Porównanie programów do kosztorysowania
KALXEL   i   XL Wycennik
Wybrane podstawowe podobieństwa i różnice

właściwość

KALXEL

XL Wycennik

Dedykowane kosztorysowe przeznaczenie programów

roboty
usługi

roboty
usługi
produkty

Obsługa za pomocą przycisków na specjalnym pasku narzędziowym ze zautomatyzowanymi funkcjami

TAK

TAK

W dodatkach lub pasku narzędziowym Excela jest przycisk przywoławczy służący do wyświetlania paska narzędziowego programu kosztorysowego

TAK

TAK

Pasek narzędziowy z przyciskami programu kosztorysowego może być przesuwany w dowolne miejsce na ekranie

TAK

TAK

Możliwość tworzenia i edycji bazy katalogowej norm i nakładów (Katalogi Norm Zakładowych-KNZ i KNR) oraz cenników

TAK

TAK

Czy licencjonowany program wyposażony jest w katalogi KNR

    TAK *

    TAK *

* Zestaw katalogów serii KNNR przeznaczonych do wglądu

Możliwość automatycznego wygenerowania ilościowego i wartościowego posortowanego zestawienia nakładów r/m/s/u dla wykonywanego kosztorysu

TAK

TAK

Program przystosowany i dedykowany do łatwego tworzenia złożonych pozycji kosztorysowych ( każdy wiersz nakładu r/m/s/u w pozycji kosztorysowej ma niezależną "ilość obmiarową" )

NIE

TAK

Funkcja AutoNormy - automatyczne obliczenie i wstawienie normy zużycia nakładu po wstępnym określeniu jego ilości zużycia

TAK

TAK

Możliwość tworzenia kosztorysów z Aktywnymi Łączami do Cenników (aktywne łącze do nazwy nakładu i jego aktualnej ceny)

NIE

TAK

Możliwość ukrywania-zwijania i rozwijania szczegółów kalkulacji z wierszami nakładów r/m/s/u – możliwość wydruku kosztorysu w wersji skróconej-uproszczonej

NIE

TAK

Rodzaj i układ wydruku kosztorysu

klasyczny kosztorysowy
A4-pionowy

excelowy
kolor  i  cz/b
A4-poziomy

Wstępne deklarowanie stawek rbg i narzutów dla kosztorysu

TAK

TAK

Możliwość zmiany stawki rbg w konkretnym wierszu nakładu robocizny na stawkę inną niż wstępnie zadeklarowana dla całego kosztorysu

TAK

TAK

Możliwość zmiany narzutów dla konkretnej pozycji kosztorysowej na narzuty inne niż deklarowane dla całego kosztorysu

TAK

NIE

Możliwość bezpośredniej i jawnej kalkulacji usług obcych i robót podwykonawców albo pozycji „uproszczonych” - istnieje rodzaj nakładu typu „u”

NIE

TAK

Możliwość blokowania poszczególnych wierszy nakładów bez potrzeby ich usuwania

NIE

TAK