Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia dla firm Rybnik Allianz ubezpieczenia dla firm Rybnik AVIVA ubezpieczenia dla firm Rybnik AXA ubezpieczenia dla firm Rybnik Balcia ubezpieczenia dla firm Rybnik BENEFIA ubezpieczenia dla firm Rybnik COMPENSA ubezpieczenia dla firm Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenia dla firm Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenia dla firm Rybnik GENERALI ubezpieczenia dla firm Rybnik Gothaer ubezpieczenia dla firm Rybnik HDI ubezpieczenia dla firm Rybnik Inter Risc ubezpieczenia dla firm Rybnik LINK 4 ubezpieczenia dla firm Rybnik MTU ubezpieczenia dla firm Rybnik Proama ubezpieczenia dla firm Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenia dla firm Rybnik PZU ubezpieczenia dla firm Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dla firm Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe dla firm Rybnik TUZ ubezpieczenia dla firm Rybnik UNIQA ubezpieczenia dla firm Rybnik Warta ubezpieczenia dla firm Rybnik Warta ubezpieczenia dla biznesu Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia dla biznesu Rybnik Allianz ubezpieczenia dla biznesu Rybnik AVIVA ubezpieczenia dla biznesu Rybnik AXA ubezpieczenia dla biznesu Rybnik Balcia ubezpieczenia dla biznesu Rybnik BENEFIA ubezpieczenia dla biznesu Rybnik COMPENSA ubezpieczenia dla biznesu Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenia dla biznesu Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenia dla biznesu Rybnik GENERALI ubezpieczenia dla biznesu Rybnik Gothaer ubezpieczenia dla biznesu Rybnik HDI ubezpieczenia dla biznesu Rybnik Inter Risc ubezpieczenia dla biznesu Rybnik LINK 4 ubezpieczenia dla biznesu Rybnik MTU ubezpieczenia dla biznesu Rybnik Proama ubezpieczenia dla biznesu Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenia dla biznesu Rybnik PZU ubezpieczenia dla biznesu Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dla biznesu Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe dla biznesu Rybnik TUZ ubezpieczenia dla biznesu Rybnik UNIQA ubezpieczenia dla biznesu Rybnik UNIQA ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik Warta ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik Allianz ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik AVIVA ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik AXA ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik Balcia ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik BENEFIA ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik COMPENSA ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik GENERALI ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik Gothaer ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik HDI ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik Inter Risc ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik LINK 4 ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik MTU ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik Proama ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik PZU ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik TUZ ubezpieczenie działalności gospodarczej firmy Rybnik TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia

 

KOMPLEKSOWA Obsługa UBEZPIECZENIOWA
Mobilny DORADCA - Piotr Mularczyk - Rybnik
DARMOWE i niezobowiązujące KONSULTACJE
w mieszkaniu klienta

 

Szeroka Gama Ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych, Firm i Rolników, oferowanych przez wiele Renomowanych Firm Ubezpieczeniowych

MOBILNY
Doradca
Ubezpieczeniowy




Piotr Mularczyk

Mobilne Usługi Ubezpieczeniowe - Konsultacje i Porady (zazwyczaj w mieszkaniu Klienta) - świadczone są Bezpłatnie na terenie całego Śląska - głównie w okolicach Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Jastrzębia Zdroju, Gliwic, Rudy Śląskiej, Tychów, Katowic ...

Dla Stałych i Nowych klientów - tylko Najlepsze i Najkorzystniejsze Ubezpieczenia i Pakiety - starannie dobrane do potrzeb i oczekiwań Klienta

 

 

Ubezpieczenia Dla FIRM

 • Ubezpieczenie Mienia Firmy
   - od katastrofy budowlanej (budynki firmowe)
   - od ognia, gradu, powodzi i innych zdarzeń losowych i pogodowych
   - od kradzieży z włamaniem, wandalizmu
   - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk , ...
 • Ubezpieczenia Działalności Biznesowej Firmy
   - Obiekty, prace, maszyny budowlane, sprzęt i wyposażenie, zaplecze budowy
   - OC dla wszystkich stron kontraktu , NNW
   - Gwarancje kontraktowe :
    zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, ...
 • Ubezpieczenie Samochodów Firmowych
   Ubezpieczenie OC , AC , NNW , Truck Assistance , ...
 • Ubezpieczenia Pracowników Firmy
   Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia :
   - ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i członków ich rodzin
   - świadczenia rodzinne
   - assistance medyczny , ...
 • Wersja R04

   

  Ubezpieczenia KOMUNIKACYJNE

 • Ubezpieczenie OC
   Obowiązkowe ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Firma ubezpieczeniowa przejmuje ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych i zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.
 • Ubezpieczenie AC
   Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu AutoCasco ma na celu wypłatę odszkodowania w przypadkach gdy np. :
    - sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu
    - sprawca uszkodzeń nie jest znany
    - uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami
    - uszkodzenia są skutkiem działania żywiołów (powódź, pożar, ...)
    - kradzieży pojazdu , ...
 • Ubezpieczenie Assistance
   Dobrowolne ubezpieczenie Assistance ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu pomocy np. technicznej, informacyjnej, ... , w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia podstawowy pakiet Assistance w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie NNW
   Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypadki powstałe na terenie RP i poza jej granicami a dotyczy trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.
 • Ubezpieczenie Zielona Karta
   Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia OC.
   Nie we wszystkich państwach wystarczy posiadanie naszej krajowej polisy OC. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia polisę Zielona Karta w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie Małe AC
   Gdy nie potrzebujesz pełnego AC - to niektóre Firmy ubezpieczeniowe oferują autocasco w nieco okrojonym zakresie , np. otrzymasz odszkodowanie za szkody które powstaną niezależnie od Ciebie.

 • Dla Nowych Klientów Ubezpieczeń Komunikacyjnych dodatkowa Oferta Specjalna : Polisa Turystyczna GRATIS (*)   » Wybierz swoją OnLine »  

   

   

  Ubezpieczenia Dla ROLNIKÓW

 • Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników
   Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 • Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków gospodarskich
   Pozwala zniwelować straty finansowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków na skutek zdarzeń losowych np. pożar, huragan, powódź, grad ...
 • Dobrowolne Ubezpieczenie Mienia rolniczego
   Ochrona mienia znajdującego się w gospodarstwie, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny przechowywane w obrębie gospodarstwa, przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i/lub upraw rolnych ...
 •  

   

  Ubezpieczenia DOMÓW, MIESZKAŃ, ...

 • Kompleksowa ochrona Twojej nieruchomości
   - na wypadek działania żywiołów - pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych
   - na wypadek przepięcia, stłuczenia lub dewastacji
   - na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku
   - assistance ( katastroficzny, domowy, ... )
   z możliwością dodatkowych opcji :
 • Ogród , Wyposażenie zewnętrze nieruchomości
 • OC w życiu prywatnym
   Chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.
 • NNW domowników , OC najemcy lub lokatora , ...
 •  

   

   

  Ubezpieczenia kapitałowe PRUDENTIAL

   

        Ubezpieczenie + Oszczędzanie , 2 w 1-nym   

   

   

  Warto !   Dbając o swoją przyszłość i swój kapitał - jesteś również ubezpieczony !

   

   

   

   

  KONTAKT

  Zapytania kierować na adres mailowy


  lub skontaktuj się telefonicznie

  +48.  

   

  P.M. Ubezpieczenia Piotr Mularczyk , 44-251 Rybnik , ul. Żorska 267 F

   

  ubezpieczenia rybnik