EURo Monitor 1.34.2

Aplikacja do Ewidencji Ubrań Roboczych i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania
( Możliwość ewidencji i monitorowania terminów okresowych Badań Lekarskich , Szkoleń BHP itp. )


Przeznaczona dla Firm które chcą mieć kontrolę i wiedzę o stanie wyposażenia swoich pracowników w odzież roboczą i środki BHP oraz dbają o ich terminowe wydawanie pracownikom.


Wyświetlane Alarmy ( ! ; !! ; !!! ) o zbliżających się terminach lub przeterminowanych wydaniach okresowych , informują użytkownika o potrzebie wykonania akcji wydawania odzieży roboczej, obuwia roboczego lub środków ochrony indywidualnej dla konkretnego pracownika w konkretnym asortymencie wyposażenia


BezTerminowa Licencja na Użytkowanie

Zautomatyzowana, Szybka, Prosta i Łatwa w obsłudze aplikacja

Do pobrania funkcjonalna wersja FREE-Trial EURoMonitor.xls (1,0 MB)

Aplikacja na komputery PC i Mac z zainstalownym Excel (w dowolnym języku)


Zachęcamy do pobrania programu i uruchomienia jego automatycznej Autoprezentacji
ze skondensowaną instrukcją jego prostej obsługi .


Logowanie do Edycji - Zabezpiecza przed nieuprawnioną ingerencją w dane podczas ich przeglądania

EURo Monitor - Program do Ewidencji Odzieży Roboczej i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania. Przeznaczony dla Firm które chcą mieć kontrolę i wiedzę o stanie wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze i artykuły BHP oraz dbają o ich terminowe wydawanie pracownikom. Zautomatyzowana i prosta obsługa programu oraz szybkie wprowadzanie nowych rekordów do Rejestru monitorowania i ekspresowa edycja wydań okresowych. Wyświetlanie alarmów o zbliżających się terminach wydawania.


Wstępny POGLĄD na Funkcjonowanie Aplikacji
szybka , prosta i łatwa edycja i obsługa :


Szybka i prosta edycja programu EURoMonitor - ewidencja odzieży roboczej, 
euromonitor, euro monitor, darmowa aplikacja, darmowy program, za darmo, free, free trial, 
tania i bezterminowa licencja na użytkowanie aplikacji do ewidencji i monitorowania terminów wydawania ubrań roboczych, 
prosty program, łatwa w obsłudze aplikacja, szybka edycja, zautomatyzowana edycja, 
ewidencja odzieży roboczej, ewidencja ubrań roboczych, kartoteka odzieży roboczej wydawanej pracownikom, 
kartoteka ubrań roboczych, rejestr wydawanej odzieży roboczej, rejestr wydawania ubrań roboczych pracownikom, 
buty robocze, obuwie robocze, odzież ochronna, artykuły BHP, środki higieny, środki ochrony indywidualnej pracownika, 
ewidencja i monitorowanie terminów wydawania odzieży roboczej, 
ewidencja i monitorowanie terminów wydawania ubrań roboczych, 
ewidencja i monitorowanie terminów okresowych badań lekarskich, 
ewidencja i monitorowanie terminów okresowych szkoleń BHP, 
karta wyposażenia pracownika w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, 
pisemne potwierdzenie wydania odzieży roboczej z magazynu, 
pisemne potwierdzenie odbioru ubrań roboczych z magazynu, okres zużycia ubrań roboczych, 
okres zużycia odzieży roboczej, asortyment odzieży roboczej, wymiary ubrań roboczych, 
wzrost, obwód głowy, kołnierzyk - obwód szyi, barki - szerokość barków, obwód klatki piersiowej, 
obwód pasa, nr buta - rozmiar obuwia, rozmiar : S, M, L, XL, XXL, 
lista - baza danych pracowników - nazwiska imiona pracowników z przypisanymi funkcjami zawodowymi i wymiarami odzieży roboczej, 
lista - baza danych asortymentów ubrań roboczych i artykułów BHP 
z przypisanymi regulaminowymi okresami zużycia i regulaminowymi ilościami zużycia, 
zestawienie historii wydań okresowych asortymentu odzieży roboczej i środków BHP dla pracownika, 
data wydania z magazynu, przyczyna wydania, data następnego wydania odzieży roboczej, 
szybka edycja okresowego wydania pracownikowi odzieży roboczej, 
zautomatyzowana i prosta edycja wydania okresowego odzieży i obuwia roboczego, 
wyświetlane alarmy o zbliżających się terminach wydawania odzieży roboczej pracownikom, 
eksport danych do zamawiania odzieży roboczej obuwia i srodków ochrony indywidualnej pracownika, 
import danych do rejestru ewidencji i monitorowania terminów wydawanej odzieży roboczej butów roboczych i art. BHP.


