomasztowy m-g 0,09
  *10 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
  *11 środek transportowy m-g 0,03
  KNNR-3 0804-09 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x40 cm na kleju m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,33
    - M -    
  *2 płyty styropianowe m2 1,05
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 płytki i kształtki podłogowe terakotowe szkliwione m2 1,05
  *6 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,017
  *7 masa klejąca(sucha mieszanka) kg 2,7
  *8 masa fugowa kg 0,3
    Materiały pomocnicze 6% od (M)  
    - S -    
  *9 wyciąg jednomasztowy m-g 0,09
  *10 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
  *11 środek transportowy m-g 0,03
  KNNR-3 0805 [TABLICA] : Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu,linoleum,pł.pl.    
  KNNR-3 0805-01 Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu,linoleum,pł.pl. m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,45
    - M -    
  *2 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,02
  *3 płyty pilśniowe m2 1,03
  *4 lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 1,6
  *5 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *6 wykładzina podłogowa ogumowana m2 1,09
    wykładziny podłogowe z PCW - winyleum m2 1,09
    płytki podłogowe PCW m2 1,05
  *7 klej kazeinowy kg 0,4
    klej lateksowy kg 0,65
    Materiały pomocnicze 13% od (M)  
    - S -    
  *8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,74
  *9 wyciąg jednomasztowy m-g 0,11
  KNNR-3 0806 [TABLICA] : Remont posadzki z deszczułek    
  KNNR-3 0806-01 Przełożenie posadzki z deszczułek o grub. 19-22 mm z wymianą podłoża m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,63
    - M -    
  *2 płyta pilśniowa grub/ 12,5 mm m2 1,03
  *3 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 2
  *4 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
  *5 cement portlandzki zwykły z dodatkami t 0,01
  *6 deszczułki posadzkowe dębowe m2 1,13
  *7 lepik asfaltowy posadzkowy kg 1,87
    Materiały pomocnicze 6,5% od (M)  
    - S -    
  *8 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,07
  *9 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02
  KNNR-3 0806-02 Uzupełnienie posadzki z deszczułek o grub. 19-22 mm w jednym miejscu do 5.0 m2 m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,98
    - M -    
  *2 deszczułki posadzkowe dębowe m2 1,13
    Materiały pomocnicze 2,5% od (M)  
  KNNR-3 0807 [TABLICA] : Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek    
  KNNR-3 0807-01 Ręczne ocyklinowanie nowych posadzek z deszczułek m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,61
  KNNR-3 0807-02 Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczułek m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,04
  KNNR-3 0807-03 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach do 8 m2 m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,47
  KNNR-3 0807-04 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad 8 m2 m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,36
  KNNR-3 0807-05 Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczułek m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,08
    - M -    
  *2 pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0807-06 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,27
    - M -    
  *2 lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 0,35
  *3 utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 0,04
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 09 [ROZDZIAŁ 09] : Roboty zduńskie    
  KNNR-3 0901 [TABLICA] : Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych    
  KNNR-3 0901-01 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych nielicowanych kaflami m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 10,4
  KNNR-3 0901-02 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 13
  KNNR-3 0901-03 Rozbiórka oblicowania ścianek nad trzonami m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,02
  KNNR-3 0902 [TABLICA] : Przestawienie i naprawa pieców licowanych kaflami fazowanymi    
  KNNR-3 0902-01 Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi o objętości 0.75-1.0 m3 szt.piec.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.piec.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 47,54
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 69
  *3 kafle narożne szt. 86
  *4 kafle wieńcowe środkowe szt. 5
  *5 kafle wieńcowe narożne szt. 6
  *6 cegła budowlana pełna szt. 172
  *7 prostki szamotowe kg 124,4
  *8 drzwiczki szt. 1
  *9 rura zapiecowa szt. 1
  *10 ruszt szt. 1
    Materiały pomocnicze 4% od (M)  
  KNNR-3 0902-02 Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi o objętości ponad 1.0 m3 m3 piec.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3 piec.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 42,86
