(dla tzw. „opornych”) Usługowe tworzenie Katalogów Norm Zakładowych (KNZ)
dla Użytkowników programów do kosztorysowania KALXEL lub XL Wycennik

 

  lub 

 

Tworzenie Katalogów Norm Zakładowych (KNZ) konkretnej Firmy,
z wzorcowymi pozycjami wyceny
dla poszczególnych rodzajów Firmowych robót, usług lub produktów ,

wykorzystywanymi do szybkiego wykonywania kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
jest równie proste jak tworzenie kosztorysów - ale jeśli Użytkownik programu KLX lub XLW
wolałby zlecić wykonanie swojego katalogu KNZ przez "ExcelFan"

- to istnieje taka możliwość.

Promocja : „Mój Własny Mini-Katalog KNZ”
Cena bazowa-startowa za przygotowanie przez "ExcelFan" katalogu KNZ zawierającego
do 20 zakładowych pozycji wzorcowych o przeciętnej ilości wierszy r/m/s/u w pozycji

(w sumie maksymalnie do około 100 wierszy typu r/m/s/u w katalogu)
jest stała i wynosi 48 zł (netto)
(Jest to cena promocyjna 2,40 zł/pozycję katalogową albo inaczej 48 gr/wiersz typu r/m/s/u)
Z promocji „Mój Własny Mini-Katalog KNZ” można skorzystać dowolną ilość razy
- powoli rozbudowując Twój Własny Katalog KNZ

 


 

W przypadku tworzenia bardziej rozbudowanej bazy KNZ , cena zbiorcza za katalog
ustalana jest indywidualnie . Zwykle przeliczeniowe wynikowe ceny jednostkowe
nie odbiegają znacząco od podanych wyżej jednostkowych cen promocyjnych.

 

Ceny pozapromocyjne są następujące :
za kosztorysową pozycję katalogową zakładową bez wierszy r/m/s/u
2,50 zł + dodatkowo za każdy wiersz r/m/s/u 0,50 zł (netto)

 

 


ZLECENIA i zapytania

na wykonanie katalogu KNZ kierować bezpośrednio
na adres e-mailowy podany w "KONTAKTACH"