HOME                
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu              
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji              
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL              
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu              
  KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne              
  KNNR-4 01 [ROZDZIAŁ 01] : Instalacje wodociągowe              
  KNNR-4 0101 [TABLICA] : Rurociągi żeliwne wodociągowe, kielichowe o śr. [..] mm na konstrukcjach              
  KNNR-4 0102 [TABLICA] : Kształtki wodociągowe żeliwne, kielichowe o śr. [..] mm na konstrukcjach lub ścianach              
  KNNR-4 0103 [TABLICA] : Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej [..] mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie              
  KNNR-4 0104 [TABLICA] : Rurociągi z PVC o śr. zewn. [..] mm łączone metodą klejenia, w wykopie              
  KNNR-4 0105 [TABLICA] : Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej [..] mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych        
  KNNR-4 0106 [TABLICA] : Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej [..] mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych        
  KNNR-4 0107 [TABLICA] : Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej [..] mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych        
  KNNR-4 0108 [TABLICA] : Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej [..] mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych    
  KNNR-4 0109 [TABLICA] : Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej [..] mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych            
  KNNR-4 0110 [TABLICA] : Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej [..] mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych            
  KNNR-4 0111 [TABLICA] : Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej [..] mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych      
  KNNR-4 0112 [TABLICA] : Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej [..] mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych      
  KNNR-4 0113 [TABLICA] : Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej [..] mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych            
  KNNR-4 0114 [TABLICA] : Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej [..] mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych          
  KNNR-4 0115 [TABLICA] : Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych              
  KNNR-4 0116 [TABLICA] : Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych              
  KNNR-4 0117 [TABLICA] : Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych              
  KNNR-4 0118 [TABLICA] : Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych              
  KNNR-4 0119 [TABLICA] : Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych              
  KNNR-4 0120 [TABLICA] : Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych              
  KNNR-4 0121 [TABLICA] : Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych              
  KNNR-4 0122 [TABLICA] : Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej [..] mm w rurociągach stalowych        
  KNNR-4 0123 [TABLICA] : Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej [..] mm w rurociągach z tworzyw sztucznych      
  KNNR-4 0124 [TABLICA] : Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej [..] mm w rurociągach miedzianych        
  KNNR-4 0125 [TABLICA] : Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0126 [TABLICA] : Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych (rurociąg o śr. do [..]  mm)            
  KNNR-4 0127 [TABLICA] : Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (rurociąg o śr. do [..]  mm)              
  KNNR-4 0128 [TABLICA] : Płukanie instalacji wodociągowej              
  KNNR-4 0129 [TABLICA] : Przeciwdźwiękowe amortyzacyjne połączenia kołnierzowe rur o śr.nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0130 [TABLICA] : Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0131 [TABLICA] : Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0132 [TABLICA] : Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej [..] mm            
  KNNR-4 0133 [TABLICA] : Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0134 [TABLICA] : Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0135 [TABLICA] : Zawory czerpalne, umywalkowe, sieci tryskaczowej i laboratoryjne              
  KNNR-4 0136 [TABLICA] : Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0137 [TABLICA] : Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe              
  KNNR-4 0138 [TABLICA] : Zawór hydrantowy              
  KNNR-4 0139 [TABLICA] : Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej [..] mm i natryski              
  KNNR-4 0140 [TABLICA] : Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0141 [TABLICA] : Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0142 [TABLICA] : Szafki hydrantowe skrzynki i drzwiczki              
  KNNR-4 0143 [TABLICA] : Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. [..] dm3              
  KNNR-4 0144 [TABLICA] : Zbiorniki hydroforowe o poj. [..] dm3              
  KNNR-4 0145 [TABLICA] : Pompy ręczne skrzydełkowe i tłokowe              
  KNNR-4 0146 [TABLICA] : Kosze ssące o połączeniu gwintowanym i średnicy [..] mm              
  KNNR-4 02 [ROZDZIAŁ 02] : Instalacje kanalizacyjne              
  KNNR-4 0201 [TABLICA] : Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. [..] mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków              
  KNNR-4 0202 [TABLICA] : Rurociągi kamionkowe kanalizacyjne o śr. [..] mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków z uszczelnieniem            
  KNNR-4 0203 [TABLICA] : Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. [..] mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków              
  KNNR-4 0204 [TABLICA] : Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. [..] mm na ścianach w budynkach mieszkalnych              
