HOME          
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu        
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji        
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL        
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu        
  KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne        
  KNNR-5 01 [ROZDZIAŁ 01] : Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych        
  KNNR-5 0101 [TABLICA] : Rury winidurowe  układane p.t. w gotowych bruzdach        
  KNNR-5 0102 [TABLICA] : Rury winidurowe karbowane (giętkie)  układane p.t. w gotowych bruzdach        
  KNNR-5 0103 [TABLICA] : Rury winidurowe  układane n.t.        
  KNNR-5 0104 [TABLICA] : Rury winidurowe  układane na drewnie konstrukcji metalowej        
  KNNR-5 0105 [TABLICA] : Rury winidurowe  układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie na konstrukcji metalowej
  KNNR-5 0106 [TABLICA] : Rury stalowe  układane p.t.w gotowych bruzdach        
  KNNR-5 0107 [TABLICA] : Rury stalowe  układane n.t.        
  KNNR-5 0108 [TABLICA] : Rury stalowe  układane na drewnie konstrukcji metalowej        
  KNNR-5 0109 [TABLICA] : Rury stalowe  układane w ciągach wielokrotnych na konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie konstrukcji metalowej  
  KNNR-5 0110 [TABLICA] : Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne)        
  KNNR-5 0111 [TABLICA] : Kanał instalacyjny z PCW        
  KNNR-5 0112 [TABLICA] : Rury instalacyjne puszki instalacyjne  w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej      
  KNNR-5 0113 [TABLICA] : Rury ochronne        
  KNNR-5 0114 [TABLICA] : Przepusty rurowe hermetyczne        
  KNNR-5 02 [ROZDZIAŁ 02] : Układanie przewodów izolowanych        
  KNNR-5 0201 [TABLICA] : Przewody izolowane jednożyłowe  wciągane do rur        
  KNNR-5 0202 [TABLICA] : Przewody izolowane jednożyłowe  układane w gotowych korytkach        
  KNNR-5 0203 [TABLICA] : Przewody kabelkowe  wciągane do rur w kanały zamknięte        
  KNNR-5 0204 [TABLICA] : Przewody wtynkowe kabelkowe płaskie  układane w tynku        
  KNNR-5 0205 [TABLICA] : Przewody kabelkowe  układane p.t. w gotowych bruzdach        
  KNNR-5 0206 [TABLICA] : Przewody kabelkowe  układane n.t.        
  KNNR-5 0207 [TABLICA] : Przewody kabelkowe  układane na drewnie na konstrukcji metalowej        
  KNNR-5 0208 [TABLICA] : Przewody kabelkowe  układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie na konstrukcji metalowej    
  KNNR-5 0209 [TABLICA] : Przewody kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach        
  KNNR-5 0210 [TABLICA] : Przewody kabelkowe  układane na gotowych linkach nośnych        
  KNNR-5 0211 [TABLICA] : Przewody kabelkowe  układane w kanałach otwartych        
  KNNR-5 0212 [TABLICA] : Przewody kabelkowe  układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych        
  KNNR-5 0213 [TABLICA] : Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych -        
  KNNR-5 03 [ROZDZIAŁ 03] : Montaż osprzętu instalacyjnego        
  KNNR-5 0301 [TABLICA] : Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny        
  KNNR-5 0302 [TABLICA] : Puszki instalacyjne podtynkowe        
  KNNR-5 0303 [TABLICA] : Puszki z tworzywa sztucznego        
  KNNR-5 0304 [TABLICA] : Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego        
  KNNR-5 0305 [TABLICA] : Odgałęźniki w obudowie metalowej        
  KNNR-5 0306 [TABLICA] : Łączniki i przyciski instalacyjne        
  KNNR-5 0307 [TABLICA] : Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne        
  KNNR-5 0308 [TABLICA] : Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym        
  KNNR-5 0309 [TABLICA] : Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem ochronnym        
  KNNR-5 0310 [TABLICA] : Osprzęt instalacyjny przeciwwybuchowy        
  KNNR-5 0311 [TABLICA] : Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów        
  KNNR-5 0312 [TABLICA] : Gniazda i podstawy bezpiecznikowe        
  KNNR-5 04 [ROZDZIAŁ 04] : Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia        
  KNNR-5 0401 [TABLICA] : Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy        
  KNNR-5 0402 [TABLICA] : Złącza napowietrzne        
  KNNR-5 0403 [TABLICA] : Urządzenia rozdzielcze (zestawy)  na fundamencie        
  KNNR-5 0404 [TABLICA] : Tablice rozdzielcze i obudowy        
  KNNR-5 0405 [TABLICA] : Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe  wraz z konstrukcją        
  KNNR-5 0406 [TABLICA] : Aparaty elektryczne        
  KNNR-5 0407 [TABLICA] : Osprzęt modułowy w rozdzielnicach        
  KNNR-5 0408 [TABLICA] : Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych        
  KNNR-5 0409 [TABLICA] : Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu)        
  KNNR-5 0410 [TABLICA] : Wentylatory sufitowe i ścienne        
  KNNR-5 0411 [TABLICA] : Fundamenty prefabrykowane betonowe  pod rozdzielnice        
  KNNR-5 0412 [TABLICA] : Fundamenty prefabrykowane poliestrowe  pod rozdzielnice        
  KNNR-5 05 [ROZDZIAŁ 05] : Oprawy oświetleniowe        
  KNNR-5 0501 [TABLICA] : Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe)        
  KNNR-5 0502 [TABLICA] : Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)        
  KNNR-5 0503 [TABLICA] : Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych        
  KNNR-5 0504 [TABLICA] : Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne pyłoodporne        
  KNNR-5 0505 [TABLICA] : Oprawy oświetleniowe żarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemysłowe górnicze w obudowie aluminiowej    
  KNNR-5 0506 [TABLICA] : Oprawy oświetleniowe żarowe przeszkodowe i basenowe        
  KNNR-5 0507 [TABLICA] : Oprawy zawieszane zwykłe pyłoszczelne i pyłoodporne dla lamp rtęciowych i sodowych        
  KNNR-5 0508 [TABLICA] : Oprawy zawieszane przeciwwybuchowe dla lamp rtęciowych i sodowych        
  KNNR-5 0509 [TABLICA] : Oprawy kwaso i ługoodporne tunelowe i dokowe dla lamp rtęciowych i sodowych        
  KNNR-5 0510 [TABLICA] : Belki montażowe oświetleniowe        
  KNNR-5 0511 [TABLICA] : Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych        
  KNNR-5 0512 [TABLICA] : Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane        
  KNNR-5 0513 [TABLICA] : Oprawy świetlówkowe  mocowane na lince nośnej        
  KNNR-5 06 [ROZDZIAŁ 06] : Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych        
  KNNR-5 0601 [TABLICA] : Przewody instalacji odgromowej        
  KNNR-5 0602 [TABLICA] : Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach        
  KNNR-5 0603 [TABLICA] : Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach i na słupach        
  KNNR-5 0604 [TABLICA] : Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z pręta o śr.do 10 mm        
  KNNR-5 0605 [TABLICA] : Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowych        
  KNNR-5 0606 [TABLICA] : Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa)        
  KNNR-5 0607 [TABLICA] : Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa)        
  KNNR-5 0608 [TABLICA] : Uziomy płytowe w gotowym wykopie        
  KNNR-5 0609 [TABLICA] : Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu oraz iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych      
  KNNR-5 0610 [TABLICA] : Zwody poziome wysokich instalacji odgromowych        
  KNNR-5 0611 [TABLICA] : Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych        
  KNNR-5 0612 [TABLICA] : Złącza rynnowe, naprężające lub kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych        
  KNNR-5 0613 [TABLICA] : Uchwyty i mostki bocznikujące na rurach        
  KNNR-5 0614 [TABLICA] : Osłony przewodów uziemiających        
  KNNR-5 0615 [TABLICA] : Iglite typu IO        
  KNNR-5 07 [ROZDZIAŁ 07] : Elektroenergetyczne linie kablowe        
  KNNR-5 0701 [TABLICA] : Kopanie rowów dla kabli        
  KNNR-5 0702 [TABLICA] : Zasypywanie rowów dla kabli        
  KNNR-5 0703 [TABLICA] : Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych        
