Lista KNR - Katalogów Norm Nakładów Rzeczowych
dostępnych
do Wglądu dla Licencjonowanych Użytkowników
aplikacji do Kosztorysowania
XL Wycennik oraz KALXEL
  Dostęp do Rozdziałów i Tablic oraz Pozycji Szczegółowych z Nakładami RMS i NORMAMI ich Zużycia.    Dostęp do opisów katalogów i szczegółów robót.
  typ Lic. Nr KAT Tytuł OTWÓRZ
  FreeTrial KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych •••►
  Lic. KNNR 1 Roboty ziemne •••►
  Lic. KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego •••►
  FreeTrial KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane   otwarty  
 dolne menu 
  Lic. KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne •••►
  Lic. KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne •••►
  Lic. KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach •••►
  Lic. KNNR 7 Konstrukcje metalowe •••►
  Lic. KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych •••►
  Lic. KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych •••►
  Lic. KNNR 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne •••►
  Lic. KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi •••►

Dostarczone z programem XL Wycennik lub KALXEL katalogi typu KNR / KNNR służą jedynie dla celów informacyjnych
    i należy je traktować jako historyczne dane o nakładach RMS i normach ich zużycia właściwych dla minionej epoki (post-PRL) , wynikające z istniejących w tamtym czasie technologii i wydajności pracy.

    Katalogi oznaczone jako "Free-Trial" dostępne są po zainstalowaniu Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL.

    Katalogi oznaczone jako "Lic" dostępne są gratis po wykupieniu Licencji na użytkowanie Aplikacji XLW lub KLX.

Najwłaściwszym do Kalkulacji i Wyceny : Robót, Usług lub Produktów jest korzystanie z Własnych firmowych Katalogów Norm Zakładowych - czyli katalogów KNZ z wzorcowymi pozycjami wyceny dla poszczególnych rodzajów Firmowych robót, usług lub produktów.
    Takie wzorcowe, Firmowe pozycje kosztorysowe o jednostkowych obmiarach mogą powstawać w trakcie korzystania z Aplikacji XLW lub KLX , podczas tworzenia bieżących konkretnych wycen i kosztorysów. Pozycje kosztorysowe uznane za wzorcowe można przenieść (skopiować i wkleić przyciskami programowymi) do specjalnego pliku/arkusza traktowanego jak Firmowy katalog KNZ : zasobnik z wzorcowymi pozycjami wyceny służący do szybkiego wykonywania kosztorysów ofertowych lub powykonawczych.Licznik odwiedzin strony :