  KNNR-4 0205 [TABLICA] : Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. [..] mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych              
  KNNR-4 0206 [TABLICA] : Rurociągi kamionkowe kanalizacyjne o śr. [..] mm na ścianach budynków z uszczelnieniem              
  KNNR-4 0207 [TABLICA] : Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. [..] mm na ścianach w budynkach mieszkalnych              
  KNNR-4 0208 [TABLICA] : Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. [..] mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych              
  KNNR-4 0209 [TABLICA] : Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych i stalowych              
  KNNR-4 0210 [TABLICA] : Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek kamionkowych uszczelnionych sznurem o śr.  mm            
  KNNR-4 0211 [TABLICA] : Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. [..] mm              
  KNNR-4 0212 [TABLICA] : Rury wywiewne żeliwne lub z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową            
  KNNR-4 0213 [TABLICA] : Kominki kamionkowe rury wywiewne z PVC o śr. [..] mm              
  KNNR-4 0214 [TABLICA] : Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych, klejonych              
  KNNR-4 0215 [TABLICA] : Rury deszczowe żeliwne osadniki deszczowe żeliwne podrynniki żeliwne              
  KNNR-4 0216 [TABLICA] : Wpusty żeliwne syfony żeliwne o śr. [..] mm              
  KNNR-4 0217 [TABLICA] : Syfony kamionkowe kielichowe o śr.[..] mm              
  KNNR-4 0218 [TABLICA] : Wpusty ściekowe syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm              
  KNNR-4 0219 [TABLICA] : Wpusty kamionkowe odwadniacze kamionkowe uszczelniane sznurem i kitem asfaltowym lub kitem kwasoodpornym          
  KNNR-4 0220 [TABLICA] : Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. [..] mm            
  KNNR-4 0221 [TABLICA] : Czyszczaki kamionkowe o śr. [..] mm uszczelnione sznurem              
  KNNR-4 0222 [TABLICA] : Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. [..] mm              
  KNNR-4 0223 [TABLICA] : Zawory burzowe zasuwy burzowe              
  KNNR-4 0224 [TABLICA] : Studnie rewizyjne o śr. [..] mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. [..] m          
  KNNR-4 0225 [TABLICA] : Studnie rewizyjne o śr. [..] mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II, o gł. [..] m      
  KNNR-4 0226 [TABLICA] : Studnie rewizyjne o śr. [..] mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III-IV, o gł. [..] m      
  KNNR-4 0227 [TABLICA] : Pokrywy nastudzienne żelbetowe, włazy kanałowe żeliwne              
  KNNR-4 0228 [TABLICA] : Żeliwne oddzielacze tłuszczu (tłuszczowniki)              
  KNNR-4 0229 [TABLICA] : Zlewy zmywaki zlewozmywaki              
  KNNR-4 0230 [TABLICA] : Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo              
  KNNR-4 0231 [TABLICA] : Wanny kąpielowe koryta pralnicze kamionkowe              
  KNNR-4 0232 [TABLICA] : Wanienki kamionkowe do mycia nóg i brodziki natryskowe              
  KNNR-4 0233 [TABLICA] : Ustępy              
  KNNR-4 0234 [TABLICA] : Pisuary, bidety              
  KNNR-4 0235 [TABLICA] : Neutralizatory kamionkowe kwasoodporne              
  KNNR-4 03 [ROZDZIAŁ 03] : Instalacje gazowe              
  KNNR-4 0301 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. [..] mm na ścianach w budynkach mieszkalnych        
  KNNR-4 0302 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. [..] mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych        
  KNNR-4 0303 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. [..] mm na ścianach w budynkach mieszkalnych        
  KNNR-4 0304 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. [..] mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych        
  KNNR-4 0305 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. [..] mm na ścianach w budynkach mieszkalnych        
  KNNR-4 0306 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. [..] mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych        
  KNNR-4 0307 [TABLICA] : Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu              
  KNNR-4 0308 [TABLICA] : Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza [..] mm na ścianach            
  KNNR-4 0309 [TABLICA] : Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza [..] mm we wnękach            
  KNNR-4 0310 [TABLICA] : Odwadniacze gazowe o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0311 [TABLICA] : Kurki, kolumienki i palniki              
  KNNR-4 0312 [TABLICA] : Kurki gazowe przelotowe o śr. [..] mm o połączeniach gwintowanych              
  KNNR-4 0313 [TABLICA] : Zawory kulowe gazowe o śr. [..] mm o połączeniach spawanych              
  KNNR-4 0314 [TABLICA] : Kuchnie gazowe              
  KNNR-4 0315 [TABLICA] : Piece, podgrzewacze i taborety gazowe              
  KNNR-4 04 [ROZDZIAŁ 04] : Instalacje centralnego ogrzewania              
  KNNR-4 0401 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej [..] mm o połączeniach spawanych w kanale              
  KNNR-4 0402 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej [..] mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach          
  KNNR-4 0403 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej [..] mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach            
  KNNR-4 0404 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej [..] mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach        
  KNNR-4 0405 [TABLICA] : Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej [..] mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach          
  KNNR-4 0406 [TABLICA] : Próby szczelności instalacji c.o. w budynkach              
  KNNR-4 0407 [TABLICA] : Wydłużki U-kształtowe o śr. [..] mm, gładkie z rur stalowych              
  KNNR-4 0408 [TABLICA] : Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej [..] mm z rur miedzianych              
  KNNR-4 0409 [TABLICA] : Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. [..] mm              
  KNNR-4 0410 [TABLICA] : Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o.              