  KNNR-5 0704 [TABLICA] : Montaż konstrukcji kablowych        
  KNNR-5 0705 [TABLICA] : Ułożenie rur osłonowych i betonowych bloków do kanalizacji kablowych        
  KNNR-5 0706 [TABLICA] : Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego        
  KNNR-5 0707 [TABLICA] : Układanie kabli  w rowach kablowych ręcznie        
  KNNR-5 0708 [TABLICA] : Układanie kabli  w rowach kablowych mechanicznie        
  KNNR-5 0709 [TABLICA] : Układanie kabli  w kanałach odkrywanych bez mocowania        
  KNNR-5 0710 [TABLICA] : Układanie kabli  w kanałach odkrywanych z mocowaniem        
  KNNR-5 0711 [TABLICA] : Układanie kabli  w tunelach ręcznie        
  KNNR-5 0712 [TABLICA] : Układanie kabli  w tunelach lub kanałach odkrywanych - mechanicznie metodą uciągu czołowego        
  KNNR-5 0713 [TABLICA] : Układanie kabli  w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych        
  KNNR-5 0714 [TABLICA] : Układanie kabli  w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania        
  KNNR-5 0715 [TABLICA] : Układanie kabli  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem        
  KNNR-5 0716 [TABLICA] : Układanie kabli  w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych        
  KNNR-5 0717 [TABLICA] : Układanie kabli  na słupach betonowych        
  KNNR-5 0718 [TABLICA] : Roboty uzupełniające w robotach kablowych        
  KNNR-5 0719 [TABLICA] : Rozebranie nawierzchni chodników        
  KNNR-5 0720 [TABLICA] : Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach        
  KNNR-5 0721 [TABLICA] : Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych betonu        
  KNNR-5 0722 [TABLICA] : Przewierty ręczne dla rur pod obiektami        
  KNNR-5 0723 [TABLICA] : Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami        
  KNNR-5 0724 [TABLICA] : Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem        
  KNNR-5 0725 [TABLICA] : Wykonanie ściany oporowej        
  KNNR-5 0726 [TABLICA] : Zarobienie na sucho końca kabla  na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych        
  KNNR-5 0727 [TABLICA] : Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych        
  KNNR-5 0728 [TABLICA] : Głowice małogabarytowe na kablach  na napięcie do 30 kV        
  KNNR-5 0729 [TABLICA] : Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych  na napięcie do 20 kV        
  KNNR-5 08 [ROZDZIAŁ 08] : Przyłącza napowietrzne        
  KNNR-5 0801 [TABLICA] : Rozciąganie i montaż przyłączy przewodami nieizolowanymi        
  KNNR-5 0802 [TABLICA] : Montaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy        
  KNNR-5 0803 [TABLICA] : Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi        
  KNNR-5 09 [ROZDZIAŁ 09] : Linie napowietrzne niskiego napięcia        
  KNNR-5 0901 [TABLICA] : Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn        
  KNNR-5 0902 [TABLICA] : Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn        
  KNNR-5 0903 [TABLICA] : Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych        
  KNNR-5 0904 [TABLICA] : Montaż przewodów nieizolowanych  linii napowietrznej nn        
  KNNR-5 0905 [TABLICA] : Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych        
  KNNR-5 0906 [TABLICA] : Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych
  KNNR-5 0907 [TABLICA] : Montaż uziemień        
  KNNR-5 10 [ROZDZIAŁ 10] : Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe        
  KNNR-5 1001 [TABLICA] : Montaż i stawianie słupów oświetleniowych        
  KNNR-5 1002 [TABLICA] : Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych        
  KNNR-5 1003 [TABLICA] : Montaż przewodów do opraw oświetleniowych        
  KNNR-5 1004 [TABLICA] : Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego        
  KNNR-5 1005 [TABLICA] : Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych        
  KNNR-5 1006 [TABLICA] : Tablica bezpiecznikowa wnękowa Szafka blaszana z tablicą bezpiecznikową Skrzynka żeliwna bezpiecznikowa      
  KNNR-5 1007 [TABLICA] : Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych)        
  KNNR-5 1008 [TABLICA] : Montaż opraw stylowych i projektorów oświetleniowych        
  KNNR-5 1009 [TABLICA] : Montaż masztów i konsol sygnalizatorów ulicznych        
  KNNR-5 1010 [TABLICA] : Montaż znaków drogowych podświetlanych        
  KNNR-5 11 [ROZDZIAŁ 11] : Konstrukcje wsporcze        
  KNNR-5 1101 [TABLICA] : Konstrukcje wsporcze przykręcane        
  KNNR-5 1102 [TABLICA] : Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem        
  KNNR-5 1103 [TABLICA] : Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie        
  KNNR-5 1104 [TABLICA] : Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki)        
  KNNR-5 1105 [TABLICA] : Drabinki kablowe i korytka        
  KNNR-5 1106 [TABLICA] : Montaż linek nośnych (przewieszek) oraz uchwytów stalowych        
  KNNR-5 12 [ROZDZIAŁ 12] : Prace uzupełniające        
  KNNR-5 1201 [TABLICA] : Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych kołków metalowych wstrzeliwanych kołków metalowych kotwiących  
  KNNR-5 1202 [TABLICA] : Gięcie rur instalacyjnych        
  KNNR-5 1203 [TABLICA] : Podłączenie przewodów  pod zaciski lub bolce        
  KNNR-5 1204 [TABLICA] : Montaż końcówek kablowych        
  KNNR-5 1205 [TABLICA] : Podłączanie silników w obudowie normalnej        
  KNNR-5 1206 [TABLICA] : Podłączanie silników w obudowie specjalnej        
  KNNR-5 1207 [TABLICA] : Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych rur  o śr.do 47 mm        
  KNNR-5 1208 [TABLICA] : Zaprawianie bruzd        
  KNNR-5 1209 [TABLICA] : Przebijanie otworów w ścianach lub stropach        
  KNNR-5 13 [ROZDZIAŁ 13] : Badania odbiorcze, pomiary        
  KNNR-5 1301 [TABLICA] : Sprawdzenie i pomiar  obwodu elektrycznego niskiego napięcia        
  KNNR-5 1302 [TABLICA] : Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej        
  KNNR-5 1303 [TABLICA] : Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej        
  KNNR-5 1304 [TABLICA] : Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej skuteczności zerowania        
  KNNR-5 1305 [TABLICA] : Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania        
  KNNR-5 1306 [TABLICA] : Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW        
  KNNR-5 1307 [TABLICA] : Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych przekaźników sygnalizacyjnych        
  KNNR-5 1308 [TABLICA] : Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU        
  KNNR-5 14 [ROZDZIAŁ 14] : Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje transformatorowe      
  KNNR-5 1401 [TABLICA] : Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe        
  KNNR-5 1402 [TABLICA] : Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane        
  KNNR-5 1403 [TABLICA] : Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów    
  KNNR-5 1404 [TABLICA] : Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych linii jednotorowych dla płaskiego układu przewodów o przekroju do 70 mm2
  KNNR-5 1405 [TABLICA] : Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych        
  KNNR-5 1406 [TABLICA] : Montaż i stawianie słupów wirowanych dwużerdziowych        
  KNNR-5 1407 [TABLICA] : Montaż izolatorów  na słupach i stacji transformatorowej        
  KNNR-5 1408 [TABLICA] : Montaż ograniczników przepięć kondensatorów na słupach stacji transformatorowej        
  KNNR-5 1409 [TABLICA] : Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowicę kablową i kabel        
  KNNR-5 1410 [TABLICA] : Montaż przewodów nieizolowanych  linii napowietrznej        
  KNNR-5 1411 [TABLICA] : Montaż przewodów izolowanych  linii napowietrznej        
  KNNR-5 1412 [TABLICA] : Montaż i stawianie stacji transformatorowych  prefabrykowanych na żerdziach wirowanych        
  KNNR-5 1413 [TABLICA] : Montaż stacji transformatorowych  z elementów na żerdziach wirowanych        
  KNNR-5 1414 [TABLICA] : Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych        
  KNNR-5 1415 [TABLICA] : Roboty różne        
  KNNR-5 1416 [TABLICA] : Wykonanie skrzyżowań