Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia na życie Rybnik Warta ubezpieczenia na życie Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia na życie Rybnik Allianz ubezpieczenia na życie Rybnik AVIVA ubezpieczenia na życie Rybnik AXA ubezpieczenia na życie Rybnik Balcia ubezpieczenia na życie Rybnik BENEFIA ubezpieczenia na życie Rybnik COMPENSA ubezpieczenia na życie Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenia na życie Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenia na życie Rybnik GENERALI ubezpieczenia na życie Rybnik Gothaer ubezpieczenia na życie Rybnik HDI ubezpieczenia na życie Rybnik Inter Risc ubezpieczenia na życie Rybnik LINK 4 ubezpieczenia na życie Rybnik MTU ubezpieczenia na życie Rybnik Proama ubezpieczenia na życie Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenia na życie Rybnik PZU ubezpieczenia na życie Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na życie Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe na życie Rybnik TUZ ubezpieczenia na życie Rybnik TUZ ubezpieczenia kapitałowe Rybnik UNIQA ubezpieczenia kapitałowe Rybnik Warta ubezpieczenia kapitałowe Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia kapitałowe Rybnik Allianz ubezpieczenia kapitałowe Rybnik AVIVA ubezpieczenia kapitałowe Rybnik AXA ubezpieczenia kapitałowe Rybnik Balcia ubezpieczenia kapitałowe Rybnik BENEFIA ubezpieczenia kapitałowe Rybnik COMPENSA ubezpieczenia kapitałowe Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenia kapitałowe Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenia kapitałowe Rybnik GENERALI ubezpieczenia kapitałowe Rybnik Gothaer ubezpieczenia kapitałowe Rybnik HDI ubezpieczenia kapitałowe Rybnik Inter Risc ubezpieczenia kapitałowe Rybnik LINK 4 ubezpieczenia kapitałowe Rybnik MTU ubezpieczenia kapitałowe Rybnik Proama ubezpieczenia kapitałowe Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenia kapitałowe Rybnik PZU ubezpieczenia kapitałowe Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych kapitałowe Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe kapitałowe Rybnik Ubezpieczenia Pocztowe ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik TUZ ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik UNIQA ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik Warta ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik Allianz ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik AVIVA ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik AXA ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik Balcia ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik BENEFIA ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik COMPENSA ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik ERGO HESTIA ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik GEFION INSURANCE ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik GENERALI ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik Gothaer ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik HDI ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik Inter Risc ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik LINK 4 ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik MTU ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik Proama ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik PRUDENTIAL ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik PZU ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczenie na życie + oszczędzanie Rybnik TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Pocztowe TUZ ubezpieczenia UNIQA ubezpieczenia Warta ubezpieczenia You Can Drive - ERGO HESTIA ubezpieczenia Allianz ubezpieczenia AVIVA ubezpieczenia AXA ubezpieczenia Balcia ubezpieczenia BENEFIA ubezpieczenia COMPENSA ubezpieczenia ERGO HESTIA ubezpieczenia GEFION INSURANCE ubezpieczenia GENERALI ubezpieczenia Gothaer ubezpieczenia HDI ubezpieczenia Inter Risc ubezpieczenia LINK 4 ubezpieczenia MTU ubezpieczenia Proama ubezpieczenia PRUDENTIAL ubezpieczenia PZU ubezpieczenia

 

KOMPLEKSOWA Obsługa UBEZPIECZENIOWA
Mobilny DORADCA - Piotr Mularczyk - Rybnik
DARMOWE i niezobowiązujące KONSULTACJE
w mieszkaniu klienta

 

Szeroka Gama Ubezpieczeń dla Klientów indywidualnych, Firm i Rolników, oferowanych przez wiele Renomowanych Firm Ubezpieczeniowych

MOBILNY
Doradca
Ubezpieczeniowy
Piotr Mularczyk

Mobilne Usługi Ubezpieczeniowe - Konsultacje i Porady (zazwyczaj w mieszkaniu Klienta) - świadczone są Bezpłatnie na terenie całego Śląska - głównie w okolicach Rybnika, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza, Jastrzębia Zdroju, Gliwic, Rudy Śląskiej, Tychów, Katowic ...

Dla Stałych i Nowych klientów - tylko Najlepsze i Najkorzystniejsze Ubezpieczenia i Pakiety - starannie dobrane do potrzeb i oczekiwań Klienta

 

 

 

Ubezpieczenie na Życie PRUDENTIAL

 

      Ubezpieczenie + Oszczędzanie , 2 w 1-nym   

 

 

Warto !   Dbając o swoją przyszłość i swój kapitał - jesteś również ubezpieczony !

 

 

Wersja R04

 

Ubezpieczenia KOMUNIKACYJNE

 • Ubezpieczenie OC
   Obowiązkowe ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Firma ubezpieczeniowa przejmuje ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych i zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.
 • Ubezpieczenie AC
   Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu AutoCasco ma na celu wypłatę odszkodowania w przypadkach gdy np. :
    - sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu
    - sprawca uszkodzeń nie jest znany
    - uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami
    - uszkodzenia są skutkiem działania żywiołów (powódź, pożar, ...)
    - kradzieży pojazdu , ...
 • Ubezpieczenie Assistance
   Dobrowolne ubezpieczenie Assistance ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu pomocy np. technicznej, informacyjnej, ... , w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia podstawowy pakiet Assistance w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie NNW
   Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypadki powstałe na terenie RP i poza jej granicami a dotyczy trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.
 • Ubezpieczenie Zielona Karta
   Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia OC.
   Nie we wszystkich państwach wystarczy posiadanie naszej krajowej polisy OC. Większość liczących się Firm ubezpieczeniowych udostępnia polisę Zielona Karta w cenie z polisą OC i/lub AC.
 • Ubezpieczenie Małe AC
   Gdy nie potrzebujesz pełnego AC - to niektóre Firmy ubezpieczeniowe oferują autocasco w nieco okrojonym zakresie , np. otrzymasz odszkodowanie za szkody które powstaną niezależnie od Ciebie.

 • Dla Nowych Klientów Ubezpieczeń Komunikacyjnych dodatkowa Oferta Specjalna : Polisa Turystyczna GRATIS (*)   » Wybierz swoją OnLine »  

   

   

  Ubezpieczenia Dla FIRM

 • Ubezpieczenie Mienia Firmy
   - od katastrofy budowlanej (budynki firmowe)
   - od ognia, gradu, powodzi i innych zdarzeń losowych i pogodowych
   - od kradzieży z włamaniem, wandalizmu
   - sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk , ...
 • Ubezpieczenia Działalności Biznesowej Firmy
   - Obiekty, prace, maszyny budowlane, sprzęt i wyposażenie, zaplecze budowy
   - OC dla wszystkich stron kontraktu , NNW
   - Gwarancje kontraktowe :
    zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, ...
 • Ubezpieczenie Samochodów Firmowych
   Ubezpieczenie OC , AC , NNW , Truck Assistance , ...
 • Ubezpieczenia Pracowników Firmy
   Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia :
   - ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i członków ich rodzin
   - świadczenia rodzinne
   - assistance medyczny , ...
 •  

   

  Ubezpieczenia Dla ROLNIKÓW

 • Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników
   Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 • Obowiązkowe Ubezpieczenie Budynków gospodarskich
   Pozwala zniwelować straty finansowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków na skutek zdarzeń losowych np. pożar, huragan, powódź, grad ...
 • Dobrowolne Ubezpieczenie Mienia rolniczego
   Ochrona mienia znajdującego się w gospodarstwie, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny przechowywane w obrębie gospodarstwa, przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i/lub upraw rolnych ...
 •  

   

  Ubezpieczenia DOMÓW, MIESZKAŃ, ...

 • Kompleksowa ochrona Twojej nieruchomości
   - na wypadek działania żywiołów - pożaru, powodzi, wiatru, zalania i innych
   - na wypadek przepięcia, stłuczenia lub dewastacji
   - na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku
   - assistance ( katastroficzny, domowy, ... )
   z możliwością dodatkowych opcji :
 • Ogród , Wyposażenie zewnętrze nieruchomości
 • OC w życiu prywatnym
   Chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.
 • NNW domowników , OC najemcy lub lokatora , ...
 •  

   

  KONTAKT

  Zapytania kierować na adres mailowy


  lub skontaktuj się telefonicznie

  +48.  

   

  P.M. Ubezpieczenia Piotr Mularczyk , 44-251 Rybnik , ul. Żorska 267 F

   

  ubezpieczenia rybnik