Allianz ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik AVIVA ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik AXA ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik Balcia ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik BENEFIA ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik COMPENSA ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik GENERALI ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik Gothaer ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik HDI ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik Inter Risc ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik LINK 4 ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik MTU ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik Proama ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik PZU ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych domu mieszkania Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe domu mieszkania Rybnik TUZ ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik UNIQA ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik Warta ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia domu mieszkania Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenie domu Rybnik Allianz ubezpieczenie domu Rybnik AVIVA ubezpieczenie domu Rybnik AXA ubezpieczenie domu Rybnik Balcia ubezpieczenie domu Rybnik BENEFIA ubezpieczenie domu Rybnik COMPENSA ubezpieczenie domu Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenie domu Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenie domu Rybnik GENERALI ubezpieczenie domu Rybnik Gothaer ubezpieczenie domu Rybnik HDI ubezpieczenie domu Rybnik Inter Risc ubezpieczenie domu Rybnik LINK 4 ubezpieczenie domu Rybnik MTU ubezpieczenie domu Rybnik Proama ubezpieczenie domu Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenie domu Rybnik PZU ubezpieczenie domu Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczenie domu Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe ubezpieczenie domu Rybnik TUZ ubezpieczenie domu Rybnik UNIQA ubezpieczenie domu Rybnik Warta ubezpieczenie domu Rybnik Warta ubezpieczenie mieszkania Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenie mieszkania Rybnik Allianz ubezpieczenie mieszkania Rybnik AVIVA ubezpieczenie mieszkania Rybnik AXA ubezpieczenie mieszkania Rybnik Balcia ubezpieczenie mieszkania Rybnik BENEFIA ubezpieczenie mieszkania Rybnik COMPENSA ubezpieczenie mieszkania Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenie mieszkania Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenie mieszkania Rybnik GENERALI ubezpieczenie mieszkania Rybnik Gothaer ubezpieczenie mieszkania Rybnik HDI ubezpieczenie mieszkania Rybnik Inter Risc ubezpieczenie mieszkania Rybnik LINK 4 ubezpieczenie mieszkania Rybnik MTU ubezpieczenie mieszkania Rybnik Proama ubezpieczenie mieszkania Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenie mieszkania Rybnik PZU ubezpieczenie mieszkania Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczenie mieszkania Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe ubezpieczenie mieszkania Rybnik TUZ ubezpieczenie mieszkania Rybnik UNIQA ubezpieczenie mieszkania Rybnik UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia

 

KOMPLEKSOWA Obsługa UBEZPIECZENIOWA
Mobilny DORADCA - Piotr Mularczyk - Rybnik
DARMOWE i niezobowiązujące KONSULTACJE
w mieszkaniu klienta

 

Szeroka Gama Ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych, Firm i Rolników, oferowanych przez wiele Renomowanych Firm Ubezpieczeniowych

MOBILNY
Doradca
Ubezpieczeniowy
Piotr Mularczyk

Mobilne Usługi Ubezpieczeniowe - Konsultacje i Porady (zazwyczaj w mieszkaniu Klienta) - świadczone są Bezpłatnie na terenie całego Śląska - głównie w okolicach Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Jastrzębia Zdroju, Gliwic, Rudy Śląskiej, Tychów, Katowic ...

Dla Stałych i Nowych klientów - tylko Najlepsze i Najkorzystniejsze Ubezpieczenia i Pakiety - starannie dobrane do potrzeb i oczekiwań Klienta

 

 

Ubezpieczenie DOMU , MIESZKANIA

 • Kompleksowa ochrona Twojej nieruchomości
   - na wypadek działania żywiołów - pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych
   - na wypadek przepięcia, stłuczenia lub dewastacji
   - na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku
   - assistance ( katastroficzny, domowy, ... )
   z możliwością dodatkowych opcji :
 • Ogród , Wyposażenie zewnętrze nieruchomości
 • OC w życiu prywatnym
   Chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.
 • NNW domowników , OC najemcy lub lokatora , ...
 • Wersja R04

   

  Ubezpieczenia KOMUNIKACYJNE

 • Ubezpieczenie OC
   Obowiązkowe ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Firma ubezpieczeniowa przejmuje ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych i zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.
 • Ubezpieczenie AC
   Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu AutoCasco ma na celu wypłatę odszkodowania w przypadkach gdy np. :
    - sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu
    - sprawca uszkodzeń nie jest znany
    - uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami
    - uszkodzenia są skutkiem działania żywiołów (powódź, pożar, ...)
    - kradzieży pojazdu , ...
 • Ubezpieczenie Assistance
   Dobrowolne ubezpieczenie Assistance ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu pomocy np. technicznej, informacyjnej, ... , w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia podstawowy pakiet Assistance w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie NNW
   Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypadki powstałe na terenie RP i poza jej granicami a dotyczy trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.
 • Ubezpieczenie Zielona Karta
   Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia OC.
   Nie we wszystkich państwach wystarczy posiadanie naszej krajowej polisy OC. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia polisę Zielona Karta w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie Małe AC
   Gdy nie potrzebujesz pełnego AC - to niektóre Firmy ubezpieczeniowe oferują autocasco w nieco okrojonym zakresie , np. otrzymasz odszkodowanie za szkody które powstaną niezależnie od Ciebie.

 • Dla Nowych Klientów Ubezpieczeń Komunikacyjnych dodatkowa Oferta Specjalna : Polisa Turystyczna GRATIS (*)   » Wybierz swoją OnLine »  

   

   

  Ubezpieczenia Dla FIRM

 • Ubezpieczenie Mienia Firmy
   - od katastrofy budowlanej (budynki firmowe)
   - od ognia, gradu, powodzi i innych zdarzeń losowych i pogodowych
   - od kradzieży z włamaniem, wandalizmu
   - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk , ...
 • Ubezpieczenia Działalności Biznesowej Firmy
   - Obiekty, prace, maszyny budowlane, sprzęt i wyposażenie, zaplecze budowy
   - OC dla wszystkich stron kontraktu , NNW
   - Gwarancje kontraktowe :
    zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, ...
 • Ubezpieczenie Samochodów Firmowych
   Ubezpieczenie OC , AC , NNW , Truck Assistance , ...
 • Ubezpieczenia Pracowników Firmy
   Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia :
   - ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i członków ich rodzin
   - świadczenia rodzinne
   - assistance medyczny , ...
 •  

   

  Ubezpieczenia Dla ROLNIKÓW

 • Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników
   Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 • Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków gospodarskich
   Pozwala zniwelować straty finansowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków na skutek zdarzeń losowych np. pożar, huragan, powódź, grad ...
 • Dobrowolne Ubezpieczenie Mienia rolniczego
   Ochrona mienia znajdującego się w gospodarstwie, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny przechowywane w obrębie gospodarstwa, przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i/lub upraw rolnych ...
 •  

   

   

  Ubezpieczenia kapitałowe PRUDENTIAL

   

        Ubezpieczenie + Oszczędzanie , 2 w 1-nym   

   

   

  Warto !   Dbając o swoją przyszłość i swój kapitał - jesteś również ubezpieczony !

   

   

   

   

  KONTAKT

  Zapytania kierować na adres mailowy


  lub skontaktuj się telefonicznie

  +48.  

   

  P.M. Ubezpieczenia Piotr Mularczyk , 44-251 Rybnik , ul. Żorska 267 F

   

  ubezpieczenia rybnik