HOME          
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu        
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji        
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL        
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu        
  KNNR 7 Konstrukcje metalowe        
  KNNR-7 01 [ROZDZIAŁ 01] : Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych        
  KNNR-7 0101 [TABLICA] : Hale lekkie, średnie oraz o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej z suwnicami        
  KNNR-7 0102 [TABLICA] : Hale i wiaty o konstrukcji kratowej słupowo wiązarowej bez suwnic        
  KNNR-7 0103 [TABLICA] : Hale o konstrukcji pełnościennej ramowej        
  KNNR-7 0104 [TABLICA] : Hale i wiaty typowe oraz systemowe hale szedowe        
  KNNR-7 0105 [TABLICA] : Budynki szkieletowe, pawilony handlowe oraz szklarnie        
  KNNR-7 0106 [TABLICA] : Więźby dachowe na murach lub słupach żelbetowych        
  KNNR-7 02 [ROZDZIAŁ 02] : Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach        
  KNNR-7 0201 [TABLICA] : Tory podsuwnicowe poddźwigowe i inne        
  KNNR-7 0202 [TABLICA] : Pomosty, schody, poręcze i świetliki        
  KNNR-7 0203 [TABLICA] : Bramy i drzwi        
  KNNR-7 0204 [TABLICA] : Okna stalowe        
  KNNR-7 0205 [TABLICA] : Regały i zasieki magazynowe        
  KNNR-7 0206 [TABLICA] : Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon        
  KNNR-7 0207 [TABLICA] : Silosy z blach aluminiowych i stalowych        
  KNNR-7 0208 [TABLICA] : Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych        
  KNNR-7 0209 [TABLICA] : Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby        
  KNNR-7 03 [ROZDZIAŁ 03] : Konstrukcje stalowe estakad, składowisk, galerii transportowych,
wież reflektorowych, kominów stalowych i zbiorników
       
  KNNR-7 0301 [TABLICA] : Estakady dla rurociągów, estakady podsuwnicowe i kładki dla pieszych        
  KNNR-7 0302 [TABLICA] : Konstrukcje składowisk materiałów sypkich, galerie transportowe i wieże reflektorowe        
  KNNR-7 0303 [TABLICA] : Kominy stalowe i zbiorniki z elementów na materiały sypkie        
  KNNR-7 0304 [TABLICA] : Zbiorniki wieżowe na wodę pitną.        
  KNNR-7 0305 [TABLICA] : Zbiorniki cylindryczne na gaz        
  KNNR-7 04 [ROZDZIAŁ 04] : Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych        
  KNNR-7 0401 [TABLICA] : Zasuwy blaszakowe i kratowe        
  KNNR-7 0402 [TABLICA] : Wrota wsporcze        
  KNNR-7 0403 [TABLICA] : Klapy, sektory, zamknięcia        
  KNNR-7 05 [ROZDZIAŁ 05] : Konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz        
  KNNR-7 0501 [TABLICA] : Okładziny z blach aluminiowych        
  KNNR-7 0502 [TABLICA] : Ściany, sufity z blach stalowych powlekanych i podłogi aluminiowe        
  KNNR-7 0503 [TABLICA] : Okna i drzwi aluminiowe        
  KNNR-7 0504 [TABLICA] : Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych        
  KNNR-7 0505 [TABLICA] : Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych        
  KNNR-7 0506 [TABLICA] : Aluminiowe daszki nad drzwiami, świetliki, szklarnie, werandy i ogrody zimowe        
  KNNR-7 0507 [TABLICA] : Drobne elementy aluminiowe        
  KNNR-7 06 [ROZDZIAŁ 06] : Lekka metalowa obudowa ścian, dachów hal, budynków i budowli        
  KNNR-7 0601 [TABLICA] : Lekka metalowa obudowa ścian        
  KNNR-7 0602 [TABLICA] : Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%        
  KNNR-7 0603 [TABLICA] : Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 10 %        
  KNNR-7 07 [ROZDZIAŁ 07] : Elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych        
  KNNR-7 0701 [TABLICA] : Okna drzwi z tworzyw sztucznych        
  KNNR-7 0702 [TABLICA] : Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych        
  KNNR-7 0703 [TABLICA] : Przegrody z tworzyw sztucznych        
  KNNR-7 08 [ROZDZIAŁ 08] : Szklenie        
  KNNR-7 0801 [TABLICA] : Szklenie ram szybami zespolonymi        
  KNNR-7 0802 [TABLICA] : Szklenie ram szybami ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, kuloodpornego        
  KNNR-7 09 [ROZDZIAŁ 09] : Malowanie konstrukcji        
  KNNR-7 0901 [TABLICA] : Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal typu lekkiego, średniego i szedowych    
  KNNR-7 0902 [TABLICA] : Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal i wiat słupowo-wiązarowych      
  KNNR-7 0903 [TABLICA] : Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal i wiat ramowych        
  KNNR-7 0904 [TABLICA] : Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych        
  KNNR-7 0905 [TABLICA] : Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji estakad galerii kładek i wież      
  KNNR-7 0906 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu lekkiego, średniego i szedowych  
  KNNR-7 0907 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal i wiat słupowo-wiązarowych    
  KNNR-7 0908 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal i wiat ramowych      
  KNNR-7 0909 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych        
  KNNR-7 0910 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad galerii , kładek i wież    
  KNNR-7 0911 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu lekkiego, średniego i szedowych
  KNNR-7 0912 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal i wiat słupowo-wiązarowych  
  KNNR-7 0913 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal i wiat ramowych    
  KNNR-7 0914 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych      
  KNNR-7 0915 [TABLICA] : Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji estakad galerii , kładek i wież  
  KNNR-7 0916 [TABLICA] : Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal typu lekkiego, średniego i szedowych    
  KNNR-7 0917 [TABLICA] : Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal i wiat słupowo-wiązarowych      
  KNNR-7 0918 [TABLICA] : Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal i wiat ramowych        
  KNNR-7 0919 [TABLICA] : Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych        
  KNNR-7 0920 [TABLICA] : Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji estakad galerii , kładek i wież      
  KNNR-7 0921 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami ftalowymi skorodowanych konstrukcji hal typu lekkiego, średniego i szedowych  
  KNNR-7 0922 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami ftalowymi skorodowanych konstrukcji hal i wiat słupowo-wiązarowych    
  KNNR-7 0923 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami ftalowymi skorodowanych konstrukcji hal i wiat ramowych      
  KNNR-7 0924 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami ftalowymi skorodowanych konstrukcji różnych        
  KNNR-7 0925 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami ftalowymi skorodowanych konstrukcji estakad galerii , kładek i wież    
  KNNR-7 0926 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodowanych konstrukcji hal typu lekkiego, średniego i szedowych
  KNNR-7 0927 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodowanych konstrukcji hal i wiat słupowo-wiązarowych  
  KNNR-7 0928 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodowanych konstrukcji hal i wiat ramowych    
  KNNR-7 0929 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodowanych konstrukcji różnych      
  KNNR-7 0930 [TABLICA] : Malowanie przed montażem farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodowanych konstrukcji estakad galerii , kładek i wież