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 64
  *3 kafle narożne szt. 24
  *4 kafle wieńcowe środkowe szt. 2
  *5 kafle wieńcowe narożne szt. 3
  *6 cegła budowlana pełna szt. 175
  *7 prostki szamotowe kg 124,8
  *8 drzwiczki szt. 1
  *9 rura zapiecowa szt. 1
  *10 ruszt szt. 1
    Materiały pomocnicze 5% od (M)  
  KNNR-3 0902-03 Naprawa średnia pieców licowanych kaflami fazowanymi szt.piec.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.piec.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 8,21
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 3
  *3 cegła budowlana pełna szt. 30
  *4 prostki szamotowe kg 26
  *5 drzwiczki szt. 1
  *6 rura zapiecowa szt. 1
  *7 ruszt szt. 1
    Materiały pomocnicze 22% od (M)  
  KNNR-3 0902-04 Naprawa główna pieców licowanych kaflami fazowanymi szt.piec.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.piec.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 17,07
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 7
  *3 cegła budowlana pełna szt. 61
  *4 prostki szamotowe kg 54
  *5 drzwiczki szt. 1
  *6 rura zapiecowa szt. 1
  *7 ruszt szt. 1
    Materiały pomocnicze 9% od (M)  
  KNNR-3 0903 [TABLICA] : Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi    
  KNNR-3 0903-01 Przestawienie trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi o 2 ścianach licow. szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 41,36
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 50
  *3 kafle narożne szt. 10
  *4 kafle wieńcowe środkowe szt. 6
  *5 kafle wieńcowe narożne szt. 4
  *6 cegła budowlana pełna szt. 261
  *7 prostki szamotowe kg 41,6
  *8 drzwiczki kuchenne szt. 1
  *9 rama kuchenna szt. 1
  *10 płyty kuchenne żeliwne szt. 2
  *11 ruszt szt. 1
  *12 opaska kpl. 1
  *13 piekarnik szt. 1
  *14 ramy do trzonów kuchennych szt. 1
    Materiały pomocnicze 6% od (M)  
  KNNR-3 0903-02 Przestawienie trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi o 3 ścianach licow. szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 48,24
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 67
  *3 kafle narożne szt. 19
  *4 kafle wieńcowe środkowe szt. 2
  *5 kafle wieńcowe narożne szt. 4
  *6 cegła budowlana pełna szt. 240
  *7 prostki szamotowe kg 41,6
  *8 drzwiczki kuchenne szt. 1
  *9 rama kuchenna szt. 1
  *10 płyty kuchenne żeliwne szt. 2
  *11 ruszt szt. 1
  *12 opaska kpl. 1
  *13 piekarnik szt. 1
  *14 ramy do trzonów kuchennych szt. 1
    Materiały pomocnicze 5,5% od (M)  
  KNNR-3 0903-03 Naprawa średnia trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 6,9
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 3
  *3 cegła budowlana pełna szt. 5
  *4 prostki szamotowe kg 7,8
  *5 drzwiczki kuchenne szt. 1
  *6 rama kuchenna szt. 1
  *7 płyty kuchenne żeliwne szt. 2
  *8 ruszt szt. 1
  *9 opaska kpl. 1
  *10 piekarnik szt. 1
  *11 ramy do trzonów kuchennych szt. 1
    Materiały pomocnicze 3,5% od (M)  
  KNNR-3 0903-04 Naprawa główna trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 8,5
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 4
  *3 cegła budowlana pełna szt. 12
  *4 prostki szamotowe kg 15,6
  *5 drzwiczki kuchenne szt. 1
  *6 rama kuchenna szt. 1
  *7 płyty kuchenne żeliwne szt. 2
  *8 ruszt szt. 1
  *9 opaska kpl. 1
  *10 piekarnik szt. 1
  *11 ramy do trzonów kuchennych szt. 1
    Materiały pomocnicze 4% od (M)  
  KNNR-3 0904 [TABLICA] : Przemurowanie i naprawa główna trzonów kotłowych    
  KNNR-3 0904-01 Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły o poj.kotła do 200 dm3 szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 46,89
    - M -    
  *2 cegła budowlana pełna szt. 475
  *3 prostki szamotowe kg 200,2
  *4 kątownik stalowy 40x40x4 mm kg 19,4
  *5 teownik stalowy 40x40x5 mm kg 14,2
  *6 blacha ocynkowana 1,5 mm kg 7,1
  *7 kotły żeliwne kpl. 1
    Materiały pomocnicze 7% od (M)  
  KNNR-3 0904-02 Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły o poj.kotła do 300 dm3 szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 65,11
    - M -    
  *2 cegła budowlana pełna szt. 498
  *3 prostki szamotowe kg 200,2
  *4 kątownik stalowy 50x50x5 mm kg 31,2
  *5 teownik stalowy 50x50x6 mm kg 21,3
  *6 blacha ocynkowana 1,5 mm kg 7,6
  *7 kotły żeliwne kpl. 1
    Materiały pomocnicze 7% od (M)  
  KNNR-3 0904-03 Naprawa główna trzonów kotłowych licowanych kaflami o poj.kotła do 200 dm3 szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 18,46
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 4
  *3 kafle narożne szt. 2
  *4 cegła budowlana pełna szt. 52
  *5 prostki szamotowe kg 54
  *6 kotły żeliwne kpl. 1
    Materiały pomocnicze 8% od (M)  
  KNNR-3 0904-04 Naprawa główna trzonów kotłowych licowanych kaflami o poj.kotła do 300 dm3 szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 22,47