  KNNR-4 0411 [TABLICA] : Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0412 [TABLICA] : Zawory grzejnikowe i odpowietrzające              
  KNNR-4 0413 [TABLICA] : Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "O", do [..] elementów              
  KNNR-4 0414 [TABLICA] : Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do [..] elementów              
  KNNR-4 0415 [TABLICA] : Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "4", do [..] elementów              
  KNNR-4 0416 [TABLICA] : Grzejniki stalowe członowe - do [..] elementów              
  KNNR-4 0417 [TABLICA] : Grzejniki aluminiowe członowe - do [..] elementów              
  KNNR-4 0418 [TABLICA] : Grzejniki stalowe płytowe              
  KNNR-4 0419 [TABLICA] : Grzejniki z rur stalowych śr. 40 mm gładkie poziome o dług. do [..] m              
  KNNR-4 0420 [TABLICA] : Grzejniki z rur stalowych śr. 65 mm gładkie poziome o dług. do [..] m              
  KNNR-4 0421 [TABLICA] : Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowe typu GŻ-1 o długości [..] m              
  KNNR-4 0422 [TABLICA] : Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowe typu GŻ-2 o długości [..] m              
  KNNR-4 0423 [TABLICA] : Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowe typu GŻ-3 o długości [..] m              
  KNNR-4 0424 [TABLICA] : Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowe typu GŻ-4 o długości [..] m              
  KNNR-4 0425 [TABLICA] : Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do [..] mm              
  KNNR-4 0426 [TABLICA] : Kompletowanie i próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole [..]              
  KNNR-4 0427 [TABLICA] : Rury przyłączne o śr. [..] mm do grzejników o połączeniu na gwint              
  KNNR-4 0428 [TABLICA] : Rury przyłączne o śr. [..] mm do grzejników o połączeniu spawanym              
  KNNR-4 0429 [TABLICA] : Rury przyłączne z tworzyw sztucznych miedziane do grzejników              
  KNNR-4 0430 [TABLICA] : Dwuzłączki o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0431 [TABLICA] : Konwektory stalowe o mocy cieplnej do [..] W              
  KNNR-4 0432 [TABLICA] : Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne)              
  KNNR-4 0433 [TABLICA] : Skrzynki czerpne do aparatów grzewczo-wentylacyjnych              
  KNNR-4 0434 [TABLICA] : Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do [..] dm3              
  KNNR-4 0435 [TABLICA] : Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0436 [TABLICA] : Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)              
  KNNR-4 05 [ROZDZIAŁ 05] : Kotłownie i węzły cieplne              
  KNNR-4 0501 [TABLICA] : Kotły żeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 160kW              
  KNNR-4 0502 [TABLICA] : Kotły żeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej  powyżej 160-500 kW              
  KNNR-4 0503 [TABLICA] : Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do [..] kW              
  KNNR-4 0504 [TABLICA] : Wymienniki typu JAD              
  KNNR-4 0505 [TABLICA] : Wymienniki typu ROTOR o średnicach płaszczy [..] mm              
  KNNR-4 0506 [TABLICA] : Wymienniki ciepła pojemnościowe o poj. [..]dm3 na ciśnienie 0,6 MPa              
  KNNR-4 0507 [TABLICA] : Wymienniki ciepła pojemnościowe o poj. [..]dm3 na ciśnienie 1,0 MPa              
  KNNR-4 0508 [TABLICA] : Zasobniki ciepła o pojemności [..] dm3              
  KNNR-4 0509 [TABLICA] : Urządzenia do zabezpieczenie kotłów parowych o mocy do [..] kW              
  KNNR-4 0510 [TABLICA] : Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do [..] dm3              
  KNNR-4 0511 [TABLICA] : Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do [..] dm3              
  KNNR-4 0512 [TABLICA] : Zbiorniki kondensatu o poj. do [..] dm3              
  KNNR-4 0513 [TABLICA] : Urządzenia pływakowe              
  KNNR-4 0514 [TABLICA] : Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do [..] mm              
  KNNR-4 0515 [TABLICA] : Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15-32 mm łączone przez spawanie              
  KNNR-4 0516 [TABLICA] : Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40-300 mm              
  KNNR-4 0517 [TABLICA] : Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 40-300 mm              
  KNNR-4 0518 [TABLICA] : Spawanie ręćzne gazowe lub łukowe rurociągów i kształtek              
  KNNR-4 0519 [TABLICA] : Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej [..] mm          
  KNNR-4 0520 [TABLICA] : Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0521 [TABLICA] : Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0522 [TABLICA] : Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0523 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0524 [TABLICA] : Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0525 [TABLICA] : Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0526 [TABLICA] : Osadniki żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych [..] mm              
  KNNR-4 0527 [TABLICA] : Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociągu o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 0528 [TABLICA] : Próby szczelności węzłów cieplnych o wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do [..] m2          
  KNNR-4 0529 [TABLICA] : Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.              
