HOME            
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu          
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji          
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL          
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu          
  KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych          
  KNNR-8 01 [ROZDZIAŁ 01] : Instalacje wodociągowe          
  KNNR-8 0101 [TABLICA] : Wymiana rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego w wykopie na ścianie          
  KNNR-8 0102 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych w budynkach mieszkalnych        
  KNNR-8 0103 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych        
  KNNR-8 0104 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych          
  KNNR-8 0105 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i pompowniach (w odcinkach do 3 m)      
  KNNR-8 0106 [TABLICA] : Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego          
  KNNR-8 0107 [TABLICA] : Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego w wykopie na ścianie          
  KNNR-8 0108 [TABLICA] : Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego z PCW łączonego metodą klejenia na ścianie          
  KNNR-8 0109 [TABLICA] : Wymiana odcinka rury trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego w wykopie          
  KNNR-8 0110 [TABLICA] : Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego  uszczelnianego folią aluminiową w wykopie        
  KNNR-8 0111 [TABLICA] : Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej z PCW łączonej metodą klejenia          
  KNNR-8 0112 [TABLICA] : Wymiana wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego          
  KNNR-8 0113 [TABLICA] : Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie płuczki wodomierze skrzydełkowe-obustronne        
  KNNR-8 0114 [TABLICA] : Wymiana zasuwy żeliwnej kielichowej lub kołnierzowej w wykopie          
  KNNR-8 0115 [TABLICA] : Wymiana wodomierza i kosza ssącego          
  KNNR-8 0116 [TABLICA] : Wstawienie zaworu przelotowego wodomierza skrzydełkowego          
  KNNR-8 0117 [TABLICA] : Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego bezpieczeństwa ciężarkowego lub sprężynowego          
  KNNR-8 0118 [TABLICA] : Wymiana zaworu czerpalnego hydrantu baterii          
  KNNR-8 0119 [TABLICA] : Wymiana mieszacza natryskowego natrysku tryskacza i pobudzacza          
  KNNR-8 0120 [TABLICA] : Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej kołnierzowej w wykopie          
  KNNR-8 0121 [TABLICA] : Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego lub zaworu bezpieczeństwa          
  KNNR-8 0122 [TABLICA] : Demontaż zaworu czerpalnego,hydrantu i baterii          
  KNNR-8 0123 [TABLICA] : Demontaż mieszacza natryskowego lub wodomierza skrzydełkowego          
  KNNR-8 0124 [TABLICA] : Wymiana zbiornika hydroforowego sprężarki i pompy ręcznej          
  KNNR-8 0125 [TABLICA] : Wymiana osprzętu hydroforu          
  KNNR-8 0126 [TABLICA] : Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) termy i wężownicy          
  KNNR-8 0127 [TABLICA] : Demontaż urządzenia hydroforowego          
  KNNR-8 0128 [TABLICA] : Demontaż urządzeń do podgrzewania wody          
  KNNR-8 02 [ROZDZIAŁ 02] : Instalacje kanalizacyjne          
  KNNR-8 0201 [TABLICA] : Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego żeliwnego kamionkowego uszczelnianego zaprawą cementową w wykopie wewnątrz budynku  
  KNNR-8 0202 [TABLICA] : Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową na ścianie        
  KNNR-8 0203 [TABLICA] : Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego kamionkowego uszczelnianego zaprawą cementowąz PCW łączonego metodą wciskową na ścianie
  KNNR-8 0204 [TABLICA] : Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej uszczelnianej zaprawą cementową na ścianie w wykopie      
  KNNR-8 0205 [TABLICA] : Wymiana wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową        
  KNNR-8 0206 [TABLICA] : Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych stalowych na ścianie          
  KNNR-8 0207 [TABLICA] : Wymiana odcinka rury kamionkowej trójnika kamionkowego uszczelnianego zaprawą cementową w wykopie        
  KNNR-8 0208 [TABLICA] : Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW podejścia odpływowego z PCW z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie    
