Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia TUZ ubezpieczenia rolnicze Rybnik UNIQA ubezpieczenia rolnicze Rybnik Warta ubezpieczenia rolnicze Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia rolnicze Rybnik Allianz ubezpieczenia rolnicze Rybnik AVIVA ubezpieczenia rolnicze Rybnik AXA ubezpieczenia rolnicze Rybnik Balcia ubezpieczenia rolnicze Rybnik BENEFIA ubezpieczenia rolnicze Rybnik COMPENSA ubezpieczenia rolnicze Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenia rolnicze Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenia rolnicze Rybnik GENERALI ubezpieczenia rolnicze Rybnik Gothaer ubezpieczenia rolnicze Rybnik HDI ubezpieczenia rolnicze Rybnik Inter Risc ubezpieczenia rolnicze Rybnik LINK 4 ubezpieczenia rolnicze Rybnik MTU ubezpieczenia rolnicze Rybnik Proama ubezpieczenia rolnicze Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenia rolnicze Rybnik PZU ubezpieczenia rolnicze Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rolnicze Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe rolnicze Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe dla rolników Rybnik TUZ ubezpieczenia dla rolników Rybnik UNIQA ubezpieczenia dla rolników Rybnik Warta ubezpieczenia dla rolników Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia dla rolników Rybnik Allianz ubezpieczenia dla rolników Rybnik AVIVA ubezpieczenia dla rolników Rybnik AXA ubezpieczenia dla rolników Rybnik Balcia ubezpieczenia dla rolników Rybnik BENEFIA ubezpieczenia dla rolników Rybnik COMPENSA ubezpieczenia dla rolników Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenia dla rolników Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenia dla rolników Rybnik GENERALI ubezpieczenia dla rolników Rybnik Gothaer ubezpieczenia dla rolników Rybnik HDI ubezpieczenia dla rolników Rybnik Inter Risc ubezpieczenia dla rolników Rybnik LINK 4 ubezpieczenia dla rolników Rybnik MTU ubezpieczenia dla rolników Rybnik Proama ubezpieczenia dla rolników Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenia dla rolników Rybnik PZU ubezpieczenia dla rolników Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dla rolników Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczenie rolne Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe ubezpieczenie rolne Rybnik TUZ ubezpieczenie rolne Rybnik UNIQA ubezpieczenie rolne Rybnik Warta ubezpieczenie rolne Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenie rolne Rybnik Allianz ubezpieczenie rolne Rybnik AVIVA ubezpieczenie rolne Rybnik AXA ubezpieczenie rolne Rybnik Balcia ubezpieczenie rolne Rybnik BENEFIA ubezpieczenie rolne Rybnik COMPENSA ubezpieczenie rolne Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenie rolne Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenie rolne Rybnik GENERALI ubezpieczenie rolne Rybnik Gothaer ubezpieczenie rolne Rybnik HDI ubezpieczenie rolne Rybnik Inter Risc ubezpieczenie rolne Rybnik LINK 4 ubezpieczenie rolne Rybnik MTU ubezpieczenie rolne Rybnik Proama ubezpieczenie rolne Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenie rolne Rybnik PZU ubezpieczenie rolne Rybnik

 

KOMPLEKSOWA Obsługa UBEZPIECZENIOWA
Mobilny DORADCA - Piotr Mularczyk - Rybnik
DARMOWE i niezobowiązujące KONSULTACJE
w mieszkaniu klienta

 

Szeroka Gama Ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych, Firm i Rolników, oferowanych przez wiele Renomowanych Firm Ubezpieczeniowych

MOBILNY
Doradca
Ubezpieczeniowy
Piotr Mularczyk

Mobilne Usługi Ubezpieczeniowe - Konsultacje i Porady (zazwyczaj w mieszkaniu Klienta) - świadczone są Bezpłatnie na terenie całego Śląska - głównie w okolicach Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Jastrzębia Zdroju, Gliwic, Rudy Śląskiej, Tychów, Katowic ...

Dla Stałych i Nowych klientów - tylko Najlepsze i Najkorzystniejsze Ubezpieczenia i Pakiety - starannie dobrane do potrzeb i oczekiwań Klienta

 

 

Ubezpieczenia Dla ROLNIKÓW

 • Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników
   Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 • Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków gospodarskich
   Pozwala zniwelować straty finansowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków na skutek zdarzeń losowych np. pożar, huragan, powódź, grad ...
 • Dobrowolne Ubezpieczenie Mienia rolniczego
   Ochrona mienia znajdującego się w gospodarstwie, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny przechowywane w obrębie gospodarstwa, przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i/lub upraw rolnych ...
 • Wersja R04

   

  Ubezpieczenia KOMUNIKACYJNE

 • Ubezpieczenie OC
   Obowiązkowe ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Firma ubezpieczeniowa przejmuje ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych i zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.
 • Ubezpieczenie AC
   Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu AutoCasco ma na celu wypłatę odszkodowania w przypadkach gdy np. :
    - sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu
    - sprawca uszkodzeń nie jest znany
    - uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami
    - uszkodzenia są skutkiem działania żywiołów (powódź, pożar, ...)
    - kradzieży pojazdu , ...
 • Ubezpieczenie Assistance
   Dobrowolne ubezpieczenie Assistance ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu pomocy np. technicznej, informacyjnej, ... , w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia podstawowy pakiet Assistance w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie NNW
   Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypadki powstałe na terenie RP i poza jej granicami a dotyczy trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.
 • Ubezpieczenie Zielona Karta
   Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia OC.
   Nie we wszystkich państwach wystarczy posiadanie naszej krajowej polisy OC. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia polisę Zielona Karta w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie Małe AC
   Gdy nie potrzebujesz pełnego AC - to niektóre Firmy ubezpieczeniowe oferują autocasco w nieco okrojonym zakresie , np. otrzymasz odszkodowanie za szkody które powstaną niezależnie od Ciebie.

 • Dla Nowych Klientów Ubezpieczeń Komunikacyjnych dodatkowa Oferta Specjalna : Polisa Turystyczna GRATIS (*)   » Wybierz swoją OnLine »  

   

   

  Ubezpieczenia Dla FIRM

 • Ubezpieczenie Mienia Firmy
   - od katastrofy budowlanej (budynki firmowe)
   - od ognia, gradu, powodzi i innych zdarzeń losowych i pogodowych
   - od kradzieży z włamaniem, wandalizmu
   - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk , ...
 • Ubezpieczenia Działalności Biznesowej Firmy
   - Obiekty, prace, maszyny budowlane, sprzęt i wyposażenie, zaplecze budowy
   - OC dla wszystkich stron kontraktu , NNW
   - Gwarancje kontraktowe :
    zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, ...
 • Ubezpieczenie Samochodów Firmowych
   Ubezpieczenie OC , AC , NNW , Truck Assistance , ...
 • Ubezpieczenia Pracowników Firmy
   Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia :
   - ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i członków ich rodzin
   - świadczenia rodzinne
   - assistance medyczny , ...
 •  

   

  Ubezpieczenia DOMÓW, MIESZKAŃ, ...

 • Kompleksowa ochrona Twojej nieruchomości
   - na wypadek działania żywiołów - pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych
   - na wypadek przepięcia, stłuczenia lub dewastacji
   - na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku
   - assistance ( katastroficzny, domowy, ... )
   z możliwością dodatkowych opcji :
 • Ogród , Wyposażenie zewnętrze nieruchomości
 • OC w życiu prywatnym
   Chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.
 • NNW domowników , OC najemcy lub lokatora , ...
 •  

   

   

  Ubezpieczenia kapitałowe PRUDENTIAL

   

        Ubezpieczenie + Oszczędzanie , 2 w 1-nym   

   

   

  Warto !   Dbając o swoją przyszłość i swój kapitał - jesteś również ubezpieczony !

   

   

   

   

  KONTAKT

  Zapytania kierować na adres mailowy


  lub skontaktuj się telefonicznie

  +48.  

   

  P.M. Ubezpieczenia Piotr Mularczyk , 44-251 Rybnik , ul. Żorska 267 F

   

  ubezpieczenia rybnik