  KNNR-4 0530 [TABLICA] : Lejki ściekowe              
  KNNR-4 0531 [TABLICA] : Termometry i manometry              
  KNNR-4 0532 [TABLICA] : Kryzy dławiące w połączeniach kołnierzowych o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 10 [ROZDZIAŁ 10] : Sieci wodociągowe              
  KNNR-4 1001 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią aluminiową o śr. nominalnej [..] mm          
  KNNR-4 1002 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane ołowiem o śr. nominalnej [..] mm            
  KNNR-4 1003 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe LKD o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 1004 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe o poł. elastycznych śrubowych o śr. nominalnej [..] mm            
  KNNR-4 1005 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek [..] mm              
  KNNR-4 1006 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - rurociągi żelbetowe ciśnieniowe typu 'Betras' o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1007 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - rurociągi z rur ciśnieniowych typu 'HOBAS' o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1008 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej [..] mm              
  KNNR-4 1009 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej [..] mm              
  KNNR-4 1010 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. [..] mm        
  KNNR-4 1011 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. [..] mm      
  KNNR-4 1012 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej [..] mm
  KNNR-4 1013 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią aluminiową o śr. [..] mm            
  KNNR-4 1014 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1015 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek [..] mm              
  KNNR-4 1016 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - spawanie kołnierzy do rur stalowych o śr.nominalnej i grub. ścianek [..] mm              
  KNNR-4 1017 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne przejściowe Z-1 i Z-2 do rur typu 'Betras' o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1018 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne przejściowe Z-3 i Z-4 do rur typu 'Betras' o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1019 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki stalowe przejściowe  do rur typu 'Betras' o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1020 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki ciśnieniowe typu "HOBAS" na połączenia sprzęgłowe o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1021 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki ciśnieniowe typu "HOBAS" na połączenia sprzęgłowo-kołnierzowe o śr.nom. [..] mm            
  KNNR-4 1022 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. [..] mm              
  KNNR-4 1023 [TABLICA] : Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. [..] mm              
  KNNR-4 11 [ROZDZIAŁ 11] : Uzbrojenie sieci wodociągowych              
  KNNR-4 1101 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią aluminiową o śr.[..] mm              
  KNNR-4 1102 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane ołowiem o śr.[..] mm              
  KNNR-4 1103 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane folią aluminiową o śr.[..] mm montowane w komorach        
  KNNR-4 1104 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane ołowiem o śr.[..] mm montowane w komorach          
  KNNR-4 1105 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.[..] mm              
  KNNR-4 1106 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.[..] mm montowane w komorach              
  KNNR-4 1107 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe uszczelniane folią aluminiową o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1108 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe uszczelniane ołowiem o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1109 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o śr.[..] mm montowane w komorach              
  KNNR-4 1110 [TABLICA] : Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr. do [..] mm montowane na rurociągach PVC i PE              
  KNNR-4 1111 [TABLICA] : Zasuwy typu"E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.[..] mm montowane na rurociągach PVC i PE              
  KNNR-4 1112 [TABLICA] : Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do [..] mm montowane na rurociągach PVC i PE              
  KNNR-4 1113 [TABLICA] : Zasuwy typu"E" z obudową o śr.[..] mm montowane na rurociągach PVC i PE              
  KNNR-4 1114 [TABLICA] : Trójniki kołnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o śr. [..] mm dla rur PE              
  KNNR-4 1115 [TABLICA] : Odpowietrzenie sieci wodociągowych w komorach              
  KNNR-4 1116 [TABLICA] : Odpowietrzenie sieci wodociągowych w studzienkach              
  KNNR-4 1117 [TABLICA] : Odwodnienie rurociągów sieci wodociągowych - odwadniak o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1118 [TABLICA] : Kompensatory w rurociągach sieci wodociągowych o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1119 [TABLICA] : Hydranty pożarowe zdroje uliczne              
  KNNR-4 1120 [TABLICA] : Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr. [..] mm              
  KNNR-4 12 [ROZDZIAŁ 12] : Przekraczanie przeszkód terenowych              
  KNNR-4 1201 [TABLICA] : Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej [..] mm w gruntach kat.              
  KNNR-4 1202 [TABLICA] : Wykonanie przecisków o dług.do 30 m rurami o śr.nominalnej [..] mm w gruntach kat.              
  KNNR-4 1203 [TABLICA] : Wykonanie przecisków o dług.do 40 m rurami o śr.nominalnej [..] mm w gruntach kat.              