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 6
  *3 kafle narożne szt. 2
  *4 cegła budowlana pełna szt. 78
  *5 prostki szamotowe kg 78
  *6 kotły żeliwne kpl. 1
    Materiały pomocnicze 8,5% od (M)  
  KNNR-3 0904-05 Naprawa główna trzonów kotłowych z cegły o poj.kotła do 200 dm3 szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 13,98
    - M -    
  *2 cegła budowlana pełna szt. 52
  *3 prostki szamotowe kg 54
  *4 kotły żeliwne kpl. 1
    Materiały pomocnicze 10% od (M)  
  KNNR-3 0904-06 Naprawa główna trzonów kotłowych z cegły o poj.kotła do 300 dm3 szt.trz.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.trz.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 17,61
    - M -    
  *2 cegła budowlana pełna szt. 78
  *3 prostki szamotowe kg 78
  *4 kotły żeliwne kpl. 1
    Materiały pomocnicze 10,5% od (M)  
  KNNR-3 0905 [TABLICA] : Drobne naprawy elementów pieców    
  KNNR-3 0905-01 Przemurowanie sklepienia pieca licowanego kaflami szt.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 6,39
    - M -    
  *2 kafle wieńcowe środkowe szt. 2
  *3 kafle wieńcowe narożne szt. 2
  *4 cegła ceramiczna pełna szt. 1
    Materiały pomocnicze 6,5% od (M)  
  KNNR-3 0905-02 Przemurowanie sklepienia pieca nielicowanego kaflami szt.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,53
    - M -    
  *2 cegła ceramiczna pełna szt. 10
    Materiały pomocnicze 26,5% od (M)  
  KNNR-3 0905-03 Przemurowanie paleniska pieca licowanego kaflami szt.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,19
    - M -    
  *2 kafle środkowe szt. 2
  *3 cegła ceramiczna pełna szt. 7
  *4 prostki szamotowe kg 20,8
    Materiały pomocnicze 6,5% od (M)  
  KNNR-3 0905-04 Przemurowanie paleniska pieca nielicowanego kaflami szt.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,6
    - M -    
  *2 cegła ceramiczna pełna szt. 7
  *3 prostki szamotowe kg 20,8
    Materiały pomocnicze 7,5% od (M)  
  KNNR-3 0905-05 Remont pieca kąpielowego szt.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,52
  KNNR-3 0906 [TABLICA] : Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych    
  KNNR-3 0906-01 Wymiana rusztu paleniskowego w piecach i trzonach kuchennych szt.osp.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.osp.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,42
    - M -    
  *2 osprzęt żeliwny kuchenny szt. 1
    Materiały pomocnicze 38% od (M)  
  KNNR-3 0906-02 Wymiana drzwiczek paleniskowych w piecach i trzonach kuchennych szt.osp.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.osp.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,36
    - M -    
  *2 osprzęt żeliwny kuchenny szt. 1
    Materiały pomocnicze 41% od (M)  
  KNNR-3 0906-03 Wymiana drzwiczek paleniskowych podpiekarnikowych w piecach i trzonach kuchennych szt.osp.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.osp.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,99
    - M -    
  *2 osprzęt żeliwny kuchenny szt. 1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0906-04 Wymiana drzwiczek na wspólnej ramie w piecach i trzonach kuchennych szt.osp.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.osp.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,99
    - M -    
  *2 osprzęt żeliwny kuchenny szt. 1
    Materiały pomocnicze 50% od (M)  
  KNNR-3 0906-05 Wymiana piekarnika,podgrzewacza,(rury piecowej) w piecach i trzonach kuchennych szt.osp.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.osp.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,98
    - M -    
  *2 osprzęt żeliwny kuchenny szt. 1
    osprzęt żeliwny piecowy szt. 1
    Materiały pomocnicze 14% od (M)  
  KNNR-3 0906-06 Wymiana blachy przedpiecowej w piecach i trzonach kuchennych szt.osp.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.osp.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,29
    - M -    
  *2 blacha przedpiecowa szt. 1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0906-07 Wymiana płyty kuchennej (kpl. 3 szt.i 2 ramy) w piecach i trzonach kuchennych szt.osp.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.osp.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,96
    - M -    
  *2 osprzęt żeliwny kuchenny szt. 1
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0907 [TABLICA] : Piece i kominki zabytkowe    
  KNNR-3 0907-01 Wymurowanie kominka bez oblicowania m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 41,6
    - M -    
  *2 cegła ceramiczna pełna szt. 152
  *3 cegła szamotowa szt. 58
    Materiały pomocnicze 14,5% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,2
  KNNR-3 0907-02 Wymurowanie pieca nietypowego bez okładziny m3  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m3    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 46,4
    - M -    
  *2 cegła ceramiczna pełna szt. 168
  *3 cegła szamotowa szt. 50
    Materiały pomocnicze 14,5% od (M)  
    - S -    
  *4 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,2
  KNNR-3 0907-03 Licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi zabytkowymi o pow.kafli do 200 cm2 szt.kaf.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.kaf.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 1,66
    - M -    
  *2 kafle nieznormalizowane szt. 1,02
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0907-04 Licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi zabytkowymi o pow.kafli do 400 cm2 szt.kaf.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.kaf.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,08
    - M -    
  *2 kafle nieznormalizowane szt. 1,02
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 0907-05 Licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi zabytkowymi o pow.kafli do 1000 cm2 szt.kaf.  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 szt.kaf.    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 3,33
    - M -    
  *2 kafle nieznormalizowane szt. 1,02
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
  KNNR-3 10 [ROZDZIAŁ 10] : Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych    
  KNNR-3 1001 [TABLICA] : Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi    
  KNNR-3 1001-01 Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,01
    - M -    
  *2 masa klejąca m3 0,0097
  *3 płyty styropianowe m3 0,0324
  *4 siatka z włókna szklanego St. 17/ 1.1 m m2 1,137
  *5 wyprawa elewacyjna "Malix-Z" kg 6,03
    wyprawa elewacyjna "Poltex" kg 6,03
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 żuraw okienny przenośny m-g 0,0279
  *7 środek transportu poziomego m-g 0,0208
  *8 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,06
  KNNR-3 1001-02 Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,257
    - M -    
  *2 masa klejąca m3 0,0108
  *3 płyty styropianowe m3 0,06636
  *4 siatka z włókna szklanego St. 17/ 1.1 m m2 1,334
  *5 wyprawa elewacyjna "Malix-Z" kg 6,9
    wyprawa elewacyjna "Poltex" kg 6,9
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 żuraw okienny przenośny m-g 0,0315
  *7 środek transportu poziomego m-g 0,0232
  *8 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,0672
  KNNR-3 1001-03 Docieplenie ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 2,025
    - M -    
  *2 masa klejąca m3 0,0097
  *3 płyty styropianowe m3 0,0324
  *4 siatka z włókna szklanego St. 17/ 1.1 m m2 1,135
  *5 wyprawa elewacyjna "Malix-Z" kg 6,03
    wyprawa elewacyjna "Poltex" kg 6,03
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *6 żuraw okienny przenośny m-g 0,0279
  *7 środek transportu poziomego m-g 0,0208
  *8 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,06
  KNNR-3 1001-04 Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,611
    - M -    
  *2 masa klejąca m3 0,0029
  *3 siatka z włókna szklanego St. 17/ 1.1 m m2 1,096
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *4 żuraw okienny przenośny m-g 0,0108
  *5 środek transportu poziomego m-g 0,0037
  KNNR-3 1001-05 Ochrona narożników wypukłych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki m  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 0,298
    - M -    
  *2 masa klejąca m3 0,0004
  *3 kątownik równoramienny walcowany 25x25x3 mm kg 1,176
    kątownik równoramienny z tworzywa sztucznego 25x25x3 mm m 1,05
    Materiały pomocnicze 2% od (M)  
    - S -    
  *4 żuraw okienny przenośny m-g 0,001
  *5 środek transportu poziomego m-g 0,0017
  KNNR-3 1002 [TABLICA] : Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym    
  KNNR-3 1002-01 Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych pełnych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 4,32
    - M -    
  *2 blacha fałdowa powlekana T-55 grubości 0,75 mm kg 9,54
  *3 profile dystansowe z blachy powlekanej grub. 0.8 mm kg 2,04
  *4 profile dystansowe z blachy ocynkowanej grub. 2.0 mm kg 2,42
  *5 płyty z wełny mineralnej półtwarde Ts-100 grub. 40 mm m2 1,16
  *6 płyta pilśniowa twarda zwykła 3.8 mm m3 0,01
    Materiały pomocnicze 23% od (M)  
    - S -    
  *7 ciągnik kołowy m-g 0,043
  *8 przyczepa skrzyniowa m-g 0,043
  KNNR-3 1002-02 Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków z otworami wraz z ościeżami płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym m2  
    Normy dla przedmiaru = 1,00 m2    
    - R -    
  *1 Robocizna r-g 5,064
    - M -    
  *2 blacha fałdowa powlekana T-55 grubości 0,75 mm kg 9,54
  *3 profile dystansowe z blachy powlekanej grub. 0.8 mm kg 3,07
  *4 profile dystansowe z blachy ocynkowanej grub. 2.0 mm kg 2,71
  *5 płyty z wełny mineralnej półtwarde Ts-100 grub. 40 mm m2 1,16
  *6 płyta pilśniowa twarda zwykła 3.8 mm m3 0,01
    Materiały pomocnicze 23,5% od (M)  
    - S -    
  *7 ciągnik kołowy m-g 0,0455
Licznik odwiedzin strony :