HOME                      
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu                    
    dostępne są do wglądu w trybie Free-Trial                    
    po zainstalowaniu Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL                    
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu                    
  KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych                    
  KNR-403 01 [ROZDZIAŁ 01] : Wymiana odcinków rur instalacyjnych                    
  KNR-403 0101 [TABLICA] : Wymiana rur winidurowych karbowanych i rur izolacyjnych płaszczowych na rury karbowane o śr. do  mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd          
  KNR-403 0102 [TABLICA] : Wymiana rur winidurowych o śr. do  mm w bruzdach bez wykucia i zaprawiania bruzd                    
  KNR-403 0103 [TABLICA] : Wymiana rur winidurowych o śr. do  mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami przy ułożeniu w ciągu              
  KNR-403 0104 [TABLICA] : Wymiana rur stalowych-pancernych lub stalowych czarnych o śr. do  mm skręcanych mufkami w bruzdach - bez wykucia i zaprawiania bruzd            
  KNR-403 0105 [TABLICA] : Wymiana rur stalowych-pancernych lub stalowych czarnych o śr. do  mm skręcanych mufkami na uprzednio przygotowanym podłożu mocowanych uchwytami lub klamerkami w ciągu pojedynczym  
  KNR-403 0106 [TABLICA] : Wymiana rur stalowo-pancernych lub stalowych czarnych o śr. do  mm skręcanych mufkami na istniejących konsolkach mocowanych uchwytami i klamerkami w ciągach zbiorczych    
  KNR-403 0107 [TABLICA] : Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o śr. do  mm w bruzdach bez kucia i zaprawiania bruzd                    
  KNR-403 0108 [TABLICA] : Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o śr. do  mm mocowanych do uprzednio przygotowanym podłożu uchwytami - w ciągu pojedynczym            
  KNR-403 0109 [TABLICA] : Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o śr. do  mm mocowanych do uprzednio przygotowanego podłoża klamerkami- w ciągu pojedynczym            
  KNR-403 0110 [TABLICA] : Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o śr. do  mm na istniejących konsolkach mocowanych uchwytami - w ciągach zbiorczych              
  KNR-403 0111 [TABLICA] : Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o śr. do  mm na istniejących konsolkach mocowanych klamerkami- w ciągach zbiorczych              
  KNR-403 0112 [TABLICA] : Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o śr.do  mm na ścianach lub w kanałach                  
  KNR-403 0113 [TABLICA] : Wymiana stalowych uchwytów wsporczych do rur instalacyjnych o śr.do  mm pod stropami                    
  KNR-403 0114 [TABLICA] : Wymiana konsolek o długości do  m pod rury instalacyjne na ścianach                    
  KNR-403 0115 [TABLICA] : Wymiana konsolek o długości do  m pod rury instalacyjne pod stropem                    
  KNR-403 0116 [TABLICA] : Wymiana konsolek o długości do  m pod rury instalacyjne w kanałach na podłożu ceglanym lub betonowym                  
  KNR-403 0117 [TABLICA] : Wymiana konstrukcji wsporczych - konsolek pod puszki na ścianach lub w kanałach i pod stropami                    
  KNR-403 02 [ROZDZIAŁ 02] : Wymiana przewodów                    
  KNR-403 0201 [TABLICA] : Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do  mm2 w rurach instalacyjnych                    
  KNR-403 0202 [TABLICA] : Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do  mm2 w powłoce ołowianej polwinitowej w rurach instalacyjnych              
  KNR-403 0203 [TABLICA] : Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich  o łącznym przekroju żył  7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd            
  KNR-403 0204 [TABLICA] : Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do  mm2 w powłoce ołowianej polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem            
  KNR-403 0205 [TABLICA] : Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do  mm2 w powłoce ołowianej polwinitowej na istniejących konsolkach lub uchwytach zbiorczych przy il. kabelków w ciągu do    
  KNR-403 0206 [TABLICA] : Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do  mm2 w powłoce ołowianej polwinitowej w korytkach lub na drabinkach            
  KNR-403 0207 [TABLICA] : Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do  mm2 w powłoce ołowianej polwinitowej w kanałach z mocowaniem              
  KNR-403 0208 [TABLICA] : Wymiana przewodów kabelkowych o łacznym przekroju żył do  mm2 w powłoce ołowianej polwinitowej na przygotowanych linkach nośnych            