  KNNR-4 1204 [TABLICA] : Przecisk dwustopniowy o długości do 50 m rurami o śr.nom.[..] mm w gruntach kat.I-II              
  KNNR-4 1205 [TABLICA] : Przecisk dwustopniowy o długości do 50 m rurami o śr.nom.[..] mm w gruntach kat.III-IV              
  KNNR-4 1206 [TABLICA] : Przewierty o długości do [..] m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.[..]          
  KNNR-4 1207 [TABLICA] : Przewierty o długości do [..] m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.[..]          
  KNNR-4 1208 [TABLICA] : Przewierty o długości do [..] m maszyną do wierceń poziomych WP 80/120 rurami o śr.  w gruntach kat.              
  KNNR-4 1209 [TABLICA] : Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej [..] mm w rurach ochronnych              
  KNNR-4 1210 [TABLICA] : Wypełnienie rur ochronnych betonem              
  KNNR-4 1211 [TABLICA] : Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej [..] mm  metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.        
  KNNR-4 1212 [TABLICA] : Przecisk o długości do 40 m rurami o śr.nominalnej [..] mm  metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.        
  KNNR-4 13 [ROZDZIAŁ 13] : Kanały rurowe              
  KNNR-4 1301 [TABLICA] : Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej [..] mm uszczelnianych smołą i pakiem            
  KNNR-4 1302 [TABLICA] : Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.5 m o śr.nominalnej [..] mm uszczelnianych smołą i pakiem            
  KNNR-4 1303 [TABLICA] : Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej [..] mm uszczelnianych zaprawą cementową            
  KNNR-4 1304 [TABLICA] : Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.5 m o śr.nominalnej [..] mm uszczelnianych zaprawą cementową            
  KNNR-4 1305 [TABLICA] : Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu "HEPWORTH" o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 1306 [TABLICA] : Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1307 [TABLICA] : Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 1308 [TABLICA] : Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. [..] mm              
  KNNR-4 1309 [TABLICA] : Kanały z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1310 [TABLICA] : Rury betonowe o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1311 [TABLICA] : Rury żelbetowe łączone na styk z opaską żelbetową o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1312 [TABLICA] : Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1313 [TABLICA] : Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na sznur i opaskę żelbetową o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1314 [TABLICA] : Kanały z rur żeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1315 [TABLICA] : Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane smołą i pakiem o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1316 [TABLICA] : Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1317 [TABLICA] : Kształtki kamionkowe do rur typu "HEPWORTH" o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 1318 [TABLICA] : Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na połączenia sprzęgłowe o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1319 [TABLICA] : Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na połączenia sprzęgłowo-kołnierzowe o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1320 [TABLICA] : Kształtki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1321 [TABLICA] : Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. [..] mm              
  KNNR-4 1322 [TABLICA] : Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. [..] mm              
  KNNR-4 1323 [TABLICA] : Kształtki żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1324 [TABLICA] : Łączenie rur i kształtek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. [..] mm metodą spawania ekstruzyjnego            
  KNNR-4 1325 [TABLICA] : Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej [..] mm na połączenia skręcane              
  KNNR-4 14 [ROZDZIAŁ 14] : Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych              
  KNNR-4 1401 [TABLICA] : Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali [..] mm              
  KNNR-4 1402 [TABLICA] : Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali [..] mm              
  KNNR-4 1403 [TABLICA] : Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali [..] mm              
  KNNR-4 1404 [TABLICA] : Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali [..] mm              
  KNNR-4 1405 [TABLICA] : Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów o śr.stali [..] mm              
  KNNR-4 1406 [TABLICA] : Montaż zbrojenia belek i podciągów o śr.stali              
  KNNR-4 1407 [TABLICA] : Deskowanie ław fundamentowych ścian stropów belek i podciągów              
  KNNR-4 1408 [TABLICA] : Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - transport mieszanki betonowej japonkami pojemnikiem do betonu          
  KNNR-4 1409 [TABLICA] : Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie -              
  KNNR-4 1410 [TABLICA] : Podłoża betonowe o grubości [..] cm umocnienie skarp przy wylotach kanałów              
  KNNR-4 1411 [TABLICA] : Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu              
  KNNR-4 1412 [TABLICA] : Otuliny betonowe kanałów              
  KNNR-4 1413 [TABLICA] : Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.[..] mm w gotowym wykopie              
  KNNR-4 1414 [TABLICA] : Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.[..]          
  KNNR-4 1415 [TABLICA] : Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.[..]          
  KNNR-4 1416 [TABLICA] : Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.[..]          