Program cechuje się (między innymi) następującymi właściwościami :


  - Plik Aplikacji EURoMonitor.xls może pracować na starych i nowych wersjach Excela, może mieć dowolną nazwę i może być umiejscowiony w dowolnym Folderze w dowolnej Lokalizacji (np. dysk lokalny komputera, PenDrive, "chmura", dysk sieciowy itp.). - z dostępem do podglądu lub do edycji dla wielu użytkowników podłączonych do sieci. Normalna codzienna praca z tym plikiem roboczym może odbywać się z dowolnego komputera mającego dostęp do tego pliku.


  - Podczas otwierania programu (i na każde żądanie użytkownika) program może wykonać automatyczną autoprezentację programu wraz ze skondensowaną instrukcją jego (prostej) obsługi.


  - Poprzez jego panel Logowania się do Edycji program zabezpiecza swoje dane przed nieuprawnioną ingerencją i zmianami - wszystkie przechowywane dane są zabezpieczone.


  - W Rejestrze przechowywane są dane o wyposażeniu pracowników w odzież roboczą i środki BHP, wyświetlane są 3-stopniowe alarmy informujące o zbliżających się terminach wydań okresowych lub wydaniach przeterminowanych - nie wykonanych. Ilość dni do wystąpienia Alarmu danego stopnia ustawia - konfiguruje użytkownik.


  - W Rejestrze wykonywana jest też edycja bieżących wydań okresowych oraz przechowywana jest historia z ostatnich 20-tu wydań (dla każdego rekordu). Jeszcze starsze informacje o wykonanych wydaniach przechowywane są w osobnym panelu - Archiwum . W standardowych sytuacjach, edycja wydania okresowego to tylko dwa kliknięcia myszką.


  - Tworzenie nowych rekordów monitorowania w Rejestrze jest ekspresowe dzięki funkcji "3 w 1" która za jednym kliknięciem myszki utworzy właściwy rekord w Rejestrze korzystając z danych zawartych w pomocniczych bazach danych : ListaPRC (lista nazwisk pracowników z przypisanymi rozmiarami ubrań i innymi informacjami dodatkowymi) oraz ListaUBR (lista asortymentów ubrań roboczych i środków BHP z przypisanymi "regulaminowymi" ilościami i okresami zużycia).


  - Program rozróżnia użytkowników Zalogowanych do Edycji od użytkowników Nie-Zalogowanych . Użytkownik Nie-Zalogowany również może wykonywać na programie wiele czynności jak np. Sortowanie i Filtrowanie danych ; podgląd Historii Wydań Okresowych ; Eksport danych : ogólny, do KARTY wyposażenia pracownika, do Zamówień ; wygenerowanie wypełnionego Formularza dla Magazyniera : pisemne potwierdzenie wydania/odbioru ubrań roboczych i inne.


  - Licencja na użytkowanie programu EURoMonitor jest BezTerminowa. Ze strony internetowej można pobrać plik programu w pełnej wersji - jednakże bez licencji działa on w trybie FREE Trial przez Pół Roku z następującymi ograniczeniami : można w nim monitorować 5 pracowników wykorzystując do tego celu maksymalnie 30 rekordów Rejestru. Korzystanie z baz danych Lista PRC i Lista UBR jest bez ograniczeń.