  KNR-403 0209 [TABLICA] : Wymiana liny nośnej (przewieszek) o śr. do 8 mm bez wymiany kotew (rozpiętość przęsła do  m)                    
  KNR-403 0210 [TABLICA] : Wymiana przewodu ochronnego o przekroju do  mm2 wspólnie mocowanego z rurkami instalacyjnymi lub przewodem kabelkowym              
  KNR-403 03 [ROZDZIAŁ 03] : Wymiana osprzętu instalacyjnego natablicowego, naściennego i podtynkowego                  
  KNR-403 0301 [TABLICA] : Wymiana gniazd bezpiecznikowych  ( bieg./ do  A)                    
  KNR-403 0302 [TABLICA] : Wymiana podstaw bezpiecznikowych  bieg. o natężeniu prądu do 200 A wkładek topikowych dużej mocy                  
  KNR-403 0303 [TABLICA] : Wymiana tablic bezpiecznikowych                    
  KNR-403 0304 [TABLICA] : Wymiana tablic licznikowych na                    
  KNR-403 0305 [TABLICA] : Wymiana wkładek topikowych                    
  KNR-403 0306 [TABLICA] : Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A                    
  KNR-403 0307 [TABLICA] : Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego osprzętu typu 'Wierbka'            
  KNR-403 0308 [TABLICA] : Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na            
  KNR-403 0309 [TABLICA] : Wymiana numeratorów sygnalizatorów świetlnych  z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów                    
  KNR-403 0310 [TABLICA] : Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej                    
  KNR-403 0311 [TABLICA] : Wymiana kasowników, przycisków z kasownikami i rozet telefonicznych                    
  KNR-403 0312 [TABLICA] : Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych  przy ilości podłączonych przewodów do                
  KNR-403 0313 [TABLICA] : Wymiana drzwiczek płyty izolacyjnej o powierzchni do                    
  KNR-403 04 [ROZDZIAŁ 04] : Wymiana puszek instalacyjnych i odgałęźników                    
  KNR-403 0401 [TABLICA] : Wymiana puszek podtynkowych o śr.  60 mm - przekrój przewodów do  mm2 Wymiana natynkowo-wtynkowych puszek szczękowych do przyborów          
  KNR-403 0402 [TABLICA] : Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do  mm - przekrój przewodów do  mm2  z podłączeniem przewodów              
  KNR-403 0403 [TABLICA] : Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do  mm dla przewodów kabelkowych o przekroju do  mm2  z podłączeniem i zadławieniem przewodów        
  KNR-403 0404 [TABLICA] : Wymiana odgałęźników bryzgoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych i puszek odgałęźnych metalowych - przekrój przewodów do  mm2 -  odgałęzienia  z podłączeniem i zadławieniem przewodów
  KNR-403 0405 [TABLICA] : Wymiana odgałęźników  z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych                  
  KNR-403 05 [ROZDZIAŁ 05] : Wymiana osprzętu dla instalacji siły i swiatła                    
  KNR-403 0501 [TABLICA] : Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do  przyłączanych przewodów)                    
  KNR-403 0502 [TABLICA] : Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych -biegunowych do  A                    
  KNR-403 0503 [TABLICA] : Wymiana łączników krzywkowych uniwersalnych tablicowych -segmentowych do  A                    
  KNR-403 0504 [TABLICA] : Wymiana styczników suchych olejowych samoczynnych                    
  KNR-403 0505 [TABLICA] : Wymiana styczników suchych -biegunowych ponad 35 A                    
  KNR-403 0506 [TABLICA] : Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do  A                    
  KNR-403 0507 [TABLICA] : Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych  trzybiegunowych do  A                    
  KNR-403 0508 [TABLICA] : Wymiana wtyczek do  A - ilość biegunów                    
  KNR-403 0509 [TABLICA] : Wymiana  liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów                    
  KNR-403 06 [ROZDZIAŁ 06] : Wymiana opraw i ich wyposażenia oraz wymiana elementów oświetlenia zewnetrznego                
  KNR-403 0601 [TABLICA] : Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania zawieszania                
  KNR-403 0602 [TABLICA] : Wymiana opraw żarowych hermetycznych  do przykręcania na                    
  KNR-403 0603 [TABLICA] : Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń                    
  KNR-403 0604 [TABLICA] : Wymiana opraw asymetrycznych  do żarówek o mocy do 500 W                    
  KNR-403 0605 [TABLICA] : Wymiana opraw przemysłowych żarowych i rtęciowych                    
  KNR-403 0606 [TABLICA] : Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt.              
