HOME        
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu      
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji      
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL      
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu      
  KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych  
  KNNR-9 01 [ROZDZIAŁ 01] : Złącza kablowe i napowietrzne      
  KNNR-9 0101 [TABLICA] : Wymiana demontaż złączy kablowych urządzeń samoczynnego załączania rezerwy      
  KNNR-9 0102 [TABLICA] : Wymiana demontaż złączy napowietrznych typu [..]      
  KNNR-9 02 [ROZDZIAŁ 02] : Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne      
  KNNR-9 0201 [TABLICA] : Wymiana demontaż tablic rozdzielczych obudów      
  KNNR-9 0202 [TABLICA] : Wymiana demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych      
  KNNR-9 0203 [TABLICA] : Wymiana demontaż aparatów elektrycznych o masie [..] kg      
  KNNR-9 03 [ROZDZIAŁ 03] : Linie instalacyjne zasilające      
  KNNR-9 0301 [TABLICA] : Wymiana demontaż przewodów układanych pod tynkiem      
  KNNR-9 0302 [TABLICA] : Wymiana demontaż przewodów kabelkowych układanych na uchwytach      
  KNNR-9 0303 [TABLICA] : Wymiana demontaż przewodów izolowanych jednożyłowych wciąganych w rury instalacyjne      
  KNNR-9 0304 [TABLICA] : Wymiana demontaż przewodów kabelkowych wciąganych w rury instalacyjne      
  KNNR-9 0305 [TABLICA] : Wymiana demontaż przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych      
  KNNR-9 0306 [TABLICA] : Wymiana demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem    
  KNNR-9 0307 [TABLICA] : Wymiana demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych na tynku      
  KNNR-9 0308 [TABLICA] : Wymiana demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych stalowych na tynku      
  KNNR-9 04 [ROZDZIAŁ 04] : Osprzęt instalacyjny      
  KNNR-9 0401 [TABLICA] : Wymiana demontaż łączników instalacyjnych      
  KNNR-9 0402 [TABLICA] : Wymiana demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych      
  KNNR-9 0403 [TABLICA] : Wymiana demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych      
  KNNR-9 05 [ROZDZIAŁ 05] : Oprawy oświetleniowe      
  KNNR-9 0501 [TABLICA] : Wymiana demontaż opraw oświetleniowych zawieszanych, przykręcanych      
  KNNR-9 0502 [TABLICA] : Wymiana demontaż opraw oświetleniowych montowanych w sufitach podwieszonych      
  KNNR-9 06 [ROZDZIAŁ 06] : Instalacje odgromowe i przewody wyrównawcze      
  KNNR-9 0601 [TABLICA] : Wymiana demontaż zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej      
  KNNR-9 0602 [TABLICA] : Wymiana demontaż uziomów powierzchniowych      
  KNNR-9 0603 [TABLICA] : Wymiana demontaż przewodów wyrównawczych      
  KNNR-9 07 [ROZDZIAŁ 07] : Przyłącza napowietrzne      
  KNNR-9 0701 [TABLICA] : Wymiana demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych      
  KNNR-9 0702 [TABLICA] : Wymiana demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych      
  KNNR-9 0703 [TABLICA] : Wymiana demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy      
  KNNR-9 08 [ROZDZIAŁ 08] : Kable energetyczne na napięcie znamionowe do 1kV      
  KNNR-9 0801 [TABLICA] : Wymiana demontaż kabli wielożyłowych układanych w gruncie      
  KNNR-9 0802 [TABLICA] : Wymiana demontaż kabli wielożyłowych układanych w kanałach odkrywanych      
  KNNR-9 0803 [TABLICA] : Wymiana demontaż kabli wielożyłowych układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych  
  KNNR-9 0804 [TABLICA] : Wymiana demontaż kabli wielożyłowych układanych w budynkach i budowlach      
  KNNR-9 0805 [TABLICA] : Mufy żeliwne na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych  
  KNNR-9 0807 [TABLICA] : Mufy żeliwne przelotowe na kablach sygnalizacyjnych w rowach kablowych      
  KNNR-9 09 [ROZDZIAŁ 09] : Linie napowietrzne niskiego napięcia      
  KNNR-9 0901 [TABLICA] : Wymiana demontaż słupów żelbetowych linii NN      
  KNNR-9 0902 [TABLICA] : Wymiana demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN      
  KNNR-9 0903 [TABLICA] : Wymiana demontaż przewodów nieizolowanych linii NN      
  KNNR-9 0904 [TABLICA] : Regulacja zwisów przewodów prostowanie słupów linii NN      
  KNNR-9 10 [ROZDZIAŁ 10] : Oświetlenie zewnętrzne      
  KNNR-9 1001 [TABLICA] : Wymiana demontaż słupów oświetleniowych o masie [..] kg      
  KNNR-9 1002 [TABLICA] : Wymiana demontaż wysięgników rurowych      
  KNNR-9 1003 [TABLICA] : Wymiana demontaż przewieszek z lin stalowych      
  KNNR-9 1004 [TABLICA] : Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach na linkach nośnych przewieszek
  KNNR-9 1005 [TABLICA] : Wymiana demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego      
  KNNR-9 1006 [TABLICA] : Wymiana demontaż tabliczek bezpiecznikowych skrzynek rozdzielczych