Data aktualizacji : 2018-11-10

Program XLW 3.65+  ( wer. 3.65.5 )
XL Wycennik 3  do szybkiej wyceny, kalkulacji, kosztorysowania robót , usług i produktów – dla celów ofertowych i powykonawczo za pomocą przygotowanych przez użytkownika KNZ-tów czyli Katalogów Norm Zakładowych z wzorcowymi pozycjami wyceny dla poszczególnych rodzajów Firmowych robót, usług lub produktów albo zaimplementowanych pozycji KNR-owych lub kalkulacji indywidualnych.


BezTerminowa Licencja na Użytkowanie
Do pobrania funkcjonalna wersja FREE-Trial

Aplikacja na komputery PC i Mac z zainstalownym Excel w dowolnym języku

 

Funkcjonalny oraz Prosty i Łatwy w obsłudze
Zrozumiały dla przeciętnego użytkownika Excela

 

Pasek Narzędziowy XLW wyposażony w przyciski ze zautomatyzowanymi funkcjami można przesuwać w dowolne, wygodne dla użytkownika miejsce na ekranie.

Pasek Narzędzi do obsługi programu do kosztorysowania XL Wycennik - XLW

 

Program XLW jest Specjalnie Przystosowany do ŁATWEGO tworzenie ZŁOŻONYCH pozycji kosztorysowych – możliwość przypisania ilości obmiarowej indywidualnie dla każdego użytego nakładu r/m/s/u

Możliwość jawnego i bezpośredniego stosowania nakładu typu "U" : Usługi Obce lub Roboty Podwykonawców wraz z określonym narzutem.
Możliwość automatycznej aktualizacji wyceny poprzez aktywne łącza z cennikami.

 

 


 Poniżej wycinki zrzutów ekranowych z kilku charakterystycznych przykładowych arkuszy plików programu XL Wycennik :

 

Tani, prawie DARMOWY PROGRAM DO KOSZTORYSOWANIA I OFERTOWANIA , do wykonywania szybkiej kalkulacji ceny, wyceny oferty lub powykonawczo - za pomocą przycisków z przypisanymi zautomatyzowanymi funkcjami obsługowymi wyceny - XLW - XLWycennik - XL Wycennik

 


  Możliwość wydruku w Kolorze oraz jako Czarno-Białe w specjalnie dobranej skali szarości :

 

Przycisk narzędziowy [C-B] kopiuje-duplikuje arkusz kosztorysowy lub arkusz wygenerowanego dla kosztorysu zestawienia użytych nakładów RMS oraz wykonuje specjalne formatowanie przygotowyjąc go do wydruku czarno-białego ze specjalnie dobranej skalą szarości

 


Poniżej przykładowa PROSTA pozycja kosztorysowa XLW :

 

Tani, prawie DARMOWY PROGRAM DO KOSZTORYSOWANIA I OFERTOWANIA - Przykładowa prosta pozycja kosztorysowa z opisem zawartych informacji: sumaryczna wartość pozycji, ilość roboczogodzin, wartość robocizny z narzutami kosztów pośrednich i zysku, koszt materiałów z materiałami drobnymi i pomocniczymi - z uwzgędnieniem współczynnika korekcyjnego cen materiałów, wartość materiałów z narzutem kosztów zakupu materiałów, wartość usług obcych z narzutem kosztó zakuku usług obcy lub robót podwykonawców, wartość pracy sprzętu z narzutami kosztów pośrednich i zysku - XLW - XLWycennik - XL Wycennik

 

  Zobacz więcej obrazków przykładowych prostych i ZŁOŻONYCH pozycji kosztorysowych zastępujących wiele prostych tabelek - kliknij ⇒ TUTAJ

 

  Zobacz przykładowy krótki kosztorys XLW w realu ⇒ otwórz plik : XLW_Kosztorys.xls

 


 

 

Jeśli przygotujesz pliki / arkusze z wzorcowymi pozycjami kosztorysowymi o jednostkowych obmiarach – czyli stworzysz własne Katalogi Norm Zakładowych albo Gdy zedytujesz najczęściej wykorzystywane przez Ciebie pozycje KNR-owe – to stworzenie nowego kosztorysu będzie bardzo proste i szybkie .
Korzystając ze zautomatyzowanej procedury kopiuj / wstaw pozycję kosztorysową z Twojej bazy KNZ–KNR (albo z wcześniej opracowanych kosztorysów) – szybko wykonasz zupełnie nowy kosztorys ! Tak stworzony kosztorys wystarczy już tylko "doszlifować" czyli ustalić ilości obmiarowe i ewentualnie podmienić lub dodać użyte materiały, sprzęt lub usługi obce, sprawdzić ceny – i kosztorys gotowy !

( podmieniając lub wstawiając nowe nakłady "M", "S" lub "U", możesz również korzystać z posiadanej Bazy Cennikowej "M"-materiałów, "S"-sprzętu i "U"-usług obcych oraz wykorzystywać przyciski ze zautomatyzowanymi funkcjami kopiuj / wstaw / naklej )

 

Jeszcze prostszym rozwiązaniem – dla powtarzających się robót – jest korzystanie z wcześniej wykonanych kosztorysów , które poddajemy niewielkim modyfikacjom np. zmieniamy ilości obmiarowe, ceny ...

 

Program XL Wycennik ma możliwość Automatycznej Aktualizacji wycen wykonanych w opcji z aktywnymi łączami do cenników. Opcja ta najczęściej jest wykorzystywana do wyceny produktów w zakładach produkcyjnych. Przy zmianie cen w cennikach, arkusze wycen mogą zaktualizować się automatycznie.
Przed wykonaniem aktualizacji, można wykonać kopię archiwalną arkusza wyceny i korzystając z przycisku menadżera łączy, rozłączyć w arkuszu archiwalnym automatyczne łącza do danych cennikowych .

 

 

 

 

 

 

 

 

 Licznik odwiedzin strony :