  KNNR-8 0209 [TABLICA] : Wymiana lub wstawienie trójnika kanalizacyjnego z PCW na ścianie          
  KNNR-8 0210 [TABLICA] : Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW łączonych metodą klejenia          
  KNNR-8 0211 [TABLICA] : Wymiana syfonu wpustu rury deszczowej żeliwnej          
  KNNR-8 0212 [TABLICA] : Wymiana wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji)          
  KNNR-8 0213 [TABLICA] : Wymiana oddzielacza tłuszczu (tłuszczownika) dołącznika (trapera)          
  KNNR-8 0214 [TABLICA] : Wymiana rury wywiewnej żeliwnej, z blachy stalowej, kamionkowej          
  KNNR-8 0215 [TABLICA] : Wymiana zlewu,zmywaka i zlewozmywaka          
  KNNR-8 0216 [TABLICA] : Wymiana umywalki porcelanowej i żeliwnej szeregowej          
  KNNR-8 0217 [TABLICA] : Wymiana wanny i elementow oraz brodzika natryskowego          
  KNNR-8 0218 [TABLICA] : Wymiana ustępu porcelanowego i żeliwnego          
  KNNR-8 0219 [TABLICA] : Wymiana elementów ustępu porcelanowego i żeliwnego          
  KNNR-8 0220 [TABLICA] : Wymiana pisuaru i elementów          
  KNNR-8 0221 [TABLICA] : Wymiana bidetu          
  KNNR-8 0222 [TABLICA] : Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego z PCW w wykopie i na ścianie          
  KNNR-8 0223 [TABLICA] : Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego w wykopie na ścianie          
  KNNR-8 0224 [TABLICA] : Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego          
  KNNR-8 0225 [TABLICA] : Demontaż urządzeń sanitarnych          
  KNNR-8 03 [ROZDZIAŁ 03] : Instalacje gazowe          
  KNNR-8 0301 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych w budynkach mieszkalnych          
  KNNR-8 0302 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych          
  KNNR-8 0303 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych w budynkach mieszkalnych          
  KNNR-8 0304 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych          
  KNNR-8 0305 [TABLICA] : Wymiana kurka gazowego odwadniacza gazowego z rur stalowych          
  KNNR-8 0306 [TABLICA] : Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych          
  KNNR-8 0307 [TABLICA] : Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych          
  KNNR-8 0308 [TABLICA] : Demontaż odwadniacza z rur stalowych kurka gazowego          
  KNNR-8 0309 [TABLICA] : Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowych          
  KNNR-8 0310 [TABLICA] : Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych          
  KNNR-8 0311 [TABLICA] : Wymiana wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego o połączeniach gwintowanych          
  KNNR-8 0312 [TABLICA] : Wymiana obustronnego podejścia do gazomierza          
  KNNR-8 0313 [TABLICA] : Wymiana kuchni gazowej pieca gazowego termy i taboretu gazowego          
  KNNR-8 0314 [TABLICA] : Demontaż urządzeń gazowych          
  KNNR-8 04 [ROZDZIAŁ 04] : Instalacje centralnego ogrzewania          
  KNNR-8 0401 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych w kanale          
  KNNR-8 0402 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych na ścianie          
  KNNR-8 0403 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych na ścianie (średnice 15-100mm)          
  KNNR-8 0404 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych na ścianie (średnice 125-300mm)          
  KNNR-8 0405 [TABLICA] : Wymiana wydłużki U-kształtowej gładkiej z rur stalowych          
  KNNR-8 0406 [TABLICA] : Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki i kurka spustowego          
  KNNR-8 0407 [TABLICA] : Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego i odpowietrznika          
  KNNR-8 0408 [TABLICA] : Wymiana odwadniacza pływakowego i płynowego          
  KNNR-8 0409 [TABLICA] : Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych          
  KNNR-8 0410 [TABLICA] : Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych  na ścianie (średnice 15-100 mm)          
  KNNR-8 0411 [TABLICA] : Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych  na ścianie (średnice 125-300 mm)          
  KNNR-8 0412 [TABLICA] : Demontaż zaworu przelotowego zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki          
  KNNR-8 0413 [TABLICA] : Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych          