  KNR-403 0607 [TABLICA] : Wymiana belek montażowych  W                    
  KNR-403 0608 [TABLICA] : Wymiana źródeł światła zapłonników w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych)                    
  KNR-403 0609 [TABLICA] : Wymiana opraw żarowych oświetlenia zewnętrznego o masie do  kg  na wysięgnikach                    
  KNR-403 0610 [TABLICA] : Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego -  lamp w oprawie - na wysięgniku                    
  KNR-403 0611 [TABLICA] : Wymiana opraw świetlówkowych o masie do  kg na wysięgniku lub przewieszce                    
  KNR-403 0612 [TABLICA] : Wymiana rur stalowych o śr. do 21 mm na słupach oświetlenia zewnętrznego o wysokości do  m                    
  KNR-403 0613 [TABLICA] : Wymiana przewodów w rurze  przy wysokości latarni  m -  oprawa na wysięgniku                    
  KNR-403 0614 [TABLICA] : Wymiana skrzynek rozdzielczych oświetlenia zewnętrznego o masie do  kg bez odłączania i podłączania przewodów oraz tablic bezpiecznikowych i zaciskowych        
  KNR-403 0615 [TABLICA] : Wymiana ramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do  kg mocowanych na                    
  KNR-403 07 [ROZDZIAŁ 07] : Wymiana instalacji uziemiających i odgromowych                    
  KNR-403 0701 [TABLICA] : Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej                    
  KNR-403 0702 [TABLICA] : Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu  krytym                    
  KNR-403 0703 [TABLICA] : Wymiana wsporników  instalacji odgromowej naprężanej                    
  KNR-403 0704 [TABLICA] : Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej  mm2 w ciągu                    
  KNR-403 0705 [TABLICA] : Wymiana przewodów uziemiających z  o przekroju do  mm2 w kanałach                    
  KNR-403 0706 [TABLICA] : Wymiana przewodów instalacji odgromowej  o przekroju do  mm2 na dachach  na uprzednio przygotowanej konstrukcji                
  KNR-403 0707 [TABLICA] : Wymiana przewodów instalacji odgromowej  o przekroju do  mm2 na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach              
  KNR-403 0708 [TABLICA] : Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód ) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na                  
  KNR-403 0709 [TABLICA] : Wymiana przewodów siatki osłaniającej instalacji bezuchwytowej naprężanej przy wysokości podpory do                  
  KNR-403 0710 [TABLICA] : Wymiana mostków bocznikujących uchwytów uziemiających na rurach                    
  KNR-403 0711 [TABLICA] : Wymiana złączy instalacji odgromowych                    
  KNR-403 0712 [TABLICA] : Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na                    
  KNR-403 08 [ROZDZIAŁ 08] : Wymiana przyłączy napowietrznych                    
  KNR-403 0801 [TABLICA] : Wymiana stojaków dachowych o długości do 4 m i śr. rury do 80 mm dla przyłączy 2 i 4 przewodowych na                  
  KNR-403 0802 [TABLICA] : Wymiana odciążki stojaka dachowego na dachu krytym                    
  KNR-403 0803 [TABLICA] : Wymiana odciągów do słupów w gruncie kat.                    
  KNR-403 0804 [TABLICA] : Wymiana podpór do słupów żelbetowych w gruncie kat. przy długości żerdzi do  m bez belek ustojowych                  
  KNR-403 0805 [TABLICA] : Wymiana podpór do słupów żelbetowych w gruncie kat. przy długości żerdzi do  m z belkami ustojowymi                  
  KNR-403 0806 [TABLICA] : Wymiana słupów żelbetowych  belek ustojowych w gruncie kat.  przy długości żerdzi do  m                    
  KNR-403 0807 [TABLICA] : Wymiana elementów przyłączy i przerzutów na ścianach budynków  przy użyciu drabiny                    
  KNR-403 0808 [TABLICA] : Wymiana osprzętu sieciowego na słupach                    
  KNR-403 0809 [TABLICA] : Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami nieizolowanymi o przekroju do  mm2                    
  KNR-403 0810 [TABLICA] : Wymiana przyłączy lub przerzutów wykonywanych przewodami izolowanymi - samonośnymi o przekroju do  mm2                  
  KNR-403 0811 [TABLICA] : Wymiana przewodów  mm2 przyłączy stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpieczenia głównego obiektu na podłożu                
  KNR-403 09 [ROZDZIAŁ 09] : Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych                    
  KNR-403 0901 [TABLICA] : Podłączenie przewodów  do  mm2 w powłoce  pod zaciski lub śruby                    
  KNR-403 0902 [TABLICA] : Montaż końcówek kablowych  na przewodach  do  mm2                    
  KNR-403 0903 [TABLICA] : Wymiana końcówek kablowych  na przewodach  do  mm2                    
  KNR-403 0904 [TABLICA] : Wykon.połączeń przewodów  do  mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów ( odgałęzienia)                
  KNR-403 0905 [TABLICA] : Wykonanie połączeń przewodów do  mm2 w powłoce  w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów ( odgałęzienia)              
  KNR-403 0906 [TABLICA] : Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewodami  o przekroju żył do  mm2                    
  KNR-403 0907 [TABLICA] : Odłączenie przewodów o przekroju żył do  mm2 od  w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.                    