  - Licencjonowany Użytkownik Aplikacji EURoMonitor dysponując odpowiednimi Danymi Licencyjnymi może w dowolnym momencie, osobiście Aktywować Licencję i Bezpłatnie ją Przedłużać na użytkowanych plikach roboczych EURoMonitora.
Licznik odwiedzin strony :

Tematy - Tagi - Zagadnienia pokrewne :
co jaki okres przysługuje odzież robocza, co jaki czas należy się odzież robocza, dowód wydania odzieży roboczej wzór, ewidencja odzieży roboczej, ewidencja odzieży roboczej excel, ewidencja odzieży roboczej program, ewidencja odzieży roboczej w excelu, ewidencja odzieży roboczej wzór, ewidencja pracowników, ewidencja ubrań roboczych, ewidencja ubrań roboczych w excelu, ewidencjonowanie odzieży roboczej, ewidencjonowanie wydawania odzieży roboczej obuwia roboczego środków ochrony indywidualnej, ewidencjonowanie wydawania ubrań roboczych butów roboczych i atrykułów bhp, harmonogram wydawania odzieży roboczej, ile razy do roku przysługuje pracownikowi fizycznemu odzież i obuwie ochronne, karta ewidencji odzieży obuwia roboczego środków ochrony indywidualnej wyposażenia, karta ewidencji wyposażenia odzieży roboczej, karta ewidencyjna odzieży roboczej, karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, karta ewidencyjna wyposażenia, karta ewidencyjna wyposażenia excel, karta ewidencyjna wyposażenia jak wypełnić, karta ewidencyjna wyposażenia wzór, karta wyposażenia pracownika w obuwie odzież i środki ochrony indywidualnej, kartoteka odzieży roboczej, kartoteka pracowników, kartoteka ubrań roboczych, monitorowanie terminów wydawania, monitorowanie terminów wydawania odzieży roboczej, monitorowanie terminów wydawania ubrań roboczych, normy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej, normy przydziału odzieży roboczej, obowiązki firmy w zakresie odzieży roboczej, obowiązki firmy w zakresie środków ochrony indywidualnej, obowiązki pracodawcy odzież robocza, obowiązki pracodawcy w zakresie odzieży roboczej, odzież i obuwie robocze przepisy, odzież i obuwie robocze rozporządzenie, odzież ochronna dla pracowników, odzież robocza co ile przysługuje, odzież robocza jak często przysługuje, odzież robocza komu przysługuje, odzież robocza rozporządzenie, okres użytkowania odzieży roboczej, okres użytkowania ubrania roboczego, okres zużycia odzieży roboczej, okres zużycia ubrania roboczego, okres zużycia butów roboczych, okres używalności odzieży roboczej, okresy wymiany ubrań roboczych, oprogramowanie do ewidencji odzieży roboczej, pilnowanie terminów wydawania odzieży roboczej, potwierdzenie odbioru odzieży roboczej przez pracownika, program do ewidencji odzieży roboczej, program do ewidencji ubrań roboczych, program do wydawania odzieży roboczej, program do wydawania ubrań roboczych, program magazyn odzieży roboczej, protokół zdania odzieży roboczej, przydział odzieży roboczej druk, przydział odzieży roboczej, przydział środków ochrony indywidualnej, rejestr pracowników, rejestr odzieży roboczej, rejestr ubrań roboczych, rejestr wydawanej odzieży roboczej, rejestr wydawanych ubrań roboczych, tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, tabela norm przydziału odzieży roboczej, tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, tabela norm przydziału obuwia roboczego, tabela przydziału odzieży i obuwia roboczego, tabela przydziału obuwia roboczego, tabela przydziału odzieży roboczej, tabela przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, tabela przydziału środków ochrony indywidualnej, tabela przydziału odzieży roboczej wzór, termin użytkowania odzieży roboczej, termin użytkowania ubrań roboczych, terminy wydawania odzieży roboczej, terminy wydawania butów roboczych i odzieży ochronnej, terminy zużycia butów roboczych, terminy wymiany odzieży roboczej, ubranie robocze na jaki okres, wydawanie odzieży roboczej z magazynu, wydawanie ubrań roboczych z magazynu, wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zasady przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zarządzanie odzieżą roboczą, darmowy program do ewidencji odzieży roboczej, darmowy program do ewidencji ubrań roboczych, darmowy program do ewidencjonowania wydawania odzieży roboczej, darmowy program do ewidencjonowania wydawania ubrań roboczych obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, okresowe badania lekarskie - ewidencja, okresowe szkolenia BHP - ewidencja, terminy okresowych badań lekarskich, terminy okresowych szkoleń BHP, terminy wymiany odzieży roboczej