  KNNR-4 1417 [TABLICA] : Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm              
  KNNR-4 1418 [TABLICA] : Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS"              
  KNNR-4 1419 [TABLICA] : Komory murowane z cegły              
  KNNR-4 1420 [TABLICA] : Zasuwy kanałowe klapy w studni rewizyjnej murowanej              
  KNNR-4 1421 [TABLICA] : Płyty żelbetowe przejściowe na studniach komorach              
  KNNR-4 1422 [TABLICA] : Pionowe przewody przewietrznikowe z rur kamionkowych PCV śr.200 mm              
  KNNR-4 1423 [TABLICA] : Kominy włazowe z kręgów betonowych              
  KNNR-4 1424 [TABLICA] : Studzienki ściekowe uliczne podwórzowe              
  KNNR-4 1425 [TABLICA] : Tynki cementowe posadzki              
  KNNR-4 1426 [TABLICA] : Wykładziny ścian i posadzek              
  KNNR-4 1427 [TABLICA] : Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1428 [TABLICA] : Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 30 cm - otwór o śr. nominalnej [..] mm            
  KNNR-4 1429 [TABLICA] : Osadzenie włazów żeliwnych stopni włazowych, skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach              
  KNNR-4 1430 [TABLICA] : Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3              
  KNNR-4 15 [ROZDZIAŁ 15] : Izolacje              
  KNNR-4 1501 [TABLICA] : Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. [..] mm asfaltem jednokrotnie              
  KNNR-4 1502 [TABLICA] : Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. [..] mm asfaltem - każda następna warstwa              
  KNNR-4 1503 [TABLICA] : Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. [..] mm taśmą termoplastyczną jednokrotnie              
  KNNR-4 1504 [TABLICA] : Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. [..] mm taśmą termoplastyczną - każda następna warstwa              
  KNNR-4 1505 [TABLICA] : Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. [..] mm taśmą POLYCEN - na klej              
  KNNR-4 1506 [TABLICA] : Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. [..] mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa        
  KNNR-4 1507 [TABLICA] : Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. [..] mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa      
  KNNR-4 1508 [TABLICA] : Izolacja wewnętrzna rur betonowych i żelbetowych o śr.[..] mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa        
  KNNR-4 1509 [TABLICA] : Izolacja wewnętrzna rur betonowych i żelbetowych o śr.[..] mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa        
  KNNR-4 1510 [TABLICA] : Izolacje z materiałów rolowych powierzchni murowanych              
  KNNR-4 1511 [TABLICA] : Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych              
  KNNR-4 1512 [TABLICA] : Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych              
  KNNR-4 1513 [TABLICA] : Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych              
  KNNR-4 1514 [TABLICA] : Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużlem              
  KNNR-4 16 [ROZDZIAŁ 16] : Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych              
  KNNR-4 1601 [TABLICA] : Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 500 mm              
  KNNR-4 1601 [TABLICA] : Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o śr. do 500 mm              
  KNNR-4 1602 [TABLICA] : Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. powyżej 500 mm              
  KNNR-4 1602 [TABLICA] : Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o śr. powyżej 500 mm              
  KNNR-4 1603 [TABLICA] : Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o śr. do 500 mm              
  KNNR-4 1603 [TABLICA] : Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur stalowych o śr. do 500 mm              
  KNNR-4 1604 [TABLICA] : Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o śr. powyżej 500 mm          
  KNNR-4 1604 [TABLICA] : Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o śr. powyżej 500 mm          
  KNNR-4 1605 [TABLICA] : Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur wodociągowych typu BETRAS o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1606 [TABLICA] : Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 500 mm              
  KNNR-4 1607 [TABLICA] : Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. ponad 500 mm            
  KNNR-4 1608 [TABLICA] : Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. do 500 mm              
  KNNR-4 1609 [TABLICA] : Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. ponad 500 mm            
  KNNR-4 1610 [TABLICA] : Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 1610 [TABLICA] : Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 1611 [TABLICA] : Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 1612 [TABLICA] : Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 17 [ROZDZIAŁ 17] : Podłączenia instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych            
  KNNR-4 1701 [TABLICA] : Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. [..] mm            
  KNNR-4 1702 [TABLICA] : Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. [..] mm            
  KNNR-4 1703 [TABLICA] : Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1704 [TABLICA] : Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1705 [TABLICA] : Przyłącze wodociągowe z rur żeliwnych kielichowych  - rurociąg o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1706 [TABLICA] : Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych  - rurociąg o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1707 [TABLICA] : Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową - rurociąg o śr. [..] mm (nakłady na 1 m przyłącza)          
  KNNR-4 1707 [TABLICA] : Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową - rurociąg o śr. [..] mm (nakłady na 1 przyłącze)          
  KNNR-4 1708 [TABLICA] : Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. [..] mm (nakłady na 1 m przyłącza)      
  KNNR-4 1708 [TABLICA] : Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. [..] mm (nakłady na 1 przyłącze)      
  KNNR-4 1709 [TABLICA] : Przyłącze kanalizacyjne z rur kamionkowych - rurociągi o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1710 [TABLICA] : Przyłącze kanalizacyjne z prostek kamionkowych typu HEPWORTH o śr. [..] mm              
  KNNR-4 1711 [TABLICA] : Przyłącze kanalizacyjne z rur betonowych - rurociągi o śr. [..] mm              
  KNNR-4 20 [ROZDZIAŁ 20] : Konstrukcje budowlane sieci cieplnych              
  KNNR-4 2001 [TABLICA] : Podłoża betonowe, płyty denne, ściany betonowe i żelbetowe, obetonowanie punktów stałych              
  KNNR-4 2002 [TABLICA] : Płyty kanałowe płaskie o wymiarach [..] cm              
  KNNR-4 2003 [TABLICA] : Płyty kanałowe korytkowe              
  KNNR-4 2004 [TABLICA] : Żelbetowe płyty stropowe komór              
  KNNR-4 2005 [TABLICA] : Szyby włazowe komór              
  KNNR-4 2006 [TABLICA] : Pokrywy żelbetowe luków w stropach komór o wymiarach [..] cm              
  KNNR-4 2007 [TABLICA] : Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe typu [..] dla rurociągów o śr. [..] mm              
  KNNR-4 2008 [TABLICA] : Kanały z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L - element o objętości betonu [..] m3 dla rurociągów o śr. [..]          