  KNR-403 0908 [TABLICA] : Montaż dławików z zadławieniem przewodów                    
  KNR-403 0909 [TABLICA] : Montaż złączy świecznikowych                    
  KNR-403 0910 [TABLICA] : Wymiana przekaźników termicznych w stycznikach                    
  KNR-403 0911 [TABLICA] : Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył  mm2 -                    
  KNR-403 10 [ROZDZIAŁ 10] : Roboty przygotowawcze ślusarskie i wykończeniowe                    
  KNR-403 1001 [TABLICA] : Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych rur:  o śr. do 47 mm                    
  KNR-403 1002 [TABLICA] : Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do  cm - śr. rury do  mm              
  KNR-403 1003 [TABLICA] : Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do  ceg. - śr. rury do  mm                  
  KNR-403 1004 [TABLICA] : Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do  cm - śr. rury do  mm                
  KNR-403 1005 [TABLICA] : Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do  cm - śr. rury do  mm                
  KNR-403 1006 [TABLICA] : Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do  cegły - śr. rury do  mm                  
  KNR-403 1007 [TABLICA] : Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do  cm - śr. rury do  mm                  
  KNR-403 1008 [TABLICA] : Montaż przepustów rurowych w  - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do  mm                    
  KNR-403 1009 [TABLICA] : Mechaniczne ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do  mm w podłożu                    
  KNR-403 1010 [TABLICA] : Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do  dm3 w podłożu                    
  KNR-403 1011 [TABLICA] : Ręczne wykucie wnęki o objętości do  dm3 w podłożu                    
  KNR-403 1012 [TABLICA] : Zaprawianie bruzd o szer. do                    
  KNR-403 1013 [TABLICA] : Tynkowanie wnęk o pow.                    
  KNR-403 1014 [TABLICA] : Ręczne przygotowanie zaprawy                    
  KNR-403 1015 [TABLICA] : Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na                    
  KNR-403 1016 [TABLICA] : Osadzanie kołków  w                    
  KNR-403 1017 [TABLICA] : Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do  mm i głębokości do  mm w                    
  KNR-403 1018 [TABLICA] : Wycinanie otworów w                    
  KNR-403 1019 [TABLICA] : Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do  kg                    
  KNR-403 11 [ROZDZIAŁ 11] : Demontaż instalacji elektrycznej                    
  KNR-403 1101 [TABLICA] : Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr. do  mm w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem            
  KNR-403 1102 [TABLICA] : Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o śr. do  mm na stropach z wykuciem otworów lub odkręceniem              
  KNR-403 1103 [TABLICA] : Demontaż konstrukcji wsporczej pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem -                    
  KNR-403 1104 [TABLICA] : Demontaż konsolek pod rury stalowe o zbiorczej długości do  m na ścianach                    
  KNR-403 1105 [TABLICA] : Demontaż konsolek pod rury stalowe o zbiorczej długości do  m na stropach                    
  KNR-403 1106 [TABLICA] : Demontaż konsolek pod rury stalowe o zbiorczej długości do  m w kanałach                    
  KNR-403 1107 [TABLICA] : Demontaż rur płaszczowych o śr. do demontaż rur winidurowych o śr. do  mm instalacji  na podłożu                    
  KNR-403 1108 [TABLICA] : Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr. do  mm z podłoża drewnianego                    
  KNR-403 1109 [TABLICA] : Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr. do  mm ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym bez wykucia bruzd            
  KNR-403 1110 [TABLICA] : Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr. do  mm ułożonych na uchwytach                    
  KNR-403 1111 [TABLICA] : Demontaż rur o śr. do  mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami z podłoża drewnianego                
  KNR-403 1112 [TABLICA] : Demontaż rur o śr. do  mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami, ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym bez wykucia bruzd      
  KNR-403 1113 [TABLICA] : Demontaż rur o śr. do  mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych mufkami, ułożonych na uchwytach                
  KNR-403 1114 [TABLICA] : Demontaż przewodów o przekroju do  mm2 z rur instalacyjnych                    
  KNR-403 1115 [TABLICA] : Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do  mm2 z rur instalacyjnych                    
  KNR-403 1116 [TABLICA] : Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża                    
  KNR-403 1117 [TABLICA] : Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do  mm2 z podłoża  ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub            
  KNR-403 1118 [TABLICA] : Demontaż przewodów  z uchwytów  przewody w ciągu                    
  KNR-403 1119 [TABLICA] : Demontaż przewodów  ułożonych w kanale                    
  KNR-403 1120 [TABLICA] : Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych  - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do  mm2              
  KNR-403 1121 [TABLICA] : Demontaż gniazd bezpiecznikowych  dla prądu do  A                    
  KNR-403 1122 [TABLICA] : Demontaż gniazd wtyczkowych  o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów                    
  KNR-403 1123 [TABLICA] : Demontaż wtyczek w obudowie  do gniazd o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów                    
  KNR-403 1124 [TABLICA] : Demontaż łączników instalacyjnych  o natężeniu prądu do 10 A -                    
  KNR-403 1125 [TABLICA] : Demontaż łączników w obudowie z  o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do                    
  KNR-403 1126 [TABLICA] : Demontaż wyłączników i przełączników warstwowych  - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do  A                  
  KNR-403 1127 [TABLICA] : Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych -biegunowych o natężeniu prądu do  A                  
  KNR-403 1128 [TABLICA] : Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych -biegunowych o natężeniu prądu do  A                    
  KNR-403 1129 [TABLICA] : Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do  m2 licznikowych                    
  KNR-403 1130 [TABLICA] : Demontaż  przycisków lub kasowników  o  przyłączanych przewodach                    
  KNR-403 1131 [TABLICA] : Demontaż przekaźników o przyłączonych przewodach                    
  KNR-403 1132 [TABLICA] : Demontaż numeratorów i sygnalizatorów                    
  KNR-403 1133 [TABLICA] : Demontaż opraw żarowych                    
  KNR-403 1134 [TABLICA] : Demontaż opraw świetlówkowych                    
  KNR-403 1135 [TABLICA] : Demontaż oprawek                    
  KNR-403 1136 [TABLICA] : Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej z podłoża                    
  KNR-403 1137 [TABLICA] : Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej                    
  KNR-403 1138 [TABLICA] : Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu                    
  KNR-403 1139 [TABLICA] : Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z  o przekroju do  mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu              
  KNR-403 1140 [TABLICA] : Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z  mocowanych                    
  KNR-403 1141 [TABLICA] : Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu                    
  KNR-403 1142 [TABLICA] : Demontaż trzonów lub haków konstrukcji z izolatorami                    
  KNR-403 1143 [TABLICA] : Demontaż wysięgników na ścianie                    
  KNR-403 1144 [TABLICA] : Demontaż przyłączy i przerzutów -przewodowych o długości do                    
  KNR-403 1145 [TABLICA] : Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do  m2 mocowanych śrubami                    
  KNR-403 1146 [TABLICA] : Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej o powierzchni do  m2                    
  KNR-403 12 [ROZDZIAŁ 12] : Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych                    
  KNR-403 1201 [TABLICA] : Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przedzwonienie brzęczykiem sprawdzenie punktu odbioru energii oznaczenie przewodu zerowego            
  KNR-403 1202 [TABLICA] : Sprawdzenie i pomiar kompletnego -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia                    
  KNR-403 1203 [TABLICA] : Badanie linii kablowej  o ilości żył do                    
  KNR-403 1204 [TABLICA] : Sprawdzenie i regulacja działania styczników wyłączników APU łączników krzywkowych                    
  KNR-403 1205 [TABLICA] : Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego instalacji odgromowej skuteczności zerowania                    
  KNR-403 1206 [TABLICA] : Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych przekaźników                    
  KNR-403 1207 [TABLICA] : Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10 kW