KALXEL 8
KOSZTORYSOWANIE

 

  M E N U  

 

     info - START 

   SCREEN shots

   ★ POBIERZ

         PASKI      
      Narzędziowe
 

     PRZYCISKI  
       na paskach  

     o Makrach  

    STRUKTURA 
        kosztorysu   

     OPERACJE  
     kosztorysowe 

   Podgląd KNRów

   Arkusze, Pliki
      Katalogi KNZ 

      o Licencji    

        CENNIK    

    PORÓWNAJ  
   progr. KLX i XLW

 

zobacz też
XL Wycennik
program do
kosztorysowania