  KNNR-4 2009 [TABLICA] : Prefabrykowane poduszki żelbetowe dla podpór ślizgowych o wymiarach [..] cm dla rurociągów o śr. [..] mm            
  KNNR-4 2010 [TABLICA] : Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe (koszowe) dla rurociągów o śr. nominalnej [..] mm              
  KNNR-4 2011 [TABLICA] : Płyty kanałowe płaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach [..] cm              
  KNNR-4 2012 [TABLICA] : Belki nadkanałowe żelbetowe prefabrykowane              
  KNNR-4 2013 [TABLICA] : Podłoża prefabrykowane dla kanałów łupinowych z elementów o długości 49 cm dla rurociągów o średnicach nominalnych [..] mm        
  KNNR-4 2014 [TABLICA] : Podłoża prefabrykowane dla kanałów łupinowych z elementów o długości 196 cm dla rurociągów o średnicach nominalnych [..] mm        
  KNNR-4 2015 [TABLICA] : Drabinki stalowe w komorach              
  KNNR-4 2016 [TABLICA] : Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne o wymiarach 40x40 cm              
  KNNR-4 2017 [TABLICA] : Przejścia przez ścianę betonową o grubości [..] cm dla rurociągów o śr. [..] mm              
  KNNR-4 21 [ROZDZIAŁ 21] : Rurociągi sieci cieplnych              
  KNNR-4 2101 [TABLICA] : Rurociągi z rur stalowych o śr. nominalnej 32-150 mm i grubości ścianek do [..] mm, w kanałach              
  KNNR-4 2102 [TABLICA] : Rurociągi z rur stalowych o śr.200-500 mm i grubości ścianek do [..] mm, w kanałach              
  KNNR-4 2103 [TABLICA] : Rurociągi z rur stalowych o śr.600-1200 mm i grubości ścianek do [..] mm, w kanałach              
  KNNR-4 2104 [TABLICA] : Rurociągi cieplne z rur stalowych montowane w rurach ochronnych stalowych o śr. 200-600mm              
  KNNR-4 2105 [TABLICA] : Rurociągi cieplne z rur stalowych montowane w rurach ochronnych stalowych o śr. 700-1200mm              
  KNNR-4 2106 [TABLICA] : Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych              
  KNNR-4 2107 [TABLICA] : Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości              
  KNNR-4 2108 [TABLICA] : Odgałęzienie boczne o śr. 25-150 mm od rurociągów głównych w komorach              
  KNNR-4 2109 [TABLICA] : Odgałęzienie boczne  o śr. 200-700 mm od rurociągów głównych w komorach              
  KNNR-4 2110 [TABLICA] : Wydłużki U-kształtowe z rur stalowych o śr. [..] mm              
  KNNR-4 2111 [TABLICA] : Łuki stalowe gładkie lub segmentowe o śr. [..] mm              
  KNNR-4 22 [ROZDZIAŁ 22] : Armatura sieci cieplnych              
  KNNR-4 2201 [TABLICA] : Zawory staliwne o śr. 15-200 mm dla ciśnień 4 MPa              
  KNNR-4 2202 [TABLICA] : Zasuwy staliwne o śr. 40-700 mm dla ciśnień 4 MPa              
  KNNR-4 2203 [TABLICA] : Wydłużki dławicowe jednostronne uchwytowe o śr. 150-1100 mm dla ciśnień 1.6 MPa              
  KNNR-4 2204 [TABLICA] : Wydłużki dławicowe jednostronne stalowe kołnierzowe o śr. 80-400 mm dla ciśnień 1.6 MPa              
  KNNR-4 2205 [TABLICA] : Wydłużki dławicowe dwustronne stalowe o śr. 80-400 mm dla ciśnień 1.6 MPa              
  KNNR-4 2206 [TABLICA] : Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych dla ciśnień 1.6 MPa              
  KNNR-4 2207 [TABLICA] : Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych dla ciśnień 4.0 MPa              
  KNNR-4 2208 [TABLICA] : Odwodnienia rurociągów  sieci cieplnych dla ciśnień 1.6 MPa              
  KNNR-4 2209 [TABLICA] : Odwodnienia rurociągów  sieci cieplnych dla ciśnień 4.0 MPa              
  KNNR-4 2210 [TABLICA] : Termometry i manometry              
