PROGRAMY  LICENCJONOWANE
Free TRIAL   GRATIS

przejdź do

 

 

XLW  -  XL Wycennik  -  kosztorysowanie

Program do szybkiej wyceny / kalkulacji / kosztorysowania robót, usług i produktów, dla celów ofertowych i powykonawczo. Prosta i intuicyjna obsługa oraz wiele zautomatyzowanych funkcji. Pasek Narzędziowy z przyciskami do obsługi programu XLW można przesuwać w dowolne, wygodne dla użytkownika miejsce na ekranie .

 

 

EURo Monitor - Ewidencja Ubrań Roboczych
i Monitorowanie Terminów ich wydawania pracownikom

Program do Ewidencji Odzieży Roboczej i środków BHP oraz Monitorowania Terminów ich wydawania pracownikom. Szybka i Prosta Zautomatyzowana edycja i obsługa programu. Wyświetlanie alarmów o zbliżających się terminach wydawania ubrań roboczych. Kontrola wyposażenia pracowników w odzież roboczą i art. BHP

 

 

SALOMON - Społecznie Sprawiedliwe Rozliczanie
Kosztów CO we Wspólnocie i Spółdzielni Mieszkaniowej

Aplikacja do sprawiedliwego rozliczania i podziału kosztów centralnego ogrzewania pomiędzy nieopomiarowane i opomiarowane podzielnikami ciepła mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej z uwzględnieniem redukcyjnego współczynika lokalowego LAF

 

 

KALXEL  -  kosztorysowanie

Program do klasycznego kosztorysowania za pomocą katalogów KNZ i kalkulacji indywidualnych. Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą specjalnego dedykowanego paska narzędziowego. Za jego pomocą możesz stworzyć w pełni profesjonalne kosztorysy nie będąc specjalistą z zakresu kosztorysowania.

 

 

Mat LUD  -  Zrozumieć Liczby Ujemne !

Interaktywny program dydaktyczny dla nauczycieli matematyki oraz program edukacyjny dla uczniów, dzieci i młodzieży pozwalający zrozumieć czym są naprawdę Liczby Ujemne oraz uczy wykonywania działań Odejmowania i Dodawania liczb Ujemnych i Dodatnich. Interpretacja graficzna liczb dodatnich, liczb ujemnych i liczb przeciwnych oraz działań dodawania i odejmowania liczb dodatnich i ujemnych - animowany za pomocą formatowania warunkowego Excela - pozwala w łatwy sposób zrozumieć czym są liczby ujemne i na czym polegają działania dodawania i odejmowania liczb. Program zawiera również arkusz ćwiczeń w dodawaniu i odejmowaniu liczb ujemnych i dodatnich z wieloma opcjami do wyboru. Darmowy Tylko do Zastosowań Domowych.