Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia Warta ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik Allianz ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik AVIVA ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik AXA ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik Balcia ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik BENEFIA ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik COMPENSA ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik GENERALI ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik Gothaer ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik HDI ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik Inter Risc ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik LINK 4 ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik MTU ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik Proama ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik PZU ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych komunikacyjnych Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe komunikacyjne Rybnik TUZ ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik UNIQA ubezpieczenia komunikacyjne Rybnik UNIQA ubezpieczenia OC AC Rybnik Warta ubezpieczenia OC AC Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia OC AC Rybnik Allianz ubezpieczenia OC AC Rybnik AVIVA ubezpieczenia OC AC Rybnik AXA ubezpieczenia OC AC Rybnik Balcia ubezpieczenia OC AC Rybnik BENEFIA ubezpieczenia OC AC Rybnik COMPENSA ubezpieczenia OC AC Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenia OC AC Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenia OC AC Rybnik GENERALI ubezpieczenia OC AC Rybnik Gothaer ubezpieczenia OC AC Rybnik HDI ubezpieczenia OC AC Rybnik Inter Risc ubezpieczenia OC AC Rybnik LINK 4 ubezpieczenia OC AC Rybnik MTU ubezpieczenia OC AC Rybnik Proama ubezpieczenia OC AC Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenia OC AC Rybnik PZU ubezpieczenia OC AC Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych OC AC Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe OC AC Rybnik TUZ ubezpieczenia OC AC Rybnik TUZ ubezpieczenie samochodu Rybnik UNIQA ubezpieczenie samochodu Rybnik Warta ubezpieczenie samochodu Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenie samochodu Rybnik Allianz ubezpieczenie samochodu Rybnik AVIVA ubezpieczenie samochodu Rybnik AXA ubezpieczenie samochodu Rybnik Balcia ubezpieczenie samochodu Rybnik BENEFIA ubezpieczenie samochodu Rybnik COMPENSA ubezpieczenie samochodu Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenie samochodu Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenie samochodu Rybnik GENERALI ubezpieczenie samochodu Rybnik Gothaer ubezpieczenie samochodu Rybnik HDI ubezpieczenie samochodu Rybnik Inter Risc ubezpieczenie samochodu Rybnik LINK 4 ubezpieczenie samochodu Rybnik MTU ubezpieczenie samochodu Rybnik Proama ubezpieczenie samochodu Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenie samochodu Rybnik PZU ubezpieczenie samochodu Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczenie samochodu Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe ubezpieczenie samochodu Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia

 

KOMPLEKSOWA Obsługa UBEZPIECZENIOWA
Mobilny DORADCA - Piotr Mularczyk - Rybnik
DARMOWE i niezobowiązujące KONSULTACJE
w mieszkaniu klienta

 

Szeroka Gama Ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych, Firm i Rolników, oferowanych przez wiele Renomowanych Firm Ubezpieczeniowych

MOBILNY
Doradca
Ubezpieczeniowy
Piotr Mularczyk

Mobilne Usługi Ubezpieczeniowe - Konsultacje i Porady (zazwyczaj w mieszkaniu Klienta) - świadczone są Bezpłatnie na terenie całego Śląska - głównie w okolicach Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Jastrzębia Zdroju, Gliwic, Rudy Śląskiej, Tychów, Katowic ...

Dla Stałych i Nowych klientów - tylko Najlepsze i Najkorzystniejsze Ubezpieczenia i Pakiety - starannie dobrane do potrzeb i oczekiwań Klienta

Wersja R04

 

Ubezpieczenia Komunikacyjne OC AC ...

 • Ubezpieczenie OC
   Obowiązkowe ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Firma ubezpieczeniowa przejmuje ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych i zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.
 • Ubezpieczenie AC
   Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu AutoCasco ma na celu wypłatę odszkodowania w przypadkach gdy np. :
    - sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu
    - sprawca uszkodzeń nie jest znany
    - uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami
    - uszkodzenia są skutkiem działania żywiołów (powódź, pożar, ...)
    - kradzieży pojazdu , ...
 • Ubezpieczenie Assistance
   Dobrowolne ubezpieczenie Assistance ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu pomocy np. technicznej, informacyjnej, ... , w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia podstawowy pakiet Assistance w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie NNW
   Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypadki powstałe na terenie RP i poza jej granicami a dotyczy trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.
 • Ubezpieczenie Zielona Karta
   Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia OC.
   Nie we wszystkich państwach wystarczy posiadanie naszej krajowej polisy OC. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia polisę Zielona Karta w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie Małe AC
   Gdy nie potrzebujesz pełnego AC - to niektóre Firmy ubezpieczeniowe oferują autocasco w nieco okrojonym zakresie , np. otrzymasz odszkodowanie za szkody które powstaną niezależnie od Ciebie.

 • Dla Nowych Klientów Ubezpieczeń Komunikacyjnych dodatkowa Oferta Specjalna : Polisa Turystyczna GRATIS (*)   » Wybierz swoją OnLine »  

   

   

  Ubezpieczenia Dla ROLNIKÓW

 • Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników
   Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 • Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków gospodarskich
   Pozwala zniwelować straty finansowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków na skutek zdarzeń losowych np. pożar, huragan, powódź, grad ...
 • Dobrowolne Ubezpieczenie Mienia rolniczego
   Ochrona mienia znajdującego się w gospodarstwie, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny przechowywane w obrębie gospodarstwa, przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i/lub upraw rolnych ...
 •  

   

  Ubezpieczenia DOMÓW, MIESZKAŃ, ...

 • Kompleksowa ochrona Twojej nieruchomości
   - na wypadek działania żywiołów - pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych
   - na wypadek przepięcia, stłuczenia lub dewastacji
   - na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku
   - assistance ( katastroficzny, domowy, ... )
   z możliwością dodatkowych opcji :
 • Ogród , Wyposażenie zewnętrze nieruchomości
 • OC w życiu prywatnym
   Chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.
 • NNW domowników , OC najemcy lub lokatora , ...
 •  

   

  Ubezpieczenia Dla FIRM

 • Ubezpieczenie Mienia Firmy
   - od katastrofy budowlanej (budynki firmowe)
   - od ognia, gradu, powodzi i innych zdarzeń losowych i pogodowych
   - od kradzieży z włamaniem, wandalizmu
   - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk , ...
 • Ubezpieczenia Działalności Biznesowej Firmy
   - Obiekty, prace, maszyny budowlane, sprzęt i wyposażenie, zaplecze budowy
   - OC dla wszystkich stron kontraktu , NNW
   - Gwarancje kontraktowe :
    zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, ...
 • Ubezpieczenie Samochodów Firmowych
   Ubezpieczenie OC , AC , NNW , Truck Assistance , ...
 • Ubezpieczenia Pracowników Firmy
   Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia :
   - ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i członków ich rodzin
   - świadczenia rodzinne
   - assistance medyczny , ...
 •  

   

   

  Ubezpieczenia kapitałowe PRUDENTIAL

   

        Ubezpieczenie + Oszczędzanie , 2 w 1-nym   

   

   

  Warto !   Dbając o swoją przyszłość i swój kapitał - jesteś również ubezpieczony !

   

   

   

   

  KONTAKT

  Zapytania kierować na adres mailowy


  lub skontaktuj się telefonicznie

  +48.  

   

  P.M. Ubezpieczenia Piotr Mularczyk , 44-251 Rybnik , ul. Żorska 267 F

   

  ubezpieczenia rybnik