  KNNR-4 2211 [TABLICA] : Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 15-300 mm dla ciśnień 0.6 MPa              
  KNNR-4 2212 [TABLICA] : Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 15-1200 mm dla ciśnień 4 MPa              
  KNNR-4 23 [ROZDZIAŁ 23] : Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych              
  KNNR-4 2301 [TABLICA] : Montaż rur preizolowanych o śr.do 139,7/225 mm (gr.ścianki  mm)              
  KNNR-4 2302 [TABLICA] : Montaż rur preizolowanych o śr.powyżej 139,7/225 mm (gr.ścianki  mm)              
  KNNR-4 2303 [TABLICA] : Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do  mm (gr.ścianki  mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie      
  KNNR-4 2304 [TABLICA] : Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do  mm (gr.ścianki  mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie      
  KNNR-4 2306 [TABLICA] : Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 200-315 mm i śr.zewn.rury stalowej  mm              
  KNNR-4 2307 [TABLICA] : Montaż muf składanych trzyczęściowych o śr.rury osłonowej 400-450 mm i śr.zewn.rury stalowej  mm              
  KNNR-4 2308 [TABLICA] : Montaż muf tulejowych o śr.rury osłonowej  mm i śr.zewn.rury stalowej  mm              
  KNNR-4 2309 [TABLICA] : Montaż muf kolan łukowych  st.na rurach osłonowych o śr. 90-125 mm              
  KNNR-4 2310 [TABLICA] : Montaż muf kolan łukowych  st.na rurach osłonowych o śr. 140-200 mm              
  KNNR-4 2311 [TABLICA] : Montaż muf kolan łukowych  st.na rurach osłonowych o śr. 225-315 mm              
  KNNR-4 2312 [TABLICA] : Montaż odgałęzień teowych o śr. 90-160 mm. (śr.kolana odgałęzienia do  mm)              
  KNNR-4 2313 [TABLICA] : Montaż odgałęzień teowych o śr. 200-250 mm. (śr.kolana odgałęzienia do  mm)              
  KNNR-4 2314 [TABLICA] : Montaż odgałęzień teowych o śr. 250-315 mm. (śr.kolana odgałęzienia do  mm)              
  KNNR-4 2315 [TABLICA] : Montaż odgałęzień siodłowych o śr.rurociągu głównego 273,0/400-323,9/450 mm (śr.rury odgałęzienia  mm)            
  KNNR-4 2316 [TABLICA] : Montaż odgałęzień siodłowych o śr.rurociągu głównego 323,9/450-355,6/500 mm (śr.rury odgałęzienia  mm)            
  KNNR-4 2317 [TABLICA] : Montaż odgałęzień siodłowych o śr.rurociągu głównego 406,4/520-457,2/560 mm (śr.rury odgałęzienia  mm)            
  KNNR-4 2318 [TABLICA] : Montaż odgałęzień siodłowych o śr.rurociągu głównego 457,2/560-508,0/630 mm (śr.rury odgałęzienia  mm)            
  KNNR-4 2319 [TABLICA] : Montaż odgałęzień siodłowych o śr.rurociągu głównego 508,0/630-558,8/710 mm (śr.rury odgałęzienia  mm)            
  KNNR-4 2320 [TABLICA] : Montaż odgałęzień siodłowych o śr.rurociągu głównego 558,8/710-609,6/780 mm (śr.rury odgałęzienia  mm)            
  KNNR-4 2321 [TABLICA] : Połączenia przewodów alarmowych na              
  KNNR-4 2322 [TABLICA] : Montaż elementów systemu alarmowego -              
  KNNR-4 2323 [TABLICA] : Testowanie instalacji alarmowej - pomiar              
  KNNR-4 99 [ROZDZIAŁ 99] : Nakłady za różnice długości odcinka sprawdzanych lub dezynfekowanych przewodów          
  KNNR-4 9914a [TABLICA] : Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów z rur żeliwnych i stalowych o śr. [..] mm        
  KNNR-4 9914b [TABLICA] : Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy próbach szczelności przewodów z rur BETRAS o śr. [..] mm            
  KNNR-4 9914c [TABLICA] : Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. [..] mm      
  KNNR-4 9915 [TABLICA] : Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr.  mm