  KNNR-8 0414 [TABLICA] : Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowych na ścianie          
  KNNR-8 0415 [TABLICA] : Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych          
  KNNR-8 0416 [TABLICA] : Wymiana grzejnika żeliwnego członowego stalowego tłoczonego          
  KNNR-8 0417 [TABLICA] : Wymiana grzejnika stalowego płytowego konwektora rur żebrowych żeliwnych          
  KNNR-8 0418 [TABLICA] : Wymiana grzejnika z rur stalowych gładkich ożebrowanych          
  KNNR-8 0419 [TABLICA] : Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych          
  KNNR-8 0420 [TABLICA] : Wymiana zbiornika odpowietrzającego          
  KNNR-8 0421 [TABLICA] : Wymiana zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej) skrzynki czerpnej do nagrzewnicy          
  KNNR-8 0422 [TABLICA] : Demontaż grzejnika żeliwnego członowego stalowego tłoczonego stalowego płytowego          
  KNNR-8 0423 [TABLICA] : Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich ożebrowanych          
  KNNR-8 0424 [TABLICA] : Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej) skrzynki czerpnej do nagrzewnicy        
  KNNR-8 0425 [TABLICA] : Demontaż zbiornika odpowietrzającego          
  KNNR-8 05 [ROZDZIAŁ 05] : Kotłownie i węzły cieplne          
  KNNR-8 0501 [TABLICA] : Wymiana rurociągu stalowego bez szwu o połączeniach spawanych          
  KNNR-8 0502 [TABLICA] : Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych          
  KNNR-8 0503 [TABLICA] : Demontaż zbiornika kondensatu i pomp          
  KNNR-8 0504 [TABLICA] : Wymiana zaworu kołnierzowego          
  KNNR-8 0505 [TABLICA] : Wymiana zaworu zaporowego i zwrotnego żeliwnego kołnierzowego          
  KNNR-8 0506 [TABLICA] : Wymiana zaworu zaporowego staliwnego kołnierzowego          
  KNNR-8 0507 [TABLICA] : Wymiana zasuwy żeliwnej kołnierzowej          
  KNNR-8 0508 [TABLICA] : Wymiana zasuwy staliwnej kołnierzowej          
  KNNR-8 0509 [TABLICA] : Wymiana zaworu redukcyjnego żeliwnego kołnierzowego          
  KNNR-8 0510 [TABLICA] : Wymiana zaworu bezpieczeństwa kołnierzowego sprężynowego żeliwnego          
  KNNR-8 0511 [TABLICA] : Wymiana odmulacza z rur stalowych          
  KNNR-8 0512 [TABLICA] : Wymiana osadnika żeliwnego kołnierzowego          
  KNNR-8 0513 [TABLICA] : Demontaż zaworu kołnierzowego          
  KNNR-8 0514 [TABLICA] : Demontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego          
  KNNR-8 0515 [TABLICA] : Demontaż odmulacza z rur stalowych          
  KNNR-8 0516 [TABLICA] : Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego          
  KNNR-8 0517 [TABLICA] : Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca IN i Eca IV          
  KNNR-8 0518 [TABLICA] : Wymiana osprzętu kotła          
  KNNR-8 0519 [TABLICA] : Wymiana urządzenia zabezpieczającego kocioł parowy          
  KNNR-8 0520 [TABLICA] : Wymiana wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 i Rotor          
  KNNR-8 0521 [TABLICA] : Wymiana naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego          
  KNNR-8 0522 [TABLICA] : Wymiana rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o.          
  KNNR-8 0523 [TABLICA] : Wymiana naczynia wzbiorczego systemu otwartego          
  KNNR-8 0524 [TABLICA] : Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody          
  KNNR-8 0525 [TABLICA] : Wymiana prostokątnego zbiornika kondensatu          
  KNNR-8 0526 [TABLICA] : Wymiana kryzy dławiącej w połączeniach gwintowych i kołnierzowych          
  KNNR-8 0527 [TABLICA] : Próba wodna węzłów cieplnych          
  KNNR-8 0528 [TABLICA] : Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o.          
  KNNR-8 0529 [TABLICA] : Demontaż kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca I N i Eca IV          
  KNNR-8 0530 [TABLICA] : Demontaż osprzętu kotła          
  KNNR-8 0531 [TABLICA] : Demontaż urządzenia zabezpieczającego kocioł parowy          
  KNNR-8 0532 [TABLICA] : Demontaż wymiennika ciepła typu Jad lub WWB-1 i Rotor          
  KNNR-8 0533 [TABLICA] : Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody          
  KNNR-8 0534 [TABLICA] : Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o.          
  KNNR-8 0535 [TABLICA] : Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego          
  KNNR-8 0536 [TABLICA] : Demontaż naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego