wersja poglądowa WWW , Free-Trial    
  POZYCJE
Tablic
( "kolumny" )
Roboty remontowe ogólnobudowlane
( Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 )
Katalog
KNNR 3
  Podstawa Tytuł j.m. NORMY
  KNNR-3 01 [ROZDZIAŁ 01] : Roboty ziemne    
  KNNR-3 0101 [TABLICA] : Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do  m w gruncie  kat.  z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu    
  KNNR-3 0101-01 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.0 m w gruncie suchym kat. I-II z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3 •••►
  KNNR-3 0101-02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.0 m w gruncie nawodnionym kat. I-II z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3 •••►
  KNNR-3 0101-03 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3 •••►
  KNNR-3 0101-04 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie nawodnionym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3 •••►
  KNNR-3 0101-05 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. IV z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3 •••►
  KNNR-3 0101-06 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie nawodnionym kat. IV z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu m3 •••►
  KNNR-3 0102 [TABLICA] : Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie  kat.  z zasypaniem i odeskowaniem wykopu    
  KNNR-3 0102-01 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. I-II z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3 •••►
  KNNR-3 0102-02 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3 •••►
  KNNR-3 0102-03 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3 •••►
  KNNR-3 0102-04 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie nawodnionym kat. I-II z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3 •••►
  KNNR-3 0102-05 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie nawodnionym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3 •••►
  KNNR-3 0102-06 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie nawodnionym kat. IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu m3 •••►
  KNNR-3 0103 [TABLICA] : Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat.  z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi    
  KNNR-3 0103-01 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru m3 •••►
  KNNR-3 0103-02 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. III z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi zparteru m3 •••►
  KNNR-3 0103-03 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. IV z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru m3 •••►
  KNNR-3 0103-04 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic m3 •••►
  KNNR-3 0103-05 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. III z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic m3 •••►
  KNNR-3 0103-06 Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. IV z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic m3 •••►
  KNNR-3 0103-07 Wykopy wewnątrz budynku - dod.za odwóz ziemi za każdy nast.rozp. 1 km m3 •••►
  KNNR-3 02 [ROZDZIAŁ 02] : Roboty fundamentowe    
  KNNR-3 0201 [TABLICA] : Podbicie betonem o grub.do ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km    
  KNNR-3 0201-01 Podbicie betonem o grub.do 40 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3 •••►
  KNNR-3 0201-02 Podbicie betonem o grub.do 50 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3 •••►
  KNNR-3 0201-03 Podbicie betonem o grub.do 60 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3 •••►
  KNNR-3 0201-04 Podbicie betonem o grub.do 70 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3 •••►
  KNNR-3 0201-05 Podbicie betonem o grub.do 80 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km m3 •••►
  KNNR-3 0201-06 Podbicie betonem ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km m3 •••►
  KNNR-3 0202 [TABLICA] : Uzupełnienie ław fund.o szer.do  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku    
  KNNR-3 0202-01 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 40 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet. •••►
  KNNR-3 0202-02 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 50 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet. •••►
  KNNR-3 0202-03 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 60 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet. •••►
  KNNR-3 0202-04 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 70 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet. •••►
  KNNR-3 0202-05 Uzupełnienie ław fund.o szer.do 80 cm  z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku m3 bet. •••►
  KNNR-3 0202-06 Uzupełnienie ław fund. z bet.monolit.z wyk.izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku - dod.za zbrojenie ław m3 bet. •••►
  KNNR-3 0203 [TABLICA] : Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km    
  KNNR-3 0203-01 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 1 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm. •••►
  KNNR-3 0203-02 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 1.5 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm. •••►
  KNNR-3 0203-03 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 2 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm. •••►
  KNNR-3 0203-04 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 2.5 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm. •••►
  KNNR-3 0203-05 Podmurow.ścian fund.ceglanych o szer. 3 ceg. z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.na odl.do 1 km m3 podm. •••►
  KNNR-3 0203-06 Podmurow.ścian fund.ceglanych z wyk.izol.z papy,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km m3 •••►
  KNNR-3 0204 [TABLICA] : Wykonanie izolacji pionowej lepikiem  murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III    
  KNNR-3 0204-01 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem jednowarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2 •••►
  KNNR-3 0204-02 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów nieotynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2 •••►
  KNNR-3 0204-03 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem jednowarstwowej murów otynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2 •••►
  KNNR-3 0204-04 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów otynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2 •••►
  KNNR-3 0204-05 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej z wykonaniem wyprawy cement. murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III m2 •••►
  KNNR-3 0205 [TABLICA] : Izol.pionowa z 2 warstw papy murów  ze ścianką docisk. 1/2 ceg.z wyk.wyprawy na ścianie z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.sawowył.na odl.do 1 km    
  KNNR-3 0205-01 Izol.pionowa z 2 warstw papy murów nieotynkowanych ze ścianką docisk. 1/2 ceg.z wyk.wyprawy na ścianie z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.sawowył.na odl.do 1 km m2 •••►
  KNNR-3 0205-02 Izol.pionowa z 2 warstw papy murów otynkowanych ze ścianką docisk. 1/2 ceg.z wyk.wyprawy na ścianie z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.sawowył.na odl.do 1 km m2 •••►
  KNNR-3 0205-03 Izol.pionowa z 2 warstw papy murów z wyk.wyprawy cement. ze ścianką docisk. 1/2 ceg.z wyk.wyprawy na ścianie z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawod.kat.III i odwozem ziemi sam.sawowył.na odl.do 1 km m2 •••►
  KNNR-3 0205-04 Izol.pionowa z 2 warstw papy murów - dod.za każdy nast.rozp. km transportu m2 •••►
  KNNR-3 03 [ROZDZIAŁ 03] : Remont konstrukcji ścian z cegły    
  KNNR-3 0301 [TABLICA] : Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0301-01 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 •••►
  KNNR-3 0301-02 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej m3 •••►
  KNNR-3 0302 [TABLICA] : Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0302-01 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 •••►
  KNNR-3 0302-02 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3 •••►
  KNNR-3 0303 [TABLICA] : Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0303-01 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 •••►
  KNNR-3 0303-02 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3 •••►
  KNNR-3 0304 [TABLICA] : Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie  z ich otynkowaniem    
  KNNR-3 0304-01 Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem m3 •••►
  KNNR-3 0304-02 Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem m3 •••►
  KNNR-3 0305 [TABLICA] : Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0305-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 •••►
  KNNR-3 0305-02 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m3 •••►
  KNNR-3 0306 [TABLICA] : Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0306-01 Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 •••►
  KNNR-3 0306-02 Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowej m3 •••►
  KNNR-3 0307 [TABLICA] : Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0307-01 Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m2 •••►
  KNNR-3 0307-02 Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej m2 •••►
  KNNR-3 0308 [TABLICA] : Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie    
  KNNR-3 0308-01 Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 •••►
  KNNR-3 0308-02 Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie cementowej m3 •••►
  KNNR-3 04 [ROZDZIAŁ 04] : Remont konstrukcji stropów i schodów    
  KNNR-3 0401 [TABLICA] : Remont wymiana przebudowa stropów drewnianych    
  KNNR-3 0401-01 Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych m2 str. •••►
  KNNR-3 0401-02 Wymiana średnio co drugiej belki i wzmocnienie pozostałej ilości belek stropów drewnianych m2 str. •••►
  KNNR-3 0401-03 Wymiana całkowita drewnianych belek stropowych na nowe m2 str. •••►
  KNNR-3 0401-04 Przebudowa stropów drewnianych przez odciążenie istniejących belek m2 str. •••►
  KNNR-3 0401-05 Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe typu Kleina m2 str. •••►
  KNNR-3 0401-06 Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS na dźwigarach stalowych m2 str. •••►
  KNNR-3 0402 [TABLICA] : Uzupełnienie stropów Kleina o grub.    
  KNNR-3 0402-01 Uzupełnienie stropów Kleina o grub. 1/4 ceg. m2 str. •••►
  KNNR-3 0402-02 Uzupełnienie stropów Kleina o grub. 1/2 ceg. m2 str. •••►
  KNNR-3 0403 [TABLICA] : Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych    
  KNNR-3 0403-01 Rozbiórka elementów betonowych m3 bet. •••►
  KNNR-3 0403-02 Rozbiórka elementów żelbetowych m3 bet. •••►
  KNNR-3 0404 [TABLICA] : Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych i żelbetowych    
  KNNR-3 0404-01 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br. •••►
  KNNR-3 0404-02 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach żelbetowych m3 br. •••►
  KNNR-3 0405 [TABLICA] : Uzupełnienie konstrukcji betonowych    
  KNNR-3 0405-01 Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) m3 bet. •••►
  KNNR-3 0405-02 Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) m3 bet. •••►
  KNNR-3 0406 [TABLICA] : Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali    
  KNNR-3 0406-01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zwykłej kg zbr. •••►
  KNNR-3 0406-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej kg zbr. •••►
  KNNR-3 05 [ROZDZIAŁ 05] : Remont konstrukcji dachu    
  KNNR-3 0501 [TABLICA] : Wymiana i remont konstrukcji dachów    
  KNNR-3 0501-01 Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu dachówką karpiówką podwójnie m2 poł. •••►
  KNNR-3 0501-02 Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu płytami falistymi poliestrowymi m2 poł. •••►
  KNNR-3 0501-03 Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu blachą fałdą m2 poł. •••►
  KNNR-3 0501-04 Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu papą na żelbetowym stropodachu m2 poł. •••►
  KNNR-3 0501-05 Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych m2 poł. •••►
  KNNR-3 0501-06 Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew m2 poł. •••►
  KNNR-3 0502 [TABLICA] : Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem    
  KNNR-3 0502-01 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (trzy warstwy papy na deskowaniu) m2 poł. •••►
  KNNR-3 0502-02 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (trzy warstwy papy na podłożu beton.) m2 poł. •••►
  KNNR-3 0502-03 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (blacha gładka ocynkowana na deskowaniu) m2 poł. •••►
  KNNR-3 0502-04 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (blacha fałdowa /trapezowa/ na łatach) m2 poł. •••►
  KNNR-3 0502-05 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (dachówka zakładkowa ceramiczna) m2 poł. •••►
  KNNR-3 0502-06 Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (dachówka karpiówka /podwójnie/ w koronie) m2 poł. •••►
  KNNR-3 0503 [TABLICA] : Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną    
  KNNR-3 0503-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) m2 •••►
  KNNR-3 0503-02 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) m2 •••►
  KNNR-3 0503-03 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) m2 •••►
  KNNR-3 0503-04 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym) m2 •••►
  KNNR-3 0503-05 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) m2 •••►
  KNNR-3 06 [ROZDZIAŁ 06] : Tynki, okładziny, malowanie ścian    
  KNNR-3 0601 [TABLICA] : Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej    
  KNNR-3 0601-01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach m2 •••►
  KNNR-3 0601-02 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach m2 •••►
  KNNR-3 0601-03 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm m •••►
  KNNR-3 0602 [TABLICA] : Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2    
  KNNR-3 0602-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach m2 •••►
  KNNR-3 0602-02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem. m2 •••►
  KNNR-3 0602-03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na ścianach i pilastrach m2 •••►
  KNNR-3 0602-04 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na podłożu drewnianym; osiatkowanie na stropach,biegach i spocznikach schodowych m2 •••►
  KNNR-3 0602-05 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy wap.-gips. na podłożu drewnianym; otrzcinowanie na ścianach i pilastrach m2 •••►
  KNNR-3 0602-06 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy wap.-gips. na podłożu drewnianym; otrzcinowanie na stropach,biegach i spocznikach schodowych m2 •••►
  KNNR-3 0603 [TABLICA] : Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na    
  KNNR-3 0603-01 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania m2 •••►
  KNNR-3 0603-02 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem m2 •••►
  KNNR-3 0603-03 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania m2 •••►
  KNNR-3 0603-04 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem m2 •••►
  KNNR-3 0603-05 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych bez osiatkowania m2 •••►
  KNNR-3 0603-06 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na biegach i spocznikach klatek schodowych z osiatkowaniem m2 •••►
  KNNR-3 0604 [TABLICA] : Uzupełnienie tynków zewnętrznych o pow.do 5 m2    
  KNNR-3 0604-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 m2 •••►
  KNNR-3 0604-02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2 m2 •••►
  KNNR-3 0604-03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych kat. III z zapr.cementowej o pow.do 5 m2 m2 •••►
  KNNR-3 0604-04 Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych o pow.do 5 m2 - uzupełnienie podkładów pod tynki szlachetne m2 •••►
  KNNR-3 0604-05 Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych z suchych mieszanek średnio i drobnoziarnistych o pow.do 5 m2 m2 •••►
  KNNR-3 0604-06 Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych z suchych mieszanek gruboziarnistych o pow.do 5 m2 m2 •••►
  KNNR-3 0605 [TABLICA] : Malowanie tynków wewnętrznych farbą    
  KNNR-3 0605-01 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną m2 •••►
  KNNR-3 0605-02 Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym ze skrobaniem starej farby m2 •••►
  KNNR-3 0605-03 Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym z przetarciem tynków m2 •••►
  KNNR-3 0605-04 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni m2 •••►
  KNNR-3 0605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków m2 •••►
  KNNR-3 0605-06 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem m2 •••►
  KNNR-3 0606 [TABLICA] : Układanie tapet oraz licowanie ścian płytkami    
  KNNR-3 0606-01 Układanie tapet z zerwaniem starych tapet m2 •••►
  KNNR-3 0606-02 Układanie tapet bez zrywania tapet m2 •••►
  KNNR-3 0606-03 Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem 15x15 cm m2 •••►
  KNNR-3 0606-04 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm m2 •••►
  KNNR-3 0606-05 Licowanie ścian płytkami przyborskimi 25x12 cm m2 •••►
  KNNR-3 0606-06 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x12 cm m2 •••►
  KNNR-3 0607 [TABLICA] : Malowanie tynków zewnętrznych i obróbki blacharskie    
  KNNR-3 0607-01 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą szwedzką z przetarciem tynku m2 •••►
  KNNR-3 0607-02 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą szwedzką bez przetarcia tynku m2 •••►
  KNNR-3 0607-03 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni m2 •••►
  KNNR-3 0607-04 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni m2 •••►
  KNNR-3 0607-05 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych,krawędzi balkonów,podokienników m2 •••►
  KNNR-3 0608 [TABLICA] : Licowanie ścian płytkami kamionkowymi  układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu    
  KNNR-3 0608-01 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 15x15 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m2 •••►
  KNNR-3 0608-02 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x20 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m2 •••►
  KNNR-3 0608-03 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m2 •••►
  KNNR-3 0608-04 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu m2 •••►
  KNNR-3 07 [ROZDZIAŁ 07] : Stolarka, roboty ślusarsko-kowalskie    
  KNNR-3 0701 [TABLICA] : Remont i wymiana okien i drzwi balkonowych    
  KNNR-3 0701-01 Remont ościeżnic i skrzydeł okiennych podwójnych m2 •••►
  KNNR-3 0701-02 Remont skrzydeł okiennych pojedyńczych m2 •••►
  KNNR-3 0701-03 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi balkonowych podwójnych m2 •••►
  KNNR-3 0701-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2 •••►
  KNNR-3 0701-05 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych m2 •••►
  KNNR-3 0701-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych m2 •••►
  KNNR-3 0702 [TABLICA] : Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych    
  KNNR-3 0702-01 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych m2 •••►
  KNNR-3 0702-02 Remont skrzydeł drzwiowych m2 •••►
  KNNR-3 0702-03 Remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych m2 •••►
  KNNR-3 0702-04 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych m2 •••►
  KNNR-3 0702-05 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2 •••►
  KNNR-3 0702-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m2 •••►
  KNNR-3 0703 [TABLICA] : Naprawa i wymiana elementów ślusarsko-kowalskich    
  KNNR-3 0703-01 Naprawa krat średnio ozdobnych m2 •••►
  KNNR-3 0703-02 Naprawa balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych m2 •••►
  KNNR-3 0703-03 Naprawa drzwi stalowych m2 •••►
  KNNR-3 0703-04 Wymiana krat m2 •••►
  KNNR-3 0703-05 Wymiana balustrad m2 •••►
  KNNR-3 0703-06 Wymiana drzwi stalowych m2 •••►
  KNNR-3 08 [ROZDZIAŁ 08] : Remont posadzek i wykładzin    
  KNNR-3 0801 [TABLICA] : Rozebranie posadzki    
  KNNR-3 0801-01 Rozebranie posadzki z cegły o grub. 1/4 ceg. m2 •••►
  KNNR-3 0801-02 Rozebranie posadzki z cegły o grub. 1/2 ceg. m2 •••►
  KNNR-3 0801-03 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2 •••►
  KNNR-3 0801-04 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 •••►
  KNNR-3 0801-05 Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów m2 •••►
  KNNR-3 0801-06 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) m2 •••►
  KNNR-3 0801-07 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 •••►
  KNNR-3 0802 [TABLICA] : Naprawa posadzki o grub.  z cegły pełnej lub klinkierowej na zaprawie cementowej    
  KNNR-3 0802-01 Naprawa posadzki o grub. 1/4 ceg. z cegły pełnej lub klinkierowej na zaprawie cementowej m2 •••►
  KNNR-3 0802-02 Naprawa posadzki o grub. 1/2 ceg. z cegły pełnej lub klinkierowej na zaprawie cementowej m2 •••►
  KNNR-3 0803 [TABLICA] : Remont posadzki cementowej i lastrykowej    
  KNNR-3 0803-01 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko m2 •••►
  KNNR-3 0803-02 Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m2 •••►
  KNNR-3 0803-03 Naprawa okładziny lastryko stopni schodów m2 •••►
  KNNR-3 0803-04 Naprawa okładziny lastryko cokołów przyściennych m2 •••►
  KNNR-3 0804 [TABLICA] : Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych    
  KNNR-3 0804-01 Remont posadzek z płytek terakotowych 5x5 cm luzem na zaprawie cementowej m2 •••►
  KNNR-3 0804-02 Remont posadzek z płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej m2 •••►
  KNNR-3 0804-03 Remont posadzek z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej m2 •••►
  KNNR-3 0804-04 Remont posadzek z płytek lastrykowych 20x20 cm i 30x30 cm na zaprawie cementowej m2 •••►
  KNNR-3 0804-05 Remont posadzek z płytek klinkierowych 10x9 cm i 25x12 cm na zaprawie cementowej m2 •••►
  KNNR-3 0804-06 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 15x15 cm na kleju m2 •••►
  KNNR-3 0804-07 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 20x20 cm na kleju m2 •••►
  KNNR-3 0804-08 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju m2 •••►
  KNNR-3 0804-09 Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x40 cm na kleju m2 •••►
  KNNR-3 0805 [TABLICA] : Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu,linoleum,pł.pl.    
  KNNR-3 0805-01 Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem listew przyściennych z gumolitu,linoleum,pł.pl. m2 •••►
  KNNR-3 0806 [TABLICA] : Remont posadzki z deszczułek    
  KNNR-3 0806-01 Przełożenie posadzki z deszczułek o grub. 19-22 mm z wymianą podłoża m2 •••►
  KNNR-3 0806-02 Uzupełnienie posadzki z deszczułek o grub. 19-22 mm w jednym miejscu do 5.0 m2 m2 •••►
  KNNR-3 0807 [TABLICA] : Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek    
  KNNR-3 0807-01 Ręczne ocyklinowanie nowych posadzek z deszczułek m2 •••►
  KNNR-3 0807-02 Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczułek m2 •••►
  KNNR-3 0807-03 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach do 8 m2 m2 •••►
  KNNR-3 0807-04 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad 8 m2 m2 •••►
  KNNR-3 0807-05 Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczułek m2 •••►
  KNNR-3 0807-06 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek m2 •••►
  KNNR-3 09 [ROZDZIAŁ 09] : Roboty zduńskie    
  KNNR-3 0901 [TABLICA] : Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych    
  KNNR-3 0901-01 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych nielicowanych kaflami m3 •••►
  KNNR-3 0901-02 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami m3 •••►
  KNNR-3 0901-03 Rozbiórka oblicowania ścianek nad trzonami m2 •••►
  KNNR-3 0902 [TABLICA] : Przestawienie i naprawa pieców licowanych kaflami fazowanymi    
  KNNR-3 0902-01 Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi o objętości 0.75-1.0 m3 szt.piec. •••►
  KNNR-3 0902-02 Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi o objętości ponad 1.0 m3 m3 piec. •••►
  KNNR-3 0902-03 Naprawa średnia pieców licowanych kaflami fazowanymi szt.piec. •••►
  KNNR-3 0902-04 Naprawa główna pieców licowanych kaflami fazowanymi szt.piec. •••►
  KNNR-3 0903 [TABLICA] : Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi    
  KNNR-3 0903-01 Przestawienie trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi o 2 ścianach licow. szt.trz. •••►
  KNNR-3 0903-02 Przestawienie trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi o 3 ścianach licow. szt.trz. •••►
  KNNR-3 0903-03 Naprawa średnia trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi szt.trz. •••►
  KNNR-3 0903-04 Naprawa główna trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi szt.trz. •••►
  KNNR-3 0904 [TABLICA] : Przemurowanie i naprawa główna trzonów kotłowych    
  KNNR-3 0904-01 Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły o poj.kotła do 200 dm3 szt.trz. •••►
  KNNR-3 0904-02 Przemurowanie trzonów kotłowych z cegły o poj.kotła do 300 dm3 szt.trz. •••►
  KNNR-3 0904-03 Naprawa główna trzonów kotłowych licowanych kaflami o poj.kotła do 200 dm3 szt.trz. •••►
  KNNR-3 0904-04 Naprawa główna trzonów kotłowych licowanych kaflami o poj.kotła do 300 dm3 szt.trz. •••►
  KNNR-3 0904-05 Naprawa główna trzonów kotłowych z cegły o poj.kotła do 200 dm3 szt.trz. •••►
  KNNR-3 0904-06 Naprawa główna trzonów kotłowych z cegły o poj.kotła do 300 dm3 szt.trz. •••►
  KNNR-3 0905 [TABLICA] : Drobne naprawy elementów pieców    
  KNNR-3 0905-01 Przemurowanie sklepienia pieca licowanego kaflami szt. •••►
  KNNR-3 0905-02 Przemurowanie sklepienia pieca nielicowanego kaflami szt. •••►
  KNNR-3 0905-03 Przemurowanie paleniska pieca licowanego kaflami szt. •••►
  KNNR-3 0905-04 Przemurowanie paleniska pieca nielicowanego kaflami szt. •••►
  KNNR-3 0905-05 Remont pieca kąpielowego szt. •••►
  KNNR-3 0906 [TABLICA] : Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych    
  KNNR-3 0906-01 Wymiana rusztu paleniskowego w piecach i trzonach kuchennych szt.osp. •••►
  KNNR-3 0906-02 Wymiana drzwiczek paleniskowych w piecach i trzonach kuchennych szt.osp. •••►
  KNNR-3 0906-03 Wymiana drzwiczek paleniskowych podpiekarnikowych w piecach i trzonach kuchennych szt.osp. •••►
  KNNR-3 0906-04 Wymiana drzwiczek na wspólnej ramie w piecach i trzonach kuchennych szt.osp. •••►
  KNNR-3 0906-05 Wymiana piekarnika,podgrzewacza,(rury piecowej) w piecach i trzonach kuchennych szt.osp. •••►
  KNNR-3 0906-06 Wymiana blachy przedpiecowej w piecach i trzonach kuchennych szt.osp. •••►
  KNNR-3 0906-07 Wymiana płyty kuchennej (kpl. 3 szt.i 2 ramy) w piecach i trzonach kuchennych szt.osp. •••►
  KNNR-3 0907 [TABLICA] : Piece i kominki zabytkowe    
  KNNR-3 0907-01 Wymurowanie kominka bez oblicowania m3 •••►
  KNNR-3 0907-02 Wymurowanie pieca nietypowego bez okładziny m3 •••►
  KNNR-3 0907-03 Licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi zabytkowymi o pow.kafli do 200 cm2 szt.kaf. •••►
  KNNR-3 0907-04 Licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi zabytkowymi o pow.kafli do 400 cm2 szt.kaf. •••►
  KNNR-3 0907-05 Licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi zabytkowymi o pow.kafli do 1000 cm2 szt.kaf. •••►
  KNNR-3 10 [ROZDZIAŁ 10] : Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych    
  KNNR-3 1001 [TABLICA] : Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi    
  KNNR-3 1001-01 Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej m2 •••►
  KNNR-3 1001-02 Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej m2 •••►
  KNNR-3 1001-03 Docieplenie ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej m2 •••►
  KNNR-3 1001-04 Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) m2 •••►
  KNNR-3 1001-05 Ochrona narożników wypukłych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki m •••►
  KNNR-3 1002 [TABLICA] : Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym    
  KNNR-3 1002-01 Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych pełnych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym m2 •••►
  KNNR-3 1002-02 Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków z otworami wraz z ościeżami płